Автор Тема: Време, пространство, енергия.Теория за нови технологии.  (Прочетена 38801 пъти)

Неактивен Maistora52

 • I'm first Omnologist in World
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 644
 • Пол: Мъж
Следващите "нечии" размишления ще са от полза за тази тема:
...има и един линк...
Skylab industries
но него трябва да си отворите чрез копиране в търсачката, или директно оттук:
https://www.facebook.com/skylabindustries/?fref=nf

Невидимост
За да стане един обект невидим, светлината трябва да премине през него или да се изкриви около него. В този раздел ще се съсредоточим върху изкривяването. Светлината може да премине през обекта, ако последния се завърти в някое от по-висшите измерения, но няма да разглеждаме този метод тук.
Светлината не може да бъде огъната само от електрическо или магнитно поле, защото фотоните нямат заряд. Обаче е добре известно, че гравитацията може да го направи. При случаите на пълно слънчево затъмнение, звездната светлина от звездите зад Слънцето може да достигне Земята, защото силното му гравитационното поле действа като леща, отклонявайки звездната светлина към нас. Но продуцирането на такъв гравитационен интензитет в лабораторни условия би било катастрофално, ако не и невъзможно.
Земното гравитационно поле влияе на светлината много слабо, защото не е във фаза с нея. Да вземем пример с оперна певица и кристална чаша - докато певицата не уцели точната звукова честота, ще има слаб трансфер на енергия към чашата и тя няма да се счупи. Подобно на това, земната гравитация е статична спрямо светлината. За да си взаимодействат активно, трябва да бъде постигнат резонанс между тях. Когато модулирате (или вибрирате) гравитацията, може да огънете светлината много лесно. Колкото по-близо сте до резонанс, толкова по-малко енергия ще е необходима за изкривяването. Сигурно се питате как гравитацията може да бъде модулирана. Когато електрическо и магнитно поле се пресекат под прав ъгъл, се получава гравитационен вектор, перпендикулярен на останалите два.Чрез модулиране на електрическото или магнитното поле, автоматично ще приложите вибрация със същата честота и на гравитационното поле. Модулацията се постига лесно с прилагане на променлив ток, който захранва намотка или наелектризира даден обект.
Нужно е постигането на осцилиращо въртящо се гравитационно поле така, че когато светлината попадне в него, да го следва чак до противоположната страна на обекта, след което го напуска и продължава пътя си. Нека разгледаме един такъв метод по-подробно.
Да вземем за пример заредена сфера, поставена в магнитно поле. Ако нанесем гравитационния вектор, знаейки, че е перпендикулярен на електрическото и магнитното поле, ще видим, че гравитацията се върти около обекта като вихър. За да модулираме това поле е по-добре да се приложи модулация на електрическата компонента с използване на трансформатор на Тесла, тъй като високите волтаж/честота, които произвежда, осигуряват достатъчна сила на полето, както и близост на заряда към обекта. Тази близост се поражда от т.нар. “скин ефект”, при който високочестотното електричество се движи по повърхността на обекта, а не преминава през него. Магнитното поле може да се създаде с намотка на Хелмхолц или просто с една навивка проводник.
Нека проследим какво се случва с фотон, попаднал в такава постановка с модулирано гравитационно поле. Попадайки в полето, фотонът моментално бива отклонен от серия гравитационни вектори, които го “плъзгат” около обекта. Вследствие закона за запазване на импулса, фотонът трябва да излезе от другата страна точно под същия ъгъл, под който е влязъл . За външен наблюдател ще изглежда сякаш светлината въобще не се е отклонявала, след като обектът вече не блокира пътя й. Постигнали сме невидимост.
Антигравитация
За да разберем антигравитацията, трябва първо да познаваме гравитацията. Гравитацията е бутателна, а не дърпателна сила. Елементарните частици, съставящи материята, засмукват етер, както прахосмукачката засмуква въздух или умивалника вода. Когато махнете запушалката на мивката, водата се оттича в канала, което в случая с нашата планета представлява прииждащ етер и всичко, попаднало на пътя на този поток, ще бъде бутано към Земята.
В такъв случай номерът ще бъде по някакъв начин да канализираме етера около себе си така, че да не бъдем засегнати от него. Един интересен вид вълна или въртоп, наречен “солитон”, притежава уникалното свойство да се придвижва ефективно през флуиди, канализирайки ги около себе си. Ако сте виждали кръгчета цигарен дим, трябва да сте забелязали колко запазени остават с придвижването си във въздуха, в сравнение с обикновения дим. Тези вълни с форма на поничка канализират въздуха около себе си, сякаш са изградени от множество търкалящи се колелца. Те се “търкалят” през флуида с минимално съпротивление, както колело се търкаля по земята.
За получаването на такъв солитон, способен да канализира етера около себе си, може да започнем с магнитен дипол. Магнитният дипол представлява поле с формата на ябълка, чието магнитно поле излиза от горната част и се влива в долната. Този тип поле може да бъде видяно на картинките с правоъгълни магнити, обсипани с метални стружки или на диаграми на планетата Земя, изобразяващи геомагнитното поле. Обикновена намотка от проводник, захранена с електричество, би свършила същата работа. Всъщност разглеждайки магнитното поле на един дипол виждаме, че то е солитон.
За да направим магнитното поле на солитона във фаза с етерния поток, трябва да го модулираме в същата посока чрез осцилиращо гравитационно поле. Такова вибриращо гравитационно поле разгледахме в главата “Невидимост” и може да използваме същия метод, но в случая да произведем солитонна форма, вместо обикновен вихър. Ако обърнем този вихър настрани и го огънем във формата на геврек, то той се превръща в солитон. За да пресъздадем този принцип от гледна точка на електромагнетизма, можем да започнем с една навивка проводник, който ще използваме за получаване на ябълковидното магнитно поле. По дължината на този проводник коаксиално навиваме втора намотка. Захранваме двете намотки с променлив ток (постояннотоковото захранване от схемата изисква допълнителна модулация), за да получим нужното магнитно поле, след което свързваме двата противоположни края на намотките към източник на високо напрежение, за да създадем електрическото поле Ако се постигне достатъчно канализиране на етерния поток, то така полученото устройство защитава всички предмети поставени в него от земната гравитация. Ако полето на диполът е много силно, ще имаме интензивно канализиране на етер в посока надолу, и устройството ще се издигне във въздуха. Очевидно този принцип може да се използва за създаване на антигравитационен двигател.
Телепортация
Телепортацията представлява преместването на обект от 3D в четвъртото пространствено измерение, последвано от повторно появяване в 3D, но вече на ново място. Докато обектът се намира в четвъртото измерение, пространството лесно може да бъде огънато, задавайки направление на новата дестинация на появяване на предмета. За да бъде изкривено пространството в трите ни познати измерения, са необходими невъобразими количества енергия и мощни гравитационни полета, но в четвъртото измерение тази задача е детска игра. В този раздел ще разгледаме как може да се достигне четвъртото пространствено измерение.
В конвенционалната физика съществува математическа операция, наречена “кръстосан продукт”. Когато два вектора (стрелки, обозначаващи посоката и силата на полето) се “кръстосат” един с друг, се получава трети, който е перпендикулярен на останалите два. Очевидно гравитационният вектор е пропорционален на кръстосания продукт на електрическия и магнитен вектори. Обаче, когато се кръстосат три вектора под прав ъгъл, се получава четвърти, който е перпендикулярен на останалите три. Този нов вектор сочи в четвъртото измерение.
X-Y-Z намотка постига тази геометрия чудесно. Всяка от трите намотки произвежда диполно магнитно поле, като в центровете си всички са взаимно перпендикулярни. Създава се четириизмерен магнитен поток (или хиперпоток), концентриран най-вече в центъра на установката. Оттук нататък е въпрос само на “фазиране” на обекта с този хиперпоток, за да прескочи в 4D.
Но хиперпотокът сам по себе си не е достатъчен. Ние и цялата материя, която виждаме, се придържаме към трите измерения от еластична сила, която може да бъде преодоляна или с прилагане на много енергия към X-Y-Z намотката, или чрез прилагане на честота към намотката, съвпадаща с резонансната честота на четириизмерното пространство. Нека си представим пространството като плоска гумена мембрана. За да задържим опъната дадена част от нея навътре или навън, трябва да приложим значително усилие. Другият вариант е да приложим вибрация така, че мембраната да затрепти нагоре-надолу. Ако се приложи правилният набор честоти, може да създадем стояща вълна, при която се постига максимално огъване на мембраната с минимално количество енергия.
Резонансната честота на пространството е някъде между радио- и микровълновия диапазон. Когато към X-Y-Z намотката се приложат такива честоти, се създава не само силно вибриращо магнитно поле, но и електрическо поле. Това става вследствие на прост физичен принцип, свързан с уравненията на Максуел, който гласи, че променливо магнитно поле генерира електричество. В случая електрическото поле се явява като бонус като се индуцира в обекта за телепортиране и автоматично го привежда във фаза с трептящия хиперпоток.
Ако стоящата вълна (в примера с гумената мембрана), приложена към мембраната е достатъчно интензивна, тази вълна се откъсва от мембраната и се превръща в гумен балон. В случая с магнитното поле на X-Y-Z намотката този балон всъщност ще бъде хиперсфера. Ако се уцели резонансната честота, полето колабира до магнитна хиперсфера, която ще пренесе всички обекти в обсега й в хиперпространството. Обектът ще бъде обгърнат в мехур от пространство, носещ се някъде из четвъртото измерение, откъснат от нашата 3D реалност.
Първо изграждаме X-Y-Z намотката за постигане на въртящо се магнитно поле. Улучването на резонансната честота може да бъде доста трудно, затова полето може да бъде модулирано с бял шум. Въртящото се поле се постига, когато намотките работят с отместени фази (фаза е началната точка на вълната) така, че кръстосаният продукт на всеки от магнитните вектори да сочат в различни посоки. Основната цел на ротацията е индуциране на електрически полета в обекта, без да се тревожим за модулацията на резонансната честота на пространството - тя се извършва от четвърта намотка. Можем да разглеждаме тази установка като ъпгрейднат вариант на машината за невидимост - ротацията “заглажда” допълнително изкривяването на светлината, също така увеличава обема на изкривеното поле и светлината се изкривява по-отдалеч.
Това въртящо се поле накрая се модулира с бял шум от четвърта намотка. Белият шум съдържа всички честоти в даден обхват и ако този шум обхваща радио-микровълновия диапазон, резонансната честота на пространството със сигурност ще бъде уцелена. С тези условия налице си отваряме път към хиперпространството.
Пътуване във времето
Процесът за пътуване във времето е много сходен с този за телепортацията. И двата включват пътуване през пространство-времето без да се следва триизмерен път. Единствената разлика е в посоката на приложената честота. При телепортацията посоката беше перпендикулярна на триизмерното пространство. Тук посоката на вибрация се прилага към шестото измерение.
Шестото измерение разделя паралелните вселени, както първото измерение (ляво-дясно) разделя две успоредни влакови релси. Чрез прилагане на правилната честота в правилното измерение, става възможно даден обект да се освободи от петизмерното пространство, от времевата линия и да прескочи към друга времева линия.
Получаването на поле, което резонира в шестото измерение изисква разглеждането на една интересна теория. Просто казано всички електромагнитни вълни имат многоизмерни компоненти, които могат да бъдат достъпни само ако триизмерните им компоненти се подтиснат (погасят).
Просто е необходимо да слеем всички електрически, магнитни и електромагнитни полета. Фазовото сливане (phase conjugation) е специфичен термин, описващ процеса на наслагване на поле или вълна върху нейното огледално изображение така, че да се погасят взаимно. Нека разясним повече природата на вълните, за да разберем по-добре процеса.
Всеки вид вълна съдържа енергия, осцилираща между въображаемо и реално състояние. С други думи в един момент имаме реална и видима под формата на движение енергия (вълна, пътуваща в някаква среда), а в следващия имаме въображаема или потенциална енергия, съхраняваща се като напрежение в средата.
Да вземем за пример вибрираща струна. Реалната компонента на вълната е видима като вибрация на самата струна, докато въображаемата се съдържа във върховете на амплитудата на трептене, където цялата енергия се съхранява в опънатостта (напрежението) на струната. В този случай опънатостта се разпростира по дължината на струната (надлъжно), докато посоката на вибрацията или физическото движение, е перпендикулярно (напречно).
При случай с махало имаме кинетична енергия, когато махалото се движи с максимална скорост в най-долно положение, и съответно потенциална енергия (съхранена в гравитационното поле), когато се издигне до максимална точка. Точно както потенциалната (въображаема) енергия на струната е перпендикулярна на кинетичната (реалната), така и при махалото гравитационната потенциална енергия е перпендикулярна на кинетичната. Единствената разлика е, че при случая със струната потенциалната енергия е с едно измерение по-ниска от кинетичната, а при махалото е с измерение по-висока.
При електромагнитните вълни въображаемата компонента сочи към петото измерение. При фазовото сливане и съответно погасяване на реалната компонента, енергията се пренася изцяло във въображаемата. Въпреки това тази видимо погасена вълна трябва да осцилира някак. Но след като не може да го направи между реалната и въображаема компоненти (защото реалната вече е елиминирана), тя трябва да осцилира между въображаемата компонента и нещо по-висше.
След като въображаемата сочи към петото измерение, това “нещо по-висше” трябва да сочи към шестото. По този начин фазовото сливане и съответно погасяване на електромагнитни вълни, позволява прилагане на вибрация към шестото измерение.
От триизмерна гледна точка всичко, което вижда наблюдателя, е скаларно поле, при което силата на полето е еднаква навсякъде, но “подскача” (осцилира) нагоре-надолу във времето. Това “подскачане” във времето (а не в пространството) е видимо доказателство, че е приложена директна модулация в шестото измерение, след като то се пада самото време. Айнщайн казва, че времето е четвъртото измерение, но съществуват още поне две допълнителни пространствени измерения, съответстващи на някои по-различни физически принципи, които няма да разглеждаме подробно.
Намотката, която ще използваме за получаване на скаларно поле, е тип Кадуцеус. Представлява пръстен от проводник, който е огънат и навит противоположно на себе си, създавайки две примки с противоположни токове и магнитни полета. Захранена с променлив ток, тази намотка осигурява взаимно погасяване на всички генерирани полета и превръщането им в скаларни такива. Сдвояването на обект с такава намотка е препоръчително да стане чрез наелектризирането му с високоволтов DC източник като Ван Де Грааф генератор или AC източник като трансформатор на Тесла, ако имате куража.

Всичко по Земята и в Соларната система се управлява от рептилските олигофрени, илюминати, които се полъгаха и тръгнаха с рептилската шепа завоеватели на нашата планета и шепа "продажни" копелета. От мен - не им обръщайте внимание - те не са човеци, а препрограмирани хибриди, управлявани чрез Луната, ХААРП (и всичките му 39 под-установки по планетата).

Значи нещата са така:
1. По-рано - преди 70'000 години са се кланяли на бога на слънцето, а сега - на бога на Луната;
2. Технологиите с които се разполага в момента са следните (ще ги спомена на разбираем език за широката аудитория, пък к'вото ще да става):
- енергийно копиране - копира всичко без изключение 1:1 в смисъл размножаване - изисква немного енергия, но има енергийни консумативи. подобно на ксерокопирната машина, но тук иде реч за обемна подредба. нужни са единствено СВЧ, пулсов мощен генератор и стабилизатор на лазерните конструктори;
- енергийно "принтиране" - изпечатва всичко в обемен реален енергиен вид. подобно на копирането, но без наличие на суров материал. той, материалът може да бъде генериран;
- преминаване през пространство-времето - нова технология за пътуване в пространството - казва се "енергийно преместване". Нейни поддирективи са: тепортация, хронопортация, космически пътешествия до далечни светове, преминаване през твърди материални прегради. Можете например да си влезете най-невъзмутимо някъде или да станете и да се разкарате от полицейския участък без да може някой да ви спре...;
- антигравитация и левитация. 1-то се постига чрез волтаж около 10-20 мегаволта, правоъгълен/пулсов ток (заради по-голямото му КПД - към 95,9%), асиметричен кондензатор, един-два умножителя на напрежение, тесла траф и евентуално някакъв генератор на принципа на сърл или някакъв вид МЕГ. 2-то е вграден в нас самите - трябва да го възстановим и развием... Не ни трябват коли, рейсове, автомобили, хеликоптери или летящи чинии. Всичко си е вградено в нас. Не напразно в библията е написано: "...и нахрани цялата войска с 2 риби и 2 хляба...". Това се прави, обработва се и се копира на конвейер, за да могат всички войници да си хапнат подобаващо преди атаката...;
3. Биотехнологиите са толкова напред, че без проблем можеш да вмъкнеш в тялото си един тесла трансформатор, който не само да не ти пречи, ами и да ти помага, че и да ти бъде като
« Последна редакция: Ноември 26, 2016, 11:54:58 am от Maistora52 »

Неактивен caduceus

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 341
Майсторе, поздравления за материала! Е сега вече Хипарх ще нощува в работилницата  ;D

Снимката която обещах, ще е в понеделник, защото се оказа че от новия модел оргонен генератор трябва да правя едновременно четири броя... Трите са бартер за Райф лампа от колеги, които я правят по американската схема на Ралф ;)
Усилват и ускоряват ефекта от нея многократно. Така че, др. седмица - и може би в нова тема, че тука стана мазало   :)
Поздрави!

Неактивен hyparh

 • Сериозен Експериментатор
 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 994
 • Пол: Мъж
 • As above, so below
Радвам се, че преводът ми се разпространява из мрежата :): http://mazeto.net/index.php/topic,8535.0.html

Когато го правих (2013г.), реших да си запазя скрийншотове и от оригиналната статия, понеже имах предчувствието, че ще се затрие по някое време. Изглежда вече е станало - линка не работи ;D Прикачвам картинките и тук.

Кадуцеус, няма да е зле да направим устройство за забавяне на собственото време, за да може да си откраднем по някой допълнителен час за работилницата, че нещо не стига :D

Неактивен x_name41

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 921
 • מוזיקה מאריכה את החיים
  • https://www.osram.bg/
Хипарх, надявам се че сте чел Проектът Монтоук. Там са описани по сходен начин концепциите във преведените от вас материали, особено що се касае до глава 12 на 87 страница. В нея се казва че за изкривяване на времето са използвани една голяма делта Т антена разположена под стола и три намотки на Хелмхолц разположени около стола, модулирани с бял шум амплитудно чрез 250 квт. аудио усилвател... При наличие на съвпадение два или повече пъти от различни източници, то логично следва да се предположи, че посоката е вярна.
« Последна редакция: Май 01, 2018, 01:08:34 pm от atos »

Неактивен hyparh

 • Сериозен Експериментатор
 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 994
 • Пол: Мъж
 • As above, so below
Да, x_name41, четох я преди време (горе-долу по времето, по което правих и споменатия превод) - интересна е. Може пак да я прегледам.

Неактивен caduceus

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 341
Както обещах, ето една снимка на тестово устройство за генериране на оргонен ток. Електричество няма никакво  :) Системата прихваща околното оргонно поле и го преобразува във форма, която тече по проводник. Той е многожилен, с алуминиева изолация и специфична конструкция. Накрайникът е свързан със 23,5 к позлатена пластина, която е нещо като демонстрационен електрод /при оригиналното приложение на генератора като Райф бустер - не се ползва/.

Ако искате, може да направите следния малък тест:
1. Свийте всички пръсти на лявата ръка и изпънете само показалеца. Отпуснете ръката, не трябва да е стегната за да тече правилно тока.
2. Пипнете със показалеца леко екрана встрани от кутията и задръжте 20-30 секунди - има някакво фоново излъчване, но е слабо и няма да усетите почти нищо в пръста.
3. Сега пипнете светлата пластина пак с показалеца и задръжте отново 20-30 секунди. Понеже силата на оргонния ток не е малка, вероятно ще усетите как ви изтръпва ръката и енергията пълзи по ръката нагоре  :)
4. За да се убедите, че ефектът не е самоизмама, направете го няколко пъти - а може да опитат и други хора около вас. За едни е по-лесно от други поради разликата във остатъчния енергиен заряд в тялото и физическото състояние.

Това е прост тест, за да разберете как се създава енергиен линк от система със масивен оргонен заряд, независимо от времето и разстоянието. Дори системата след време да не същствува вече физически, линкът остава валиден и може да се ползва за това-онова  ;)

И дано вече някои хора тук, имащи много твърди ортодоксални виждания, да спрат да говорят за неща, които не разбират. Щото Господ не случайно ни е дал две уши, а само една уста  ;D

Поздрави!

Неактивен juliang

 • Главен инквизитор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 3 062
...Щото Господ не случайно ни е дал две уши, а само една уста  ;D
Господ ни е дал 2 уши, една уста, ма 10 пръста ... :)

При мен - нищо. Явно съм дефектен ...

Неактивен Аtos

 • Global Moderator
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 051
 • Мисля, следователно...мисля!
Да, определено се усеща. При мен е предимно топлинно усещане, без повишаване температурата на самия пръст.

Юлиане, ти не би го усетил, даже и да го усещаш ;D
Ти не би се доверил на физическите си усещания, ако не ги видиш на дисплей, нали?
Направо се чудя какво би/или не би предприел ако ти е повреден термометъра, а си болен ;D ;D ;

caduceus, виждаш ли, че и на теб ти се налага понякога да ползваш "хардуерен ускорител", макар и под формата на енергиен линк, това си е матрично отпечатана информация.

Неактивен ppipilica

 • Сериозно Активен
 • ***
 • Публикации: 343
 • говори на жаргон и пише на "старобългарски"
Господ ни е дал 2 уши, една уста, ма 10 пръста ... :)

При мен - нищо. Явно съм дефектен ...
Още един дефектен, нищо не усетих въпреки че няколко пъти пробвах.

Неактивен dymelsoft

 • Administrator
 • Стабилен
 • *****
 • Публикации: 538
 • специалист, не носи на пиене
Мдаа и аз нищо не усетих въпреки желанието, пък и дъщерята и тя нищо не усети и съпругата ми също. Мале цялото семейство ... сакати :( Ужас. Сигурно, понеже монитора ми е професионален и има вграден филтър за "оргона" и не става работата  ;). Мдаа това ще да е  ;D.

Неактивен piton2012

 • Специалист
 • Активен
 • ***
 • Публикации: 274
Да, определено се усеща. При мен е предимно топлинно усещане, без повишаване температурата на самия пръст.

Юлиане, ти не би го усетил, даже и да го усещаш
  А ти би го усетил, даже и да не го усещаш.

Неактивен Maistora52

 • I'm first Omnologist in World
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 644
 • Пол: Мъж
Весело и... не до там!!! Защото "всеки луд си има номер"!
Някои си връзват даже червен конец на пръста и ...или пък на глезена... и ЧАКАТ... С ХИЛЯДОЛЕТИЯ...!!!
Други на китката... трети на ... оная "работа"... и пак... чакат... "веселбата" да стане...
Ама що ли пък тя не винаги става... даже най-често изобщо не става...и ... в олелията всички забравят, че "цялата веселба" всъщност се намира и/или започва от пространството между и около двете уши...
И никой не ти казва в прав текст, че само с ЧАКАНЕ нищо не става!
Е те това е ! И "те така"!!! Кой разбрал, разбрал... останалите вкупом и голи до кръста - на физ-зарядка! - горе... на върха... и току виж... започнали да светят!
Чудя се що се занимават някои с глупости, като "тая работа" е известна още от повече от две хилядолетия... за справка: Сутрите на Патанджали... не са много - само 195 стихчета, но направо ти отварят "очите" ... е! - който ги има... а че и ушите... щот', както е добавил Оня: "Който има очи - да гледа, и който има уши - да слуша!"
За "напредналите", ясно - нема кво да обясняваме, но за останалите - съответния тест  по-горе опира до способността за САМОВНУШЕНИЕ!
Ай със здраве! ... и да не се плашите!... щот' има още 86400 очакващи ви чудесии!

А що се отнася до ТЕМАТА... май пак и таковахме мамата!
...
На мен пък, да ми е ЧЕСТИТО! - ПРЕДИ НЯКОЛКО ЧАСА ЗАПОЧНАХ 65-ТАТА СИ ОБИКОЛКА ОКОЛО СЛЪНЦЕТО!...
- но не с Ем-драйва на Роджър, а с кълбовидния драйв "Терра"!
Черпенето се очертава за след около 12 месеца!
« Последна редакция: Ноември 29, 2016, 10:47:13 am от Maistora52 »

Неактивен PyroVeso

 • Специалист
 • Стабилен
 • ***
 • Публикации: 972
 • Life is a DIY project!
Е-е-е, Майсторе, честито!
Най-после една добра новина, а не само бош-лаф и Весёлые картинки... :)

Неактивен ndm

 • Специалист
 • Стабилен
 • ***
 • Публикации: 590
 • и има и ш извади ако трее - че даже ш и работи
За тези които още не са видели оргона. Може да пробвате след като гледате негатива да погледнете към стената – оргонен портрет.

Неактивен caduceus

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 341
Ще пропусна глупостите и невежеството на някои коментатори, защото не заслужават внимание /спомнете си за бисерите и прасетата/. Накратко по въпроса:

Спазихте ли точно инструкциите за опита? Обръщам внимание отново на следното:
1. Седнете на стола пред компютъра и се отпуснете. Не става като си напрегнат, прав или сгънат в кръста ей така за да става занимавка. Тестът е сериозен.
2. Ръцете ви трябва да са топли и в нормално състояние - не като влизате от студа навън, не непосредствено след като сте се мили със студена вода и т.н.
3. Задръжте поне 15-20 секунди, а дори и повече с пръст върху пластината /бялата пластина на края на кабела, не нещо друго!!!/. Хората обикновено са много, много празни енергийно и не усещат нещата защото им трябва време. Просто подръжте повече, примерно две-три минути - няма да ви стане нищо, но може да започнете за чувствате. И това ще ви е от много голяма полза.
4. Това не е електричество! Не работи веднага, тече като вода и се натрупва. Т.е. първо ще усетите изтръпването от оргонния ток в пръста, после в китката, ръката и накрая в тялото. Той ви пълни като вода празен съд. И е точно така.
5. Ефектът от физическото устройство е много, много силен. Досега няма човек който да не е усетил тока още след първите няколко секунди. Това което се опитваме да направим в момента, е да почувствате много по-слабата информационна следа /линк/ към реалното устройство - просто защото не мога да ви го дам физически. Въпреки това, както виждате искам да ви науча на нещо полезно - ако имате желание разбира се. Празни приказки тук има в изобилие.

Така че, просто опитайте точно както ви обясних и ще разберете.
Желая ви успех!