Алтернативни енергоизточници > MEG, INKOMP, комутатори на магнитни потоци, магнитни усилватели

Експерименти с комутатор на магнитни потоци (КМП)

<< < (2/61) > >>

getca:
Документ:
"Некоторые соображения по теории MEG"

getca:
Борбата продължава с...частичен, но важен успех. Мисля, че накарах магнита да работи както аз искам по схемата дадена на рисунката. Засега няма смисъл от коментар на КПД или КОП...Важното е, че на товарната намотка се виждат симетрични напрежителни пикове. Не съм на 100% сигурен, но мисля, че постигнах пренасочване на потока на магнита. При махане на магнита системата не работи - напрежението на изхода е нула, което говори, че не работи като трансформатор... :)
Използувал съм конфигурация с магнитен шунт - нормално магнитния поток е шунтиран, а при насищане на шунта се отклонява към товарната намотка. Интересното е, че при натоварване пада амплитудата само на единия пик... ??? Предполагам това е пикът, генериран при насищане на шунта тъй като противо е.д.с. на товарната намотка действува срещу магнитодвижещото е.д.с. Когато шунта възстанови магнитната си проницаемост се генерира другият пик, но вече потока предизвикан от противо е.д.с. се затваря през него. Правих някои измервания, но нямаше време. Затова подробни данни ще дам по-късно, когато си изясня нещата и оптимизирам управлението. За сърцевина на шунта използувам ферит с Al=1000. Получава се доста стръмна крива на насищане, но може още по-добре...Много е важно също да се докара шунта да точка близа до насищането, което е трудно, щото нямам подходящи магнити. Затова мисля да навия отделна подмагнитваща номотка и да търся нужната работна точка. Всъщност от това зависи получаване на КОП>1... ;) На управляващата намотка се подават правоъгълни импулси с честота около 25кХц и Кзап=7%. Засега толкова, но нещо не виждам подкрепа. От доста време няма коментари, което не е добре, защото ако се реализира МЕГ-а переспективите са... :o не ми се мисли... ;D

jantar:
Важното е че четем какво си направил.
 :D
За нямам време да се занимавам и с това а ти си напред с материала и няма какво да коментирам.
Мога само да ти пожелая успех в начинанието! ;)

getca:
Здрасти...Радвам се, че има положителни отзиви на експериментите ми. Явно интересът към МЕГ-а беше позамрял за известно време. Сега конкретно...
За регулиране на потока на магнитите може да служи въздушна междина в лявото Ш от схемата. Например картончета с различна дебелина. Намотките на шунта са две, защото част от магнитния им поток се затваря през средната част на Ш-то, така, че не остава ненаситена. Може да  се направи и там намотка, но при мен просто няма място, защото сърцевината е доста малка като размер. Значи дотук резултатите могат да се обобщят така:
   - Устройството не е трансформатор, защото без магнити не работи;
   - В изхода се наблюдават 2 вида импулси с противоположна полярност, които вероятно се получават при пренасочване на магнитния поток. Според мен това е критерият за пренасочване на потока.
Единият пик е при насищане на шунта - потокът dФ/dt минава през товарната намотка,
Другият при шунтиране на потока  - потокът -dФ/dt рязко намалява през товарната намотка;
   - Пренасочва се част от потока - губи се някаква част от разсейки по остри ръбове и друга просто остава на стария си път;
   - Магнитите помагат за насищане на шунта, затова трябва да са подходящо ориентирани. Критерии за насищане е осцилограмата на тока през управляващата намотка, която трябва да ими рязка чупка в посока увеличение. Това също е показател за стръмността на В-Н кривата;
   - Магнитния поток преминава и през по-сложни геометрични форми на сърцевината;
   - Принципа работи с голяма вероятност и при по-високи честоти, което ще намали размерите на сърцевините;
   - Малка товароносимост на конструкцията. На празен ход зарежда кондензатор през грец схема до 35в при 2х25нав. товарна намотка. При товар 300ом напрежението пада рязко на около 3в;
   - Материала на сърцевината на шунта трябва да бъде със стръмна хистерезисна крива за да насища бързо и с малко енергия;
   - Настройката на работната точка на шунта е много важно да бъде близо до насищане и да се намери точно необходимата минимална степен на насищане с цел минимум разход на енергия;
Последните две неща определят ефективността на работа на цялата конструкция. Цитираните резултати от експеримента не бива да се приемат еднозначно, тъй като са възможни грешки и неточности при измерванията и разсъжденията... ;) ::)
Сега мисля да се концетрирам върху малката товароносимост и да видя как влияе товара върху насищането на шунта. Ще го борим...няма спирка, но не е лошо и други да се пробват за да сравняваме и поправяме грешките...Оставам оптимист, но в разумни граници... ??? ??? :) ;D

getca:
Магнитните потоци на магнита и управляващите намотки са съпосочни, така, че насищането да е с минимум разход на енергия. Средната частна шунта дали се насища не е важно, защото има пренасочване на потока. При включено захранване Ш-то с товарната намотка трудно се отделя с ръка от останалата част, докато в изключено състояние си стои свободно.
Дотук добре...Установи се, че принцила за пренасочване на потока на постоянен магнит работи, коено е важно, но...Защо понася само малък товар  ??? Тия дни си блъсках главата с този проблем. Стигнах до следния извод:
   - Класическа схема за генериране на ел. енергия -> основана на реакцията на полето създадено от противо е.д.н. при протичане на товарния ток. Вследствие на това работата се върши от външна сила, която преодолява тази реакция. Тук постоянен магнит може да служи само за възбуждане на магнитно поле между полюсите на ел. машината. Затова възбудителната мощност на ел. генератора е пъти по-малка от номиналната му. Например възбудителния ток на автомобилния алтернатор е 3-4а, а товарния стига до 40а.
   - Прогресивна схема за генериране на ел. енергия -> работата се върши от постоянния магнит, независимо от начина на комутация на потока. Тук реакцията, предизвикана от товарния ток обаче не е желана, защото отслабва магнитния поток, който няма как да се увеличи, тъй като е с фиксирана стойност. От тази ситуация има два изхода - да се намери начин за компенсация на реакцията на товара или просто да се елиминира. Обширно поле за мислене и експерименти... ??? ;)
В моя вариант на МЕГ си играх с въздушната междина между Ш-то на товарната намотка и останалата част на магнитопровода и установих, че има една оптимална стойност за която изходното напрежение пада най-малко при натоварване. При директен контакт напрежението е максимално, но стабилността е лоша. Регулирането на степента на насищане влияе по-силно върху изходното напрежение отколкото промяната на честотата. Кондензатор в паралел на изходната намотка променя формата на напрежението, но почти не влияе върху товароносимостта.
Сега ми е щукнало да си поиграя с тия прословути бифилярни намотки, че нещо са ми тъмни. Ако някой има опит в тази насока нека го сподели, за да няма губене на време и преоткриване на топлата вода... ??? ::) ;D

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия