Алтернативни енергоизточници > MEG, INKOMP, комутатори на магнитни потоци, магнитни усилватели

Експерименти с комутатор на магнитни потоци (КМП)

(1/61) > >>

getca:
Собствен проект на форума по идея на генератора Инкомп, под името "КМП" - комутатор на магнитни потоци.

Здравейте всички.
Поздрави за оригиналните и нестандартни идеи. Мисля, че мога да бъда полезен с опита си при работа с импулсни захранващи устройства тъй като при МЕГ се прилагат същите принципи доколкото разбирам. Има и доста необяснени неща, но ще се борим с тях.

Според мен, всекии, който се захване с МЕГ трябва първо да се запознае с принципите за генериране на ел. енергия на елементарно ниво. Какво е необходимо - променливо магнитно поле и намотка, в която се индуцира е.д.н. Най-лесно се получава въртящо се магнитно поле от постоянен или електромагнит, чиито силови линии пресичат навивките на товарната намотка и се генерира е.д.н. По този начин ел. енергията се генерира за сметка на първичната механична сила, задвижваща ел. генератора. Умишлено не навлизам в подробности, защото всеки може да намери информация по въпроса.

Сега какво става при идеята за МЕГ? Номера е да се получи променливо магнитно поле без движещи се части. Как? Ами като се намери начин за комутация на потока на силен постоянен магнит. Тук има две възможности: пулсиращо еднопосочно или променливо магнитно поле. В първия случай магнитната индукция 0<B<Bmax, а във втория -Bmax<B<+Bmax. INCOMP например е избрал управляем магнитен шунт. Този принцип отдавна се използува при електрожените за регулиране на заваръчния ток, но там шунта се задвижва механично. Как действува шунта? Ами просто окъсява магнитния поток, също както и електрическия. При INCOMP се прави ел. управление на шунта чрез насищане и силно повишаване на магнитното съпротивление. За да бъдат минимални загубите от управление е нужно по-малко сечение и по-голям брой навивки, но това зависи и от основния магнитопровод. Тук ще има и загуби от насищане, защото се получава загряване. Дотук добре. Да приемем, че комутацията работи с приемливи загуби. Какво ще стане на изхода? Тук има доста неясни неща от публикуваните резултати - защо и как се получава синусоида например и как се получава стабилно изходно напрежение при натоварване?

Ще се опитам да поразсъждавам върху прехвърлянето на енергията на изхода. Целта е да се избегне влиянието на противо е.д.н., възникващо при протичане на товарния ток. Това може да стане с отделяне на товарната верига с диод и натрупване на енергията в кондензатор. Реализира се при обратните (flyback) импулсни преобразуватели, като първо енергията на магнитното поле на първичната намотка се натрупва в магнитопровода (диода е запушен), а след това се прехвърля на вторичната страна (диода е отпушен). Мисля, че спокойно ел. магнита на първичната намотка може да се замени с постоянен магнит. Тук идва въпросът за стабилизация на Uизх. Ако се използува ШИМ не е ясно какво ще стане. При обратния преобразувател с увеличаване на времето за протичане на първичния ток се увеличава и запасената енергия, а при постоянния мягнит? Трябва да се експериментира. Проблемът е, че не всеки товар се захранва с постоянно напрежение.

А някой мислил ли е например какво ще стане, ако се комбинират класически трансформатор и постоянен магнит и се намали консумацията от мрежата 2-3 пъти.

Накрая с риск да стана досаден ми се иска да коментирам КПД на МЕГ. В случая е коректно да се говори за КПE (коефициент на преобразуване), както е при климатиците. Един климатик черпи 1кВт, а топли 3 кВт, но не казваме КПД=300%, а КПE=3. Допълнителната енергия се извлича от околната среда.
Успех на всички в разсъжденията и експериментите.

В прикаченият файл Magnitnoi_kluch_Gromov.doc е дадена теория на Н.В. Громов за магнитен ключ с противопосочни (спрямо управляващия магнитопровод) магнитни потоци. Трябва да се уточни, че магнитният ключ е само част от комутатора на магнитни потоци.

getca:
Като добавка към предишния ми коментар искам да посоча вероятните проблеми пред построяването на работещ МЕГ с КОП>1:
    - Работещ магнитен шунт във варианта 'Incomp'. Насищането на магнитопровода трябва да бъде сигурно за да работи шунта. Това може да се установи с осцилоскоп като се следи тока през управляващата намотка.
    - Регулация на запасената в товарните намотки енергия за да има стабилно изходно напрежение. Тук проблема е, че силата на магнитното поле на постоянния магнит е постоянна. Единствения начин е да се управлява времето през което то действува върху изходните бобини.
    - Добър механичен контакт между отделните части на магнитопровода и постоянните магнити за да няма загуби. Във фабричните конструкции контактните повърхности се полират.
    - Нужда от междинно съхраняване на енергията (изправител и филтър). Може да се използува принципа на обратните импулсни преобразуватели. Натрупаната в магнитопровода енергия се прехвърля на изхода, когато полето на постоянния магнит е изключено. Така ще се елиминира и противо е.д.н.
    - Постоянно подмагнитване на сърцевината, т.е. еднопосочен пулсиращ поток, което предполага лошо използуване на магнитопровода. Може би има начин за обръщане на посоката на потока и работа по пълния му пренамагнитващ цикъл.
    - Получаване на по-големи мощности (>1 кВт)

getca:
Не съм опитвал да правя МЕГ, само се мъча да бъда полезен като разсъждавам на глас. Не визирам конкретна схема, но мисля, че при вариантите на Incomp има хляб. Искам най-напред да си изясня нещата на нива теория и успешни/неуспешни опити и тогава да се захващам. Най-големия проблем според мен е вкарването на сърцевината в режим на пълен пренамагнитващ цикъл, което предполага намаляване на загубите и получаване на по-големи мощности на изхода (независимо от схемата). Ако се работи на честота 50 Хц за основен магнитопровод може да се използува и обикновена силициева ламарина. Ако се използува магнитен шунт за пренасочване на магнитния поток обаче неговият магнитопровод е проблем, защото трябва да се насища лесно и с минимални загуби. Тук интересното е, че когато потокът на постоянния магнит се затваря през шунта, той не трябва да е наситен. Това трябва да става с вкарването на допълнителна енергия от управляващата намотка. Така потоците на постоянния магнит и управляващата намотка се сумират и насищането на шунта става с минимален разход на енергия. Сега шунта рязко увеличава магнитното си съпротивление и потока на постояяния магнит се пренасочва през товарната намотка. Тук обаче не е ясно какво ще стане. Дали управляващата намотка ще удържи насищането на шунта вследстие на хистерезиса на сърцевината му след премахването на потока от постоянния магнит през шунта. Може би тук е тънкия момент в подбора на материала на тази сърцевина. Надявам се да съм бил полезен с тия мисли.

getca:
Продължавам с разсъжденията на тема МЕГ. На картинката съм се опитал да отразя собственото си разбиране за работеща конструкция. Базира се на магнитни ключове с насищане. За повече нямам време...
P.S. Ето едно интересно четиво...http://www.telematika-college.com/files/zo/lineini_magnitni_verigi.doc

getca:
2de2d7.gif -Интересна идея за по-големи мощности... ???
187a7a.png -Симулация на INCOMP...

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия