Автор Тема: Теория и експерименти на mi68  (Прочетена 116751 пъти)

mi68

 • Гост
Теория и експерименти на mi68
« -: Септември 08, 2009, 08:28:37 pm »
Констатирах три вида електромагнитно поле:
1. електромагнитна вълна от четвърт вълнов дипол(радио антена),магнитното и електричното поле са на 90 градуса и дефази на 90 градуса във времето(фазова разлика);
2. електромагнитно поле от теслов трансформатор магнитното и електричното поле са еднопосочни,но дефазирани във времето на 90градуса(реактивна енергия);
3. еднородно електромагнитно поле магнитното и електричното поле са еднопосочни и едновремени(синфазни). Последното се получава в бифилярна намотка последователен тип (не паралелен - това свързване води до 2 тип поле) то е на 90градуса спрямо тока. Тъй като в еднородното електромагнитно поле магнитното и електричното поле  са синфазни и действат едновременно то скороста на разпространение е изключително висока в пъти над светлината и се доближава до гравитационното, а най вероятно е едно и също.
« Последна редакция: Септември 08, 2009, 10:14:11 pm от mzk »

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #1 -: Септември 20, 2009, 10:22:04 pm »
В първият пост е дадена серийна намотка(не бифилярна) патент на Тесла.Целта на това свързване е увеличаване на напрежението м/у навивките и увеличаване на енергията на паразитния капацитет,извесно е,че зависи квадратично от напрежението.От тук се изпълнява условието за резонанс при по-ниска честота,индуктивното съпротивление е по-ниско и запасената енергия в бобината е по-голяма,съответно при включване на товар резонанса не бяга,енергията е многократно повече спрямо стандартни бобини.Просто тук е решена обратната задача изравняват се енергийте на индуктивноста и капацитета и се постига резонанс.Стандартното е да се постигне резонанс като се мести честотата,с качването на честотата индуктивното съпротивление линейно се увеличава и да се подържа амплитудата изисква увеличаване на напрежението на захранването и проблеми.
« Последна редакция: Септември 20, 2009, 10:27:30 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #2 -: Септември 20, 2009, 10:59:10 pm »
По-принцип се получава резонансна стояща вълна,а в бифилярката на всяка честота от 0 до безкрайност

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #3 -: Септември 23, 2009, 05:36:45 pm »
Темата с бифилярка тип Тесла е интересна но никой не пише по нея,това е,че е описана мъгляво като бобина за електромагнити.Трябва да се изпълни точно както по патента без никакви творчества.В нея има два тънки момента.При описване на окръжност радиуса се явява амплитуда на полето.При спираловидно навиване от външни намотки към вътрешни имаме сгъстяване и после сгъстеното поле със скок се разширява във втория проводник на бифилярката и пак се сгъстява.Полученият патенциал(напрежение)зарежда образувалия се кондензатор м/у двата проводника.Настройката се свежда до увеличаване на амплитудата и изравняване на електричното и магнитно поле.Получава се нулиране(нулева точка) и приток на електромагнитна енергия от слънцето.От условието са максимална мощност трябва да са изравнени инпедансите,тъй като нямаме реактивна мощност то изравняваме активното съпротивление.На практика чрез регулиране на товара се регулира мощността,резонансната честота автоматично се получава.Бифилярка тип Тесла е отличен приемник на радиална енергия,остава да се направи предавател т.е. сандвич и да имаме транзисторен ефект или тиристорен.
« Последна редакция: Септември 23, 2009, 06:11:55 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #4 -: Септември 24, 2009, 09:06:24 pm »
Продължавам по темата.За да имаме свободни ЗАТИХВАЩИ трептения(резонанс) то индуктивноста трябва да е много по-голяма от капацитета.При бифилярка нямане индуктивност затова липсва трептения,при бифилярка тип Тесла имаме индуктивност и паразитен капацитет между двете намотки много по-малък от индуктивноста така се получава трептяща с-ма.Регулира се енергията на електричното поле чрез товара(мощността) съответно условията за резонанс автоматично се изпълняват.При обикновенният резонанс като се включи товар се нарушава енергийното равновесие м/у електричното и магнитно поле,затова практически се мести капацитета аплитудата пада и резонанса сме го довели до никаде.При бифилярка тип Тесла нещата са обратни.Ако разгледаме нещата като вълнов процес при обикновенният резонанс получаваме електромагнитна вълна и при натоварване тя изчезва безвъзвратно в пространството, а при бифилярка тип Тесла имаме стояща вълна и при натоварване имаме всмукване.
« Последна редакция: Септември 24, 2009, 10:33:32 pm от mi68 »

Неактивен vlindos

 • Подготвен
 • **
 • Публикации: 192
 • In the chaos I order
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #5 -: Септември 25, 2009, 10:27:12 pm »
Продължавам по темата.За да имаме свободни ЗАТИХВАЩИ трептения(резонанс) то индуктивноста трябва да е много по-голяма от капацитета.При бифилярка нямане индуктивност затова липсва трептения,при бифилярка тип Тесла имаме индуктивност и паразитен капацитет между двете намотки много по-малък от индуктивноста така се получава трептяща с-ма.Регулира се енергията на електричното поле чрез товара(мощността) съответно условията за резонанс автоматично се изпълняват.При обикновенният резонанс като се включи товар се нарушава енергийното равновесие м/у електричното и магнитно поле,затова практически се мести капацитета аплитудата пада и резонанса сме го довели до никаде.При бифилярка тип Тесла нещата са обратни.Ако разгледаме нещата като вълнов процес при обикновенният резонанс получаваме електромагнитна вълна и при натоварване тя изчезва безвъзвратно в пространството, а при бифилярка тип Тесла имаме стояща вълна и при натоварване имаме всмукване.


От: http://www.nuenergy.org/alt/the_sea_of_%20energy_%20excerpts.htm
Цитат
Considering oscillations from a mechanical, electrical and mathematical point of view, we find that electrical resistance is the same as mechanical friction and current is comparable to mechanical velocity. Inertia and inductance may then be considered analogous terms. In mechanics the greater the inertia of a body, the longer it will stay in motion. In the Radiant Energy device's resistance-inductance-capacity (REC or RLC) circuit, the greater the electrical inductance, the longer the current continues to flow once it is established by synchronization with cosmic surges.

Expressed mathematically, the equations are the same for electrical or mechanical phenomena. That is, R< square root 4L / C, where R is the resistance in ohms, L is the inductance in henries, and C is the capacitance in farads. When this is true, an oscillatory discharge will occur and a very powerful inductance inertia will assert itself. For low values of R, the frequency of the oscillations can be shown by f = 1/2 pi square root CL. The rapidity of the oscillations' frequencies are governed by the capacitance and inductance.
Цитат
Взимайки предвид осцилациите от механична, електрична и математическа гледна точка  ние намираме че електрическото съпротивление е същото като механичното триене и ток е сравним с механична скорост. Инерция и индуктивност тогава могат да бъдат счетени за аналогични. В механиката колкото по-голяма енерцията на тялото толкова по-дълго време то се намира в движение. В устройство за радианта енергия има ел. верига с съпротивление-индукция-капацитет - колкото по-голяма е индкцията толкова повече ток тече веднъж потекъл от космическия(радиантния) си източник.

Изразено математически - уравненията са едни и същи от електрична и механична страна. Това е R < корен квадратен от (4L/C) където R е съпротивлението в омове, L е индукцията в хенри, C капацитета във фаради. Когато това е изпълнено осцилиращ разряд ще се изпълни с много мощна индуктивна инерция. За малки стойности на R, честотата на осцилациите могат бъдат изчислени с f = 1/2 pi корен_квадрат(CL). Бързината на осцилиращите честоти са определени от капацитивността и индуктивността.

От: http://www.nuenergy.org/alt/Exotic%20Research%20New%20Generation.htm
Цитат
Figure 1 is a standard pancake coil (many Tesla coil builders are familiar with this style). Figure 2 is a bifilar coil, the crux of the patent is where Tesla winds a dual wire and then connects the ends in a series (an interesting experiment for coil builders).

Tesla explains that a standard coil of 1000 turns with a potential of 100 volts across it will have a difference of .1 volt between turns. A similar bifilar coil will have a potential of 50 volts between turns. In that the stored energy is a function of the square of the voltages, the energy in the bifilar will be 502/.12 = 2500/.01 = 250,000 times greater than the standard coil!
Цитат
Фиг 1 е стандарта палачинкова бобина (много хора занимващи се с Тесла траф са наясно). Фиг 2 е бифилярна бобина, трудността от патента е да се навие бобина с две жици и да се свърже края в серии (интерсе експеримент за конструкторите на бобини).

Тесла обеснява чв стандартната бобина с 1000 навивки има потенциал от 100 волта или 0.1 на всяка навивка. Аналогична бифилярка има потенциал от 50 волта на всяка навивка. Енергията е равна на квадрата на напрежението, така че енергията в бифилярка ще бъде 502/0.12=2500/0.01=250 000 повече стандартна бобина.
« Последна редакция: Септември 25, 2009, 11:03:08 pm от vlindos »

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #6 -: Септември 27, 2009, 10:55:11 am »
Продължавам темата и някой пояснения на Влиндос.Енергията на кондензатор се даваW=0,5.С.U^2 за сравнение енергия на индуктивност W=0,5.L.I^2.Капацитета м/у двата проводника на бифилярката се зарежда от напрежението на захранването.При някъкъв ток(товар) енергията на кондензатора ще се изравни с енергията на бобината,при това условие настъпва резонанс,нулират се противоположностите,създава се еднородно поле,стояща вълна от тук и маса(спираловидно навиване) и преобразуваме гравитацията в ел.ток.По горе е дадено условието за въникване на свободни трептения в една RLC верига и механична с-ма.Въвежда се и понятието Вълново съпротивление=корен квадратен от L/C(R по-малко от 2ро).Реципрочната стоиност е вълнова проводимост.От тук при увеличаване на капацитета се загубват трептенията и най важното спира излъчването на електромагнитна вълна.Тази особеност е обяснена от Тесла и той казва 10%е електромагнитна вълна и 90% ток в земята за негови устройства.При обратно съотношение на процентите устройствата стават радиопредаватели.
« Последна редакция: Септември 27, 2009, 02:38:10 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #7 -: Септември 28, 2009, 08:52:02 pm »
Разширявам темата с размишления по гравитационни двигатели.Тъй като гравитацията е градиентна и намалява тя поражда противоположна градиентна сила Тласкаща(архимедова сила).Архимедовата сила най-добре се получава в дълбока вода.Въз основа на това може да да се направи вечно движение.Това перпето мобиле е с много ниско КПД сложно за изработка(механично е) и зависи от Температурата(не трябва да замръзва водата).Това е удачно за Африка да се въртят динамо машини.Като по-добър варянт е да се върти масло но тук гравитацията се замества с Кивитация и това не е по силите на гаражната наука.Най-подаващо се на експериментиране е ел.тока и цетробежните сили.Електронът има малка маса и нищожни гравитационни аномалий дават чудесни резултати.Трябва да изработя десетина бобини за да намеря печалившата комбинация.От електротехниката е извесно,че електродвижещата сила има не електричен характер-гравитационната е също не електрична на практика безплатна.  
« Последна редакция: Септември 28, 2009, 09:01:02 pm от mi68 »

ppankov

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #8 -: Октомври 02, 2009, 02:27:11 pm »
Гледах в един сайт, където бифилярката е навита около кристал, като според авторите
това е комплект за утилизиране на електричество от оргона...

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #9 -: Октомври 02, 2009, 07:53:45 pm »
Създателят на класическата теория на електродинамиката е Джеймс Максуел(1831-1879г.).За да обесни трансформаторният ефект и радио вълните въвежда понятието Вихрово електрично поле.Той разглежда само часният случей,когато то се получава от променливо магнитно поле(променливо магнитно поле - вихрово електрично поле - променливо магнитно поле).Тесла се е досетил,че променливо електрично поле ражда променливо магнитно поле(вихрово електрично поле - променливо магнитно поле).
-електричното поле действа на:неподвижни и движещи се заряди
-магнитното поле действа на: само на движещи се заряди часност на проводник по,който тече ток.
Проведените експерименти от мен с теслови т-ри и бифилярни намотки доказват,че променливо електрично поле ражда променливо магнитно поле.Конкретно с бифилярни намотки магнитният дипол(бобина) трябва да е на 90 градуса спряма електричното поле на бифилярката-иначе нулев ефект.Малко по темата с гравитацията.От физиката е извесно,че в течности и газове се разпространяват само Надлъжни механични вълни(звук),а в твърди напречни и надлъжни.Тъй като електромагнитната вълна е напречна вълна близко до акъла е,че това е за сметка на гравитацията.Зарядът в проводника се движи надлъжно но се излъчват напречни вълни.В литературата този парадокс не е обяснен.За това в бифилярката се получават надлъжни електрични вълни и липсва Ленц ефекта,движи се във флуид с изключително висока скорост,срещне ли бобина на 90градуса и възбужда ток.
П.П.Напречни вълни се наблюдават по повърхноста на водата с изключително ниска скорост на разпространение и връщащата сила е гравитацията следва логиката,че електромагнитните се движат по лъчите на гравитацията,това се доказва с липсата на доплеров ефект в пределите на слънчевата система и изкривяване на електромагнитните вълни от масивни обекти(слънчево затъмнение 1911г.),радио антените са най-ефективни във вертикално положение.
« Последна редакция: Октомври 02, 2009, 08:34:42 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #10 -: Октомври 24, 2009, 10:03:18 am »
1. Катушка для электрического аппарата, состоит из витков, которые образуют часть цепи и между которыми существует разность потенциалов, достаточная для обеспечения ёмкости в катушке способной нейтрализовать самоиндукцию, как было описано.
       2. Катушка, состоящая их изолированных проводников, соединённых последовательно имеет такую разность потенциалов, чтобы создать в целой катушке достаточную ёмкость для нейтрализации её самоиндукции.
1.Бобина за електрически апарати,състояща се от навивки,които образуват част от верига и между които съществува потенциална разлика(напрежение/б.пр.)достатъчен за създаване на капацитет способен да неотрализира самаиндукцията,както е описано.
2.Бобина,състояща се от изолирани проводници,съединени последователно има такава потенциална разлика,че създава в цялата бобина достатъчен капацитет за неотрализация на нейната самоиндукция.
  Виждам,че темата почва да се разбира.Неотрализирането на самоиндукцията с капацитет води до резонанс.Забележете регулирането става енергетично,което ни трябва безплатен ток,а честотата се настройва автоматично,може и 50Хц,но този резонанс е стабилен при натоварване,просто обратна задача.Вече имам 4 бобини евентуално още една ще ми трябва почвам свързване и експерименти.
До сега какво правехме направим резонанс и го натоварим намалим качествения фактор и ни избяга резонанса и се вайкаме,а сега регулираме качественият фактор и резонанса сам се намира,отлично.Според мен това е нов етап в развитието на свободната енергия,първият е пулсиращият с много лошо КПД заради голямата честотна разлика.
« Последна редакция: Октомври 24, 2009, 11:10:34 am от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #11 -: Октомври 27, 2009, 11:56:22 pm »
От схмета се вижда важна подробност.Токът се движи центростремително,а не цетробежно,което води до намаляване на съпротивлението и със скок се връща към центъра по втория проводник.Това движение засмуква неотрино(не се разбягва),това е магнетизъм т.е. ток това ни трябва на работа.

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #12 -: Октомври 31, 2009, 08:02:29 pm »
Правих опити с теслова бифилярка:като включих микроампер(галванометър).За целта използвах мултимер DT830 B на обхват 200мкА(постоянно токов,липсва променливотоков) плоска бобина диаметър 50см и един подковообразен магнит.При движение на магнита,радиално или аксиално отчитах ток.Превключих уреда на постоянно напрежение на  0,2В и отчитах напрежение.Същото се получава и при конусна намотка тип Тесла.Същите бобини свързах в стандартно бифилярно свързване уреда показва 0 само сменяше минус на дисплея.Свързах две конусни намотки тип Тесла(магнитни) и между тях плоска бифилярна(немагнитна)бобина.Омичното съпротивление на бобините е 4,2ома.Навит е проводник ф0,6 изолация ПВЦ за 660В.Конусите правеха пясъчен часовник.Свързах затворена серийна верига и с магнита се опитах да пусна генератора;опита е неуспешен.Конусите са навити на дясно и бифилярката също(съпосочно) поглед от горе на долу.Други конфигураций например конусите да сочат само нагоре не съм правил или обратно навиване(имам навит обратно конус,средната само се обръща,огледална проекция).Решавам да вкарам енергия със зареден кондензатор.
Изравних енергия на идеална бобина и кондензатор и се получа закона на Ом но вместо омичното съпротивление се използва вълновото съпротивление(Ро):U=Po*I;U=(Po+R)*I където R е омичното съпротивление, за реална бобина.Идеята е,че основата на всяко движение е потенциалната разлика,НО кръговратно,затова използвам немагнитни и магнитни бобини,другите комбинаций са не плодотворни(магнитни към магнитни,немагнитни към немагнитни бобини).
П.П.Честотата на енергетичният резонанс не съвпада с електромагнитния резонанс(изравняване/нулиране/ на реактивните съпротивления) и получаване на познатата формула на Томпсън(за идиален трептящ кръг) точно така се извежда.В зависимост от омичното съпротивление честотата се изменя надолу и става затихващ процес до апериодичен(честотата е нула).В електротехниките е разгледана теорията,а във физиките за механична система.За изравняване на енергийте няма и йота ще умувам по въпроса.Сещам се ,че честотата се дига в октава(два пъти по-висока от резонансната за електромагнитна вълна).Това е само предположение повтарям ще го мисля.От закона на Фарадей за електромагнитна идукция следва при качване на честотата се увеличава напрежението(тока),потокът е константен.В бифилярната намотка честотата е два пъти е по-висока,при прекъсване на токът се образува електромагнитна вълна с два пъти по-висока честота и получаваме параметричен резонанс,интуицията не ме лъже,експеримента е опасен и ще го провеждам на открито.
-трябва нелинеен елемент
-капацитета да отговаря на усвовията за затихващи трептения
-източник(батерия) за заряд на капацитета.
« Последна редакция: Октомври 31, 2009, 11:51:49 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #13 -: Ноември 01, 2009, 03:16:38 am »
На практика работят три бифилярки в триединство
-работи като капацитет(два успоредни проводника,няма галванична връзка)-конична
-палачинкова бифилярка(неиндуктивна)-палачинкова
-работи като индуктивност(индуктивна,тип Тесла)-конична
Енергетичният(параметричният)резонанс неотрализира противоположностите и става 0.Вакумът има положително вълново съпротивление(1/30 ома) и навлиза енергия.Възможно е да се получи взрив и опита е крайно опасен.
П.П.Най-добре е противоположният край на кондензаторната бифилярка да се оформи като искрище при прескачане на искра да се сринат генерацийте и опита е безопасен.
« Последна редакция: Ноември 01, 2009, 04:51:22 am от mi68 »

ppankov

 • Гост
Re: Теория и експерименти на mi68
« Отговор #14 -: Ноември 02, 2009, 02:55:05 am »
Енергетичният(параметричният)резонанс неотрализира противоположностите и става 0.Вакумът има положително вълново съпротивление(1/30 ома) и навлиза енергия.Възможно е да се получи взрив и опита е крайно опасен.
П.П.Най-добре е противоположният край на кондензаторната бифилярка да се оформи като искрище при прескачане на искра да се сринат генерацийте и опита е безопасен.

Поздрави за тестовете.
Дотук, следвайки описаните действия и ефект, от теб, стигам условно до следното
хипотетично заключение:
- все си мисля, че ако честотата на насищане е по висока, примерно над 120 Кхц, няма да е толкова опасно заради  скин ефекта, който ще се получи;
- радиалното разпределение на енергията, по повърхността на коничната и палачинковата намотка ще е с по висока скорост;
- насищането ще стане по бързо заради самата честота;
- при наличие на следяща обратна връзка, ще може да се следи вълновото съпротивление
на вакуума и по този начин, е възможно да бъде контролиран, доколкото е възможно.

П.П.
Знам, търпя критика, защото се изказвам хипотетично, без да експериментирам.