Алтернативни енергоизточници > Вашите експерименти

Бобина за електромагнити, усилвател на електрическа енергия

<< < (2/4) > >>

mi68:
Здравейте,
Проведох изследване на паралелен трептящ кръг, резонанс на токове. Описание на опита: телефонен генератор с 0дБ на 600 ома. Едн 1,55В или +6дБ. Включен на входа нивоизмерител  №1(НИ1) така, че като се знае вътрешното съпротивление на генератора и измереното ниво може да се намери мощността. Втори нивоизмерител (НИ2) е включен на втората намотка. нивоизмерителите имат високоомен вход 40к и нискоомен вход 600,150, 75ома. На високоомен вход на НИ2, НИ1 и НИ2 отчитат ЕДН на генератора +5,7Дб. НИ1 работи на високоомен вход, а НИ2 се превключва.
НИ2 на 600ома, НИ1+0,1дБ, НИ2-0,5дб при резонасна честота 1039кХц и кръстосано свързване.
Правя некръстосано свързване резултат НИ1+0,05дБ, НИ2-0,56дБ, честота 1039кХц. Намирам резонансната честота с данни: НИ1+0,09дБ, НИ2-0,49ДБ резонансна честота 1235кХц.
Изследвах дали влияе кондензатора като прекъснах зеления край. Влияе, НИ1 отчиташе отрицателни стойности, а горните са положителни, НИ2 отчиташе отрицателни, но по-ниски от горните стойности.
Остава последователното свързване, но за другия път. Лека нощ!

mi68:
Здравейте,
Проведох следния експеримент с бобината (втора картинка). Еталонен генератор с вътрешно съпротивление 600 ом, на 0 дБ. Високоомен нивоизмерител 40 к (НИ1), бобината свързана в зиг-заг (резонансно). Капацитивно сваляне на енергията от кондензатора, измерване чрез втори НИ2, високоомно 40к и нискоомно 600, 150, 135ома.
-АЧХ е  силно нелинейна, това е добре защото се търси усилване. Усилването не е голямо но все пак го има. Данните не съм анализирал задълбочено.
Бобината се вързва като паралелен трептящ кръг с високо вълново съпротивление (резонанс на токове). Капацитивният товар не влияе на входа, даже на късо свързан. Резонансна честота 391кХц. НИ1 измерва 5,77дБ теоретично трябва да е 6дБ. НИ2 измерва високоомно -17,92дБ, нискоомно (600ома) -35,75дБ, 150ома -47,60дБ,  135ома -48,41дБ. При увеличаване на товара напрежението пада.
При вихъра се наблюдава всмукване (имплозия), могат да се засекат надлъжни електромагнитни вълни чрез феритна антена, това всмукване се компенсира от природата. Природата не търпи празно пространство! Това всмукване се изхвърля в полусферите (камбанките) на кондензатора. 

mi68:
Здравейте,
Демонтирах кондензатора (камбанките) и реших да проверя магнитното поле на бобината, чрез феритна антена. Ползвах правоъгълна феритна антена от неизвестен радиоприемник с дълги и средни вълни, използвам дълговълновата намотка. Опитът е аналогичен с два нивоизмерителя и еталонен генератор.
   Бобината е хоризонтално и  доближавам бобината към центъра. Нивоизмерител високоомно +13дБ. Нивоизмерителят на входа пада с 0,2дБ и показва 4,95дБ. Нивоизмерителят на бобината преминава на нискоомно 600ома, измерено -22дБ, нивоизмерителя на бобината се повишава на 5,20дБ (теоретично трябва да е 6дБ, има проценти грешка в измерването). Полето на бобината е силно градиентно и е най-силно в центъра. Измерено.
   Надлъжно до зеления проводник приближавам и отдалечавам феритната антена, отчитам нискоомно  -33дБ, входа не усеща товара постоянно е  +5,20дБ.  Така звездообразно може се наредят много товари. Напречно много слабо бобината реагира на обикновени електромагнитни вълни. Напомням, че надлъжните вълни причиняват повреди по СМОS електроника!
Ще си търся феритна антена от ВЕФ да направя по надеждни опити.

mi68:
Здравейте,
Днес продължавам с експериментите. Същата опитна постановка с два нивоизмерителя и един генератор. Медната палачинка ми е захранваща, а желязна е товарна. Захранващата и товарната бобина са включени зиг-заг. Най-високо напрежение има когато са центровете  съвпадат. Товарната бобина се се отдалечава и приближава към центъра, на определено разстояние се наблюдава максимум +17дБ високоомно. При нискоомен вход 600ома бобините долепени една до друга се отчита най-високи стойности -4дБ. Входа реагира с няколко стотни +5,56дБ. -4дБ=0,4 пъти по мощност или 0,4мВт. Входа отчита висок импеданс, входната мощност трябва да е в мкВт.
Двете бобини дадоха усилване на мощността, което си е СЕ. От другата свободна страна може се добави втора палачинка за удвояване на мощността, те първа ще се изработва.
Правя второ измерване ползвам стоманената бобина като обикновена бобина. Най-доброто постижение е -7 дБ, това отпада.
Прекрасни резултати, остава да изработя кофраж за направа на палачинкови бобини   

mi68:
Здравейте,
Направих опит да направя самозахранване с един транзистор, генератора тръгна. Не успях със самозахранването. Направих сметка и аритметиката показа къде е грешката. Усилването, което измерих по мощност е 2,5 пъти, реципрочното е 0,4 или 40%, значи максимални 60% загуби. Работих в енергиен клас А  с кпд от 25 до 50%, и червени светодиоди за изправяне с пад на напрежение около 1,5В, общо около 3В, загуби над 60%.
Решения:
Минавам в енергиен клас В и ползвам два транзистора, енергиен клас В теоретично е 78% е максимума, реално в клас АВ е 60-70%, диодите много спада, нога да мина на германиеви точкови, но светодиодите са индикатори за работа.
Минавам на енергиен клас С, но трябва външен генератор и не става.
Минавам в импулсен режим, на това съм се спрял и разработвам схема, мирише ще стане макета!

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия