Алтернативни енергоизточници > Механични, гравитационни и хидродинамични устройства

Гравитационен двигател на Михаил Дмитриев

<< < (3/10) > >>

getca:
Гравитационният двигател на Михаил Дмитриев е работещ, потвърждават го сметките, симулациите и опитните образци на автора. Събрани са достъпните материали от руските форуми, несъществуващия вече сайт и други алтернативни източници. Преведената на български език, подредена, допълнена и стилово редактирана информация(с цел по-добра нагледност и читаемост) ще бъде предоставена в BG Wiki-то. Възможностите за репликация са напълно реални и не изискват кой знае какви разходи за материали. Основният разход е труд и жгелание за успех.

mzk:
Здравейте колеги. Тъй като имам сериозен интерес в получаването на СЕ по неконвенционални методи, онзи ден се опитах да направя бързо изчисление за създадените сили в гравитационното колело на Дмитриев.

Разсъждавам така - колелото разполага с 1 тежест, висяща на ос (еднопосочен лагер или подобно), изправена е в максимума (най-високата точка) и се намира в горно положение на колелото.

http://www.youtube.com/watch?list=UU09-tiSka6krzkxb2YJKIMw&v=FQ02MjqBk7s&feature=player_detailpage#t=40 (40-та секунда, тук тежестта е успоредна на пода, докато в моята сметка е перпендикулярна и максимално изправена).

Разглеждам работния ход на колелото (180 градуса, където рамото е максимално дълго) и сумирам получената сила в позицията от всеки градус (от 0 до 180).

След това правя същата сметка, но изчислявам ефективната дължина на рамото (хипотенузата на триъгълник):
c = sqrt( a + b + 2ab*cos )

Отново сумирам получените сили от всеки градус (стъпката е въпрос на избор).

До тук получаваме очакван резултат (сумите от силите не са еднакви).

Последната сметка е да се изчисли каква сила е необходима за преместване на висящата тежест от долно - в горно положение, отново сума за 180 градуса.

Полученият баланс е: 0. Т.е. създаденият въртящ момент поради нарушаване правилото на лоста изцяло се компенсира от нужния въртящ момент за изместване на тежестта от долно в горно положение.

Мисля, че това е най-чистият вариант, който може да се разгледа, а другите комбинации биха внесли единствено усложнение в сметките.

Предварително ме извинете за терминология или грешки.

Ето и код, който изпълнявам с octave, но трябва да е изпълним и в matlab.


--- Код: ---clear;
clear all;
clc;

%hypotenuse of triangle is hyp^2 = a^2 + b^2 -2ab*cos()
%torque is lever * force * sin -> t = rFsin();
% F = ma; a=9.81;
% deg * pi/180 = rad

m = 0.05; % 50 gr.
a = 9.8;
F = m*a;
ram1 = 0.33; %priblizitelen radius na velo kapla
ram2 = 0.1; %radius of the extension lever
result_extension = 0;
result_extended = 0;
result_shrinking = 0;

%torque when moving the extension lever
for i = 0:180
 hyp = ram2;
 tau = hyp * F * sind(i); % tau = torque moment -> tau = r * F
 result_extension = result_extension + tau;
end

% calculate the torque of the shrinking lever
for i = 0:180
 hyp = sqrt( ram1^2 + ram2^2 - 2*ram1*ram2*cosd(i));
 tau = hyp * F * sind(i); % tau = torque moment -> tau = r * F
 result_shrinking = result_shrinking + tau;
end

% calculate the torque of the extended lever
for i = 0:180
 hyp = ram1 + ram2;
 tau = hyp * F * sind(i);
 result_extended = result_extended + tau;
end

printf("Torque of the extension: %f\n", result_extension);
printf("Torque of the shrinking lever: %f\n", result_shrinking);
printf("Torque of the extended lever: %f\n", result_extended);
printf("Overall torque: %d\n", result_extended - result_shrinking - result_extension);
--- Край на кода ---

ПС: не правя тези сметки с идеята да разубеждавам някого. Напротив - гледам да спестя време и да избера реално работеща конструкция, в която да вложа енергията си!

ПС: сметката не важи за конструкции, като посочената в първия пост от Vetap, която изглежда интересна поради отсъствието на външни захранвания!!

Vector:
Здравей,мисля че това би работило : http://www.youtube.com/watch?v=Rgp6gcSaF2Y
А иначе един приятел скоро потроши много пара за да направи огромен гравитационен мотор-който не тръгна  :'( Ако ми позволи,ще Ви го снимам .

mzk:
Точно този мотор се подготвях да репликирам, а предварително направих сметката, която напълно важи за показания във видеото.

PyroVeso:
Защо ли винаги съм си мислел, че гравитационен двигател, без да имаме метод за ефективно екраниране на гравитацията - просто няма как да тръгне! Ако имаше начин, все някой някъде някога щеше да го е подкарал. Дори някой животински или растителен вид в еволюционното си развитие би го налучкал и в последствие би се възползвал от "далаверата" (примерно дърветата вместо да използват капилярните сили за да изсмукват соковете от земята и да ги доставят до най-горната клонка или листо от короната си, можеха да впрегнат някой гравитационен трик...). Същото ми е и мнението за магнитните двигатели (макар и силно да се надявам да греша...)

Има светлина в тунела обаче! Идеята тежестите да се изтласкват и прибират с нитинолови нишки, които се загряват с топла вода в долната част на колелото, и се охлаждат от въздуха през останалото време ми се струва доста работеща. Въпрос на сметки, експерименти и... на оценка на това - дали крайният резултат като мощност и мащабируемост си заслужава усилията (защото си имам един малък демонстрационен стърлингов двигател, който се върти много ефектно от едва 3-4'C температурна разлика - подходящ е за демонстрация на принципа, но файда от него - никаква!). Подобно устройство би дало възможност да се оползотворява отпадъчната топлинна енергия от редица производства.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия