Алтернативни енергоизточници > NEG, импулсни, трансформаторни и резонансни генератори, скаларни вълни

Скаларни вълни и скаларен резонанс - теория

<< < (3/5) > >>

mzk:

--- Цитат на: Seeker в Октомври 23, 2010, 09:37:12 pm ---Само да изясня: близка зона за електромагнитните вълни се счита разстоянието от 10 пъти дължината на вълната мерено от антената. В тази зона преобладават електростатичните взаимодействия, докато магнитните са много по-слаби. След тази зона започват да действат законите определени от формулите на Максуел.
Интересно ми е какво точно става с електроните при 511кВ, защото  при експерименти са достигани и по-големи напрежения, без да се демонстрират някакви специални ефекти. Например има 1МВ тестови инсталации за изкуствени гръмотевици, но нищо особенно не е регистрирано при разрядите.

--- Край на цитат ---

В статията на wikipedia, близката зона е дадена до 2 пъти дължината на вълната (прикачил съм файловете в предния си пост). Близката се дели на реактивна и радиативна. Далечната е след два пъти дължината на вълната.

За 511 КеВ:

--- Цитат ---The invariant mass of an electron is approximately 9.109×10−31 kilogram,[7] or 5.489×10−4 atomic mass unit. On the basis of Einstein's principle of mass–energy equivalence, this mass corresponds to a rest energy of 0.511 MeV.
--- Край на цитат ---
- Тук някой по-компетентен може да се изкаже вместо мен. Това, което съм чел е, че при това напрежение, електронът се разпада (?). Буквалният превод гласи, че масата на електрона съответства на 511 КеВ. Според Мейл и Василатос, при това напрежение около проводника (справка: Еднопроводно ел. предаване на Тесла), вече няма движение на електроните в проводника, а движение на неутрино частици около проводника, демек свръхпроводимост.

vitan:

--- Цитат на: mi68 в Октомври 23, 2010, 10:54:44 pm ---Скаларната вълна е торнадо откъснато от антената, в приемника енергията е усилена за сметка на атмосферното налягане.
--- Край на цитат ---
mi68 :) , ако някой ти каже, че има втори като теб под слънцето, не му вярвай!
Ако сте гледали последните серии на STAR WARS, там има визуализация някаква и на оръдието на Тесла, и на скаларни вълни. А с'я? :)

@MZK, не съм правил справка, но това от проф. К. Мейл ли е? Ако да, да си правя справките и да се изкажа по някое време (имам мнение). Не обичам да говоря наизуст, затова и преди не си казах тезата. Но може и да бъркам отпреди, защото 511 000 V не са 511 000 eV...

hotalin:

--- Цитат на: mzk в Май 30, 1970, 03:34:52 am ---За 511 КеВ: - Тук някой по-компетентен може да се изкаже вместо мен. Това, което съм чел е, че при това напрежение, електронът се разпада (?). Буквалният превод гласи, че масата на електрона съответства на 511 КеВ.

--- Край на цитат ---
Масата на електрона се разпада!?  би ли ми посочил източниците на това твърдение.

hotalin:

--- Цитат на: mi68 в Октомври 23, 2010, 10:54:44 pm ---Одавна обяснявам, че магнетизъм не се предава. То е в следствие на кривообразно движение, най-вероятно на неутриното. Най-прост опит - ако се направи въздушна междина от 1мм в магнитна верига на трансформатор, индукцията рязко спада, индуктивноста също, а това води до изгаряне на бобината. Ясно е, магнитни частици не се предават и теорията прябва да се преразгледа и да се обясни явлението. Нещата образно ги представям. Имаме атмосфера, въздух и атмосферно налягане. Имаме две основни линейни движения:
-вертикално частен случай на усилване- комин, заради градиента на атмосферното налягане
-хоризонтално движение - вятър заради различни температури, частен случай на усилване с рупор
Имаме и две криволинейни движения:
-по окръжност - усилване в цетробежна помпа
-постъпателно криволинейно - торнадо поддържано от атмосферното налягане - свободна енергия
С кондензатор създаваме постъпателно движение може хоризонтално или вертикално
С бобина създаваме кривообразно движение.
Тези движения не довеждат до торнадо. Има неясни фактори за създаването на торнадо. Скаларната вълна е торнадо откъснато от антената, в приемника енергията е усилена за сметка на атмосферното налягане. Тесла нарича торнадото вихров ефирен обект. Плоска стояща вълна не може да създаде торнадо, но затворена резонансна система може. За това понятията се припокриват и става объркване.
В акустиката блика зона е разтоянието до 0,16 ламбда, а 0,48 ламбда (полувълна) се приема за плоска вълна.

--- Край на цитат ---

--- Цитат ---Отдавна обяснявам че магнетизъм не се предава.То е вследствие на кривообразно движение на неутриното
--- Край на цитат ---
Откъде пък намесваш тук неутриното, знаеш ли че неутриното е една почти  не  взаимодействаща частица,и тя не участва като преносител на нито едно от 4 -те  взаимодействия в природата!

mzk:
Книгата на К. Мейл за скаларни вълни (цитат от стр. 199).


--- Цитат ---For the electron as a spherical vortex we have calculated an electric tension voltage of 511
kV between its surface and its centre respectively infinity (equation 6.31*, fig. 7.1). The
highest level of tension voltage normally used for the high tension transmission lies at 380
kV (effective value); for a direct current transmission it is 500 kV. Although still higher
tension voltages would be desirable, they are avoided. This is no accident. Experiments
with higher tension voltages namely have resulted in inexplicable high losses.
We have an explanation: the electrons are taken apart on the way! Their inner energy
amounts with the outer energy to zero. The charge carrier, which in the power station as
result of an energy conversion has been sent on a journey, is in danger to vanish into thin
air (e.g. corona) for tension voltages above 511 kV. The transmitter of Nikola Tesla however
(fig. 9.1 and 9.5) worked with 600 kV and more. He said, with his experiments hehad destroyed billions of particles without being able to observe an emission of energyand made fun of the misinterpretation of Einstein of the already at that time well-knownmass-energy relation E = mc2.
For the purpose of a one wire or a wireless energy transmission the tension voltage thereforehas to be higher than 511 kV. With Teslas equipment however the electrons shouldn't
be destroyed, but merely be pulled apart to plane circular vortices with help of the today
is Tesla coil known winding. These then could be sent on a journey over the antenna, to
aga i n be caught and formed back in spherical electrons by the receiver antenna. As long as
the electrons don't fall apart, they keep their structure and quantum property. Quanta pass
on an excitation, for instance a bump, in form of a longitudinal standing wave, by one
particle bumping the neighbouring particle, analogous to sound waves, where one gas
molecule passes the bump on to the neighbour. The transmission hence takes place as
longitudinal scalar wave.
Electrons pulled apart to planar vortices in addition haven't got a closed vortex centre
anymore on their journey. For the by Tesla in his laboratory used and publicly presented
one wire energy transmission (1897, Patent Nr. 593,138) the transmission hence doesn'ttake place in the wire, but as vortices around the -wire. That explains, why only arelatively thin conductor, which normally should have melted, was necessary for ademonstrated power transmission of 10 kW. Tesla however could show, that the wirestayed cold and virtually no heating losses were measurable<ii> (fig. 9.5).
He himself said, that this one wire transmission technology is much better than the alternatingcurrent technology full of losses, which stems from him as well. Tesla must haveknown the limit of 511 kV very exactly, because on several photographs one can see, thathe changed the coiling technique off this value!
--- Край на цитат ---

Не се ангажирам да интерпретирам текста на проф. К. Мейл. Твърдението за границата от 511 кВ мисля, че може да бъде потвърдено и от самите лекции на Тесла, за което трябва да отговори mi68.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия