Алтернативни енергоизточници > NEG, импулсни, трансформаторни и резонансни генератори, скаларни вълни

Скаларни вълни и скаларен резонанс - теория

<< < (5/5)

mi68:
Здравейте,
Имаме два пътя за получаване на СЕ.
Първият начин е в  диелектрик да се пусне традиционна напречна електромагнитна вълна и с р-n светодиод да се получи енергия. В този начин липсва усилване, съвременна фотоклетка има КПД12% или усилването е 0,12. Ако се въведе самовъзбуждане, енергията се подаде на светодиод с кпд под единица, то процеса ще спре защото липсва усилване. Фотоклетката работи от вънщен източник, слънчева светлина.

Втори начин да се ползват скаларни вълни, тук имаме усилване и чрез самовъзбуждане може от усилвателен режим да се премине в генераторен и да има СЕ.
Електромагнитната индукция между две бобини зависи от cos алфа между бобините. При 90 градуса cos алфа е нула. На този принцип работи вариометъра.
Ако се вземе палачинкова бобина и се постави на 90 градуса (надлъжно) бобина в нея индуктира ток, заради надлъжните скаларни вълни. Ефектът е налбюдаваем само в палачинкови бобини тип Тесла. Ще пробвам палачинка навита от мостов проводник, предимство, лесно се навива
Математически усилването е безкрайност защото константа върху нула е безкрайност, но физически усилването е крайна величина. Остава да направя количествени измервания да определя коефициента на усилване, по предварителни измервания е над 1 000 по мощност, защото палачинковата бобина работи в токов резонанс и напрактика не усеща товора. Надлъжната бобина може да се замени с два тороидални трансформатора, или по-добре с Ш образен трансформатор, най-добре с черупков за отлични резултати. Трябват два черупкови трансформатора от двете страни на палачинката, всичките части ги имам остава измерването.   

Аtos:

--- Цитат на: mi68 в Август 18, 2018, 08:43:48 pm ---Надлъжната бобина може да се замени с два тороидални трансформатора, или по-добре с Ш образен трансформатор, най-добре с черупков за отлични резултати. Трябват два черупкови трансформатора от двете страни на палачинката, всичките части ги имам остава измерването.

--- Край на цитат ---

Не смяташ ли, че сам Тесла би го направил, ако беше по-ефективно? Нали точно Тесла-трансформаторът представлява надлъжна бобина, забодена в палачинкова...а не траф?

mi68:
Здравей atos,
Най-вероятно Тесла да го е направил, но няма информация. Тесловият трансформатор работи в импулсен режим със затихващи трептения тук става на въпрос за непрекъснат синусоидален режим.

Мъдростта тръгва от кръстовището.
Всяка векторна величина има направление (посока) и ако перпендикулярно се сложи друга сила става движение по окръжност в екваториална област.
Ако се сложи преграда спира движението.

Тук може да се направи следната аналогия.
Имаме движение на въздух (вятър) и ъгъл където се получава завет. При движение на вятъра напред назад (възвратно-постъпателно), то зад ъгъла се изменя налягането, заради атмосферното налягане. Така работи пулверизатора.

В електротехниката магнитния поток се движи в основната бобина, с цел усилване и голяма ефективност се ползва резонанса, а в напречната се сваля енергия заради ефирното налягане и гравитацията. Нарежението е слабо но не нулево, като се дигне честотата и ампеража, нещата стават приятни.
 
 Идеята да се ползва инерцията и гравитацията за странична електродвижеща сила не е нова. Знае се, че когато бобината изпадне в механичен и електрически резонанс електрическата мощност е най-голяма.
Мощността е нищожна заради малката маса на електроните, за това идеята е забатачена, но с дигане на скоростта респективно ъгловата скорост нещата стигат до взрив. При грамотно управляване на процеса се получава заветния генератор на СЕ.
Няма енергийна криза, има криза на невежеството!

mi68:
Здравейте,
Показвам снимки на опитната постановка.
Резултатът е добър, Оказа се нисък качествен фактор на палачинковата бобина навита с кафяв и бял проводник. Ще пробва с трети трансформатор и други бобини за постигане на качествен фактор да кажем 100. Разбира се ще пробвам три Ш-образни трансформатора на 50 Хц.

Навигация

[0] Списък на темите

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия