Алтернативни енергоизточници > Теории, хипотези, физични опити

Сила и енергия-има ли неизяснени казуси?

(1/333) > >>

kd_dinev:
Темата е реплика към един спор,който така и остана неразрешен...Вярно,че ставаше въпрос за лостове,но един от участниците предложи да махнем лостовете и да видим какво ще се получи,като обяви за куца логиката,по която следва,че една и съща сила придава различни енергии на телата в зависимост от големината на масите им.Тъй като тука има доста разбирачи на нютоновата механика,очаквам да ме коригират ако греша някъде.От закона на Нютон F=m.a следва,че ако имаме две тела съответно с маси 100кг. и 10кг. и приложим върху тях сила от 100нютона в продължение на една секунда то ускорението което ще получат е съответно 1м/сек и 10м/сек на -втора степен.От това следва,че в края на секундата скоростта на тялото с по-голямата маса ще е 1м/сек а на тялото с по-малка маса 10м/сек.Какви кинетични енергии обаче ще притежат двете тела в резултат на действието на тази сила?Тялото с маса 100кг-100джаула,а тялото с маса 10кг-500джаула.

Иван Димов:
kd_dinev, харесва ми логиката ти. Наистина по-лекото тяло ще натрупа повече енергия. На практика обаче как да накараме по-бавното масивно тяло да отдаде енергия на по-бързото леко тяло? Даже мисля, че няма нужда да гледаме кое е по-леко и кое по-тежко. Имаме две тела, които се движат с еднаква скорост, следва взаимодействие помежду им и едното тяло се забавя, а другото се ускорява. В резултат общата енергия на двете тела нараства. В частен случай скоростта на едното тяло става нула и тогава може да разглеждаме другото тяло като тяло, което е намалило масата си за сметка на увеличаване на скоростта си и от там на енергията си. Проблемът е как да накараме двете тела да обменят енергия без да влагаме външна енергия за целта? Един такъв пример е Сегнер турбината или двигателя на Клем. Първоначално турбината и течността вътре в нея се движат с еднакви периферни скорости, а после течността се забавя, излизайки от дюзите като при това турбината се ускорява. Взаимодействието между турбина и течност се извършва без прилагане на външна сила. То става благодарение на центробежните сили.

Радико:
И как точно ги получи тези 100 джаула и 500 джаула че нещо не ми стана ясно.

kd_dinev:
Ами не знам!Имаше някаква формула ама не си я спомням много ясно...Пък и с дименсиите съм скаран!

Радико:

--- Цитат ---Пък и с деменсиите съм скаран!
--- Край на цитат ---
Да, това е очевидно.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия