Алтернативни енергоизточници > Генератори на Tariel Kapanadze и Donald Smith

Втори закон на термодинамиката и безгоривния генератор

(1/4) > >>

x_name41:
и така сега ще ви разкажа нещо много интересно, което има пряко отношение към създаването на безгоривен генератор или т.нар "СЕ". Надявам се че всички знаят какво е кондензатор и какво представлява точно той?, той е добре известен и изучен от учените, познат е до болка на радиоинженерите, техниците, любителите и т.н., така че аз тук няма да се занимавам и да ви занимавам със някакви измислици премислици а ще разгледам нещо съвсем реално, конкретно и добре изучено. Така нашия безгоривен генератор ще се базира единственно на процесите във кондензатора. Тук възниква логичният въпрос, след като нашия безгоривен генератор се базира изцяло на процесите във кондензатора  с какво той ще се отличава от обикновенния кондензатор?, тъй-като кондензатора сам по себе си  е добре изучен от учените, и в него очевидно те не са открили "СЕ", тогава въпросът е как това е възможно?. Отговорът на този въпрос се съдържа във самия процес на заряд и разряд на кондензатора и съответните методи. Първо нека разгледаме случая когато кондензатора е разреден, тогава във самия диелектрик молекулите стоят така че зарядите им са разположени хаотично (виж долната картинка). Нека сега заредим този кондензатор, молекулите във диелектрика му ще се завъртят така че зарядите му ще се прегрупират и той ще формира електрическо поле. Когато процесът на прегрупиране на зарядите във диелектрика приключи, то ще имаме зареден кондензатор. Самия процес на прегрупиране на зарядите се извършва на място (всека отделна молекула или дипол, просто се преобръща на място), този процес се нарича ток на разместване. Така ние вече заредихме кондензатора и същевременно за неговото зареждане ние използвахме външен източник на енергия от който консумирахме в същото време определено количество енергия тъй-като самия процес на зареждане на кондензатора е свързан със протичането на определено количество ток през веригата. И така до тук всичко е така както трябва да е по класика и не говори за никакво  "СЕ" или каквото и да било във това отношение, несъмнено това е така както и да го погледнеш, но въпреки това тук обаче има едно голямо НО!. И така ние видяхме че за зареждането на кондензатора ние употребихме някакво определено количество енергия от захранващия източник защото във веригата протече "ток на проводимост", който ние използвахме за неговото зареждане, същевременно с това обаче  ние видяхме че вътре във кондензатора протича съвсем друг процес, а именно че се формира съвършенно различен ток или "ток на отместване", чрез който кондензатора се зарежда (или разрежда). Ето тук и се съдържа самия принцип на безгоривния генератор, че  самото зареждане не трябва да става чрез "ток на проводимост" а чрез "ток на разместване", а неговото иницииране се поражда чрез осигуряването на висока напрегнатост на електрическото поле близо до диелектрика така че молекулите му да могат да се завъртят и зарядите да се прегрупират, така че кондензатора да се зареди. Разликата между "тока на проводимост" и "тока на разместване" е тази че при "тока на проводимост" имаме постъпателно движение на зарядите във кристалната решетка на проводника а при "тока на разместване"  нямаме такова постъпателно движение а имаме единственно завъртане на молекулите на диелектрика на място при което той се поляризира, отук е видно че закона на ом не действа така както при "тока на проводимост" защото при "тока на разместване" зарядите просто се прегрупират чрез преобръщането на самите диполни молекули на място (все едно зарядите се движат насам-натам) а при "тока на проводимост" те се движат постъпателно във кристалната решетка на проводника и изпитват определено съпротивление при предвижването си. И така ако съумеем да заредим кондензатор въздействайки върху диполите на диелектрика чрез електрическо поле, то от захранващия източник няма да консумираме почти никаква електрическа енергия при което ще се извърши минимална работа само по завъртането на молекулите на диелектрика на място, докато при неговото разреждане ако във външната му верига (едната му плоча, в случая медния проводник) включим консуматор към земя (като опорна точка), то през консуматора ще протече ток на проводимост и той ще заработи, а във кондензатора молекулите на диелектрика просто ще се завъртят на място и зарядите ще се разположат хаотично. Нека сега вземем колбаса на Тариел от видеото със гринбокса, той сам по себе си представлява своеобразен "кондензатор" на който изолацията на кабела е диелектрика, а медния проводник е едната му плоча. За опорна точка той използва заземяването като втора плоча, като при периодично зареждане чрез прилагането на високо напрежение, колбаса се зарежда, и съответно периодично се разрежда през консуматора. Очевидно че капацитетът му трябва да е голям, тъй-като се вижда че работи по инерция при 5 киловатов консуматор, качеството на заземяването е от много важно значение тъй-като от него зависи и мощноста която ще отдаде. И така видяхме че за да работи консуматора ние трябва да обезпечим преди всичко периодимно зареждане-разреждане на този кондензатор, или трябва да можем да управляваме този процес чрез някакви ключове, за да можем да инициираме вътре във самия кондензатор формиране на ток на разместване във вътрешната му част и съответно ток на проводимост във външната му верига, тъй-като ако ние само го зареждаме като му прилагаме постоянно електрическо поле, то няма да има възможност молекулите му да се преобръщат или да се формира ток на разместване и съответно ток на проводимост във външната верига при което консуматора няма да работи, именно затова процеса трябва да е динамичен а не статичен.
--- Цитат ---вот цитата из материала Никола Тесла "о токе или явлениях динамического электричество" который директно корреспондирует с материал "Второй закон Термодинамики и бестопливный генератор Тесла", на который Тариель Капанадзе основался когда его показывал наконец в фильме гринбокс:  между прочим колбас гринбокса представляет собой модулированный с частотой 50гц. конденсатор (со значительная энергоэмкость при этом) которой формирует положительной потенциал (заряд) относительно земли, это отвечает на ряд вопросов как, невозможности измерения напряжения на лампу из за влияние большое электрическое поля, инерционность колбаса когда Тариель выключает установка из розетки лампы продолжает гореть некоторое время и потом затухает резко, также большой ток в землянном проводе, зависимости мощность выделяемая в нагрузки от качество заземление

--- Край на цитат ---
още някои интересни варианти

източник: http://matri-x.ru/forum/index.php/blog/63/entry-236-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/page__st__20

източник: http://realstrannik.ru/forum/80-temy-xname41/135144-vtoroj-zakon-termodinamiki-i-btg.html#259611

Vector:
Не съм го чел това че ми иде дълго :) Обаче щом си схванал идеята-давай! 8)

Аtos:
x_name41, не знам дали това е чист превод или твое обяснение, но е доста добро и разбираемо обяснение!

Остава да откриеш подобно ПОЛЕ, което да зарежда кондензатора. Или пък да е постоянно в такова, а да го "източваш" периодично. И ако имаме достатъчно кондензатори, намиращи се в подобно поле, източвайки ги последователно с определена честота, би могло да се осигури постоянно протичащ ток.
Понеже нямам нужните познания или опити, мога да те попитам - какви типове полета биха въздействали поляризиращо на диполите в диелектрика, установено ли е?

Вземайки под внимание скоростта на зареждане и разряд, въпросният прекъсвач може да е ротативен, това допуска доста високи честоти (обороти) и точното им фиксиране чрез оборотите.
Основният въпрос е - Може ли да се създаде поле с по-малко енергия, отколкото бихме получили?
Или поне да се ползва някой възобновяем източник за създаването и поддържането на такова поле?

hyparh:
Хубав материал от x_name41.
Атос, може да опитаме да заредим някой кондензатор с установките ни за хладен ток :) Не ми беше хрумвало до сега и не съм опитвал. Аз може да пробвам и със силно електростатично поле (или комбинация от двете).

Аtos:
Хипарх, тук основният проблем би бил еднородността на полето. Т.е - трябва да е с "постоянен + и - "  . Успя ли да направиш установка за "постоянно" поле?
 Другата мисъл, която ми хрумва е да се открие зависимост между вида на диалектриците и вида на нужното поле за поляризирането им, може би има различна "податливост" на материала им?
Ако се открие диелектрик, поддаващ се на най-добре на определено поле, следващата стъпка е самото генериране на това поле по най-удачния начин или използването на естествено съществуващо поле.

x_name41, изследвал ли си процесите в кондензатор, който преминава през силно магнитно поле? Сега ми хрумна подобна мисъл!

Хипарх, понеже знам, че сам си правиш някои кондензатори, да ти подхвърля една идея - ако сложим магнитопроницаем слой вътре в диелектрика, дали не би уловил поляризацията от магнитно поле и да ориентира зарядите му?
Или самото фолио да е с желязо, вместо алуминий...

 

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия