Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Ветро генератори

Хоризонтално-осеви вятърни турбини

(1/16) > >>

GTV:
Малко теория и практически съвети за ХОВТ.
  Важно е да се отбележи, съгласуването на мощностните криви на турбината с алтернатора във функция от оборотите. Общо взето една не лека задача.

  http://www.aero.polimi.it/~bottasso/downloads/1-IntroductionToWindTurbineAerodynamics.pdf
  http://www.sparweb.ca/1_Blades/Aero.html
  http://practicalaction.org/docs/energy/blades_manual.pdf

Seeker:
Нелеката задача се решава лесно, като се ползват многополюсни променливотокови генератори, на които се регулира възбудителния ток. Отделно задължително се ползват DC/DC  преобразуватели за да се съгласува текущия товар с изработваната мощност.  Така се избягват мултипликаторите и системите за поддържане на постоянни обороти, и като цяло КПД-то на системата от вала на винта до изходящата мощност на 50Хц  е около 92-96% срещу 50-60% по класическа технология с мултипликатор. Естествено за сметка на усложнената система за управление.  Практиката показва че адаптивните управления на стъпката на лопатите и на  възбуждането на генератора във функция от потребната мощност е най-доброто за нуждите на вятърната енергетика.  Един от недостатъците на ХОВТ е шума от периферията на лопатите, това е една тема по която трябва да се работи, за да могат да се ползват и в непосредствена близост до жилищата.

valex:
Seeker
Имам смътни спомени, че преди много години се правиха опити за намаляне на шума от витла и крила като краищата им се назъбваха като краищата на крилата на орлите. Нямам спомен какви бяха крайните изводи. Предполагам че е имало загуби на мощност и затова е отпаднала идеята. Но според мен за вятърни турбини спокойно маже да се пренебрегнат тези загуби ако има ефект на обезшумяване.

GTV:
 Колеги Сийкър, Валекс темата е по- широка! Очаквах да сте по-подготвени за ХОВТ!
  Относно LOW NOISE, може би решението е по ниски обороти и окончанието на турбината.

      http://www.youtube.com/watch?v=2U57FhiNqm0

Радико:
Всъщност сме доста по подготвени отколкото си мислиш   :)
Писано е доста по темата, документите които си прикачил са безспорно  интересни,
но да беше погледнал какво има прикачено в другите теми по въпроса.
 

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия