Форум > Филми, видео лекции

Филм: "Разкриване на тайната на живота" - опровергаване на теорията на Дарвин

(1/10) > >>

vitan:
http://www.jucaa.com/video/41017/razkrivanie-na-tainata-na-zhivota - филм "Разкриване на тайната на живота". Български превод.

--- Цитат ---Истинската наука представлява наблюдения на фактите.
--- Край на цитат ---
Нов поглед върху остарялата теория на еволюцията на Дарвин. Няколко водещи съвременни учени, всеки специалист в областта си (биохимия, биология, генетика, математика и т.н.), опровергават общоприетото до този момент схващане, че възникването на живота е станало на случаен принцип.

Стига се до окончателният логически и научен извод, че естественият подбор не е причината за възникването на живота на планетата, а само негово следствие. Както и че създаването на първата жива клетка в никакъв случай не е могло да стане чрез случаен химичен синтез, а чрез много сложно организирана и обемна предварителна информация, съдържаща се в ДНК, тоест - намеса на интелект.

Въпреки, че съм се срещал и други гледни точки, това е „най-инженерното” научно изследване на въпроса. Съдържа теми за възникване и строеж на клетките, начин на сглобяване на 20-те вида аминокиселини в различни протеинови вериги, генетични инструкции за сглобяването, ДНК и бинарен код, елекричество, бактериален флагелумен микродвигател, КПД и много др. уникални неща. :)

vitan:
Филма по-горе казва нещо подобно на:

„…Нека  слезем  на  молекулярно  ниво:  една  обикновена  човешка  чернодробна  клетка  се състои от 53 милиарда сложни протеинови молекули. Ако се умножи това по общия брой на клетките,  изграждащи  организма,  се  получава  космическа  цифра  от  белтъчни  молекули, която  човешкият  разум  не  може  да  побере.  Съставните  части  на  молекулата  и  самите молекули  трябва  да  са  подредени  в  строго  определен  ред,  за  да  могат  да  изпълняват функцията, за която са предназначени. Тази подредба се определя от кодираната във всяка клетка  генетична  информация.  Учените  изчисляват  количеството  на  биологичната информация, съдържаща се в генетичния материал на една клетка, с писмена информация, която може да се побере в 1000 книги от по 600 страници с по 500 думи на страница. Но това не е всичко! Генетичният код в клетката е написан на "азбука", състояща се само от четири букви, а трябва да бъде преведен на азбука, състояща се от 20 букви (протеиновите молекули са  изградени  от  20  аминокиселини).
Генетичната  информация  трябва  да  бъде  преведена, безпогрешно  транспортирана и предадена  в  подходящ момент и  с  подходяща  скорост,  за което  е  необходима  и  съответната  енергия.  Всички  тези  процеси  трябва  да  протекат  в абсолютна хармония, за да се получи съответната специфична белтъчна молекула.
Тази  съвършеност  и  изключителна  сложност  в  устройството  и  функциите  на
биологичните структури е дала основание на редица съвременни учени да създадат т.нар. "Теория за интелигентния дизайн". Но един интелигентен дизайн задължително предполага съществуването на свръхинтелигентен дизайнер!....”

Прикачам като файл още цитати от книгата на Проф. д-р Д. Свиленов:
„ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ СЪТВОРЕНИЕ. Какво казва науката”.

Няма да качвам цялата книга, защото не съм съгласен на 100% с нея, особено в позоваването на „гения” Айнщайн (отдавна опроверган от Никола Тесла и от кого ли не). Но тя дава в пъти повече за оборването на Дарвин и компания.

Приятно четене на уникалните факти, които "официалната" наука упорито крие :)

Dex:
В процесът на творческото си съзряване, ясно осъзнах, че е неправилно, даже престъпно, ИСТИНАТА, да се даде наготово на хората. Това е все едно да дадеш на дете кибрит и туба с бензин. Истината изисква, високо ниво на осъзнатост на индивида, която осъзнатост, трябва да го кара да се чувства част от едно голямо цяло, Вселената, Бог. Всички официални теории ще претърпят крах. Това е неизбежно. Досегашните теории са направени, като такива с оглед на нивото на колективното съзнание на хората. При малък процент високо осъзнати индивиди, няма как да се дадат истински теории, които да разкрият истинската същност на нещата. Представте си истината, като една сочна, сладка, красива ябълка. Бихте ли я дали на прасетата?

kiliev:
Преди 3-4 години мисля, четох много интересен материал за изследване върху ДНК от някакъв грузински или арменски математик, който няма познания по биология и генетеика, а се съсредоточава върху кода на ДНК.
Учените винаги са смятали че 90% от ДНК е "инертен материал", т.е. който не синтезира протеини и според офоциалите научни схващания е остатък от еволюцията на видовете и човека в т.ч., макар и в него да се виждат еднакви сегменти с останалите активни 10%, които на друго място в ДНК са активни.
Благодарение на това, че е гледал нещата като математик, след доста усилия нашия човек достига до шокиращ извод - неактивните зони (около 90% от самата ДНК) винаги започват и свършват с един и същ сегмент, което ,ако имате дори малки познания по някой език за програмиране, HTML, PHP, или нещо такова, веднага води до аналогията със затварянето на иначе годен код от знак за коментар, който не изтрива кода, а просто блокира изпълнението му.
Веднага изниква въпроса какво ще стане, ако "коментарчетата" в кода се махнат и целия код на ДНК стане активен?
Нека да припомня накрая и, че според редица източници, събитията които ни очакват в следващите десетилетия ще доведът до такава среда, която ще предизвика постепенни генетични промени и може би ще стане така, че цялата ДНК ще "заработи" на 100%?!

vlindos:
Като се знам какъв съм програмист, по-добре да не се "отключват" коментарите :D

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия