Автор Тема: Образователен документ за електролиза  (Прочетена 77362 пъти)

boris_bin

 • Гост
Re: Образователен документ за електролиза.
« Отговор #30 -: Май 28, 2010, 08:50:40 pm »
        Здравейте колеги по съдба. Това е моето първо участие във форума. Позволявам си да  изкажа моето лично становище за електролизата, като образователен процес.  Първото нещо за което трябва да се внимава е техническата безопасност. Моята първа реална среща с Гърмящият гас беше преди повече от четирдесет години. Работех с обезмаслителна вана в галванотехническа работилница. Ваната беше дървена и напълнена с електролитен  воден разтвор на натриева основа. Обезмасляването на детайлите се ивършваше с  16 - шестнадесет волта променлив ток. Неспазвайки правилата по техническа безопасност се оитах да извадя решетката с детайлите  под напрежение. Получената скра възпламени Гърмящият газ ,при което ръцете  и главата ми попаднаха в огненото кълмо на Гърмящият газ. Инстинкта ми за самосъжхранение и взривната вълна ме изхвърлиха върху насрещната стена на зградат. Бях прилично опърлен. И така колеги, внимавайте!

       А сега по същество. Електролизата е процес при който  във вода се поставя минимално количество електролит Сярна киселина или  Натриева основа ,но запомнете никога двете заедно,защото двата електролита взаимно се унищожават.
      Както знаем водата се състои от  Водород и Кислород.

     Свойства на Водорода.
     Водорода е най-разпространеният елемент на планетата Земя, в Слънчевата система и мешдузвездното пространство.
Познати са три изотопа на Водорода. Лек водород " Протий  Н1 ", Тежък водород " Деутерий  Н2 ", свърхтежък водород 
" Тритий  Н3 ". Познатият на нас водород е  природен водород Протий Н1, като в общото количество водород се съдържа и около  0,017% тежък водород Деутерий Н2. Само полученият по изкуствен път свърхтежък водород  " Тритий Н3 " е радиоактивен. Следователно в" Брауноновият газ"  няма радиоактивност.

     Съществуват най различни методи за получаване на водород. За настоящата тема е важно да се каже ,че съществува
"Електрохимичен метод " за получаване на водород , който метод осигурявя една пета част от световният добив на водород. Слабо подкиселена вода с електролит, " Сярна киселина " , се разлага с помоща на  прав електрически ток, при която реакция водорода се отдела на катода, в доста чист вид, а на анода се отделя кислород.
    Следователно избора на експериментаторите е "Сярна киселина" или " Натриева основа. Но световното производство е със сярна киселина.

     Атомен Водород
Това е познатият ни  водород, който в ядрото си има един протон и един неутрон,а около ядрото обикаля един електрон.
Молекулярният водород или молекулата на водорода съдэржа две водородни ядра, около които обикалят два електрона.
При електролизата на водата едни автори предполагат,че се отделя атомен водород ,а дреги оспорватт това твърдение.
Атомен водопод може да се полечи при термична дисоциация ( ТЕМПЕРАТУРНО РАЗДЕЛЯНЕ) на водородните молекули.
тАЗИ ТЕРМИЧНА ДИСОЦИАЦИЯ ЗАПОЧВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НАД 2000 ГРАДУСА ПО ЦЕЛЗИЙ И ПРИКЛЮЧВА ПРИ ОКОЛО 5000 ГРАДУСА.   Атомен водород може да се получи и при въздействие на тихи електрически разряди ,при понижено налягане.
Атомният водород е по активен химически от молекулярния. Пламъка на атомният водород, при свързване с атомен кишслород е около 4000%. При заваряване с атомен водород се избягват окислителни реакций, тъй като тои е силен редуктор.
     
    Ако Ви интересува моето мнение  за приложимоста на Гърмящият газ, както и наричаният от Вас Браунов газ, мога да дам базова информация за кислорода и водата.       
                                                                                     С уважение към Вас:   boris_bin


   
« Последна редакция: Май 29, 2010, 09:38:25 am от boris_bin »

boris_bin

 • Гост
Re: Образователен документ за електролиза.
« Отговор #31 -: Юни 01, 2010, 01:04:57 pm »

        К и с л о р о д - О2.  Кислорода е съставна част на въздуха, който се състои основно от азот и кислород, при окоето кислорода спрямо азота се намира в 21% обемни единици или 23.15% тегловни единици. В техниката се използва природен скислород, както и такъв получен от вода по електролизен път. Кислорода може да бъде използван както атомен така и молекулен. Веществата които горят във въздушна среда изгарят при по-висока температура в кислородна среда. Дори метали, като Железо, Алумин и други в кислородна среда горят, като тази горяща система намира приложение при рязане на бетон, скали и други инертни материали.

       О з о н - О3.  В атмосферна среда, при светкавици(мълний), от три молекули кислород се получават две молекули озон.Озон се получава и над иглолистни гори, при въздействие на светкавици(мълний) върху смоли , при техното окисляване, както и при въздействие на ултравиолетово лъчение, върху кислорода, от слъце и космическо лъчение. Озона се намира в три агрегатни състояния: газообразно, течно и твърдо. И в трите си агрегатни състояния е нестабилен и се разпада на атомен и волекулярен кислород.
      При свързване на един атом кислород с два атома водород се получава една молекула вода. Реакцията протича с гръм и трясък.Газовата система кислород- водород е известна още от дълбока древност като " Гърмящ газ ", притежаващ детонационна способност.Поради това си свойство (детонация), е неприложим в двигателите с вътрешно горене. Буталата, биелите и коляновият вал нямат време да отреагират на ударнат вълна. Затова инженерите са го приложили към двигателите с външно горене, известни като " Стирлинг двигатели ". Методът и устройството са предложени през далечната  1816,година от Робърт Стирлинг.

boris_bin

 • Гост
Re: Образователен документ за електролиза.
« Отговор #32 -: Юни 02, 2010, 02:52:20 pm »

             Е Л Е К Т Р О Л И З А
    Съгласно съвременните представи, електролизата е електрохимически процес  при който,  за сметка на електрическа енергия се осъществява окислително- редукционна реакция, чиято основна същност представлява анодно окисление и катодна редукция.
През 1834 год. Фарадей опитно установява, че химически чиста вода не провежда електричество, а водни разтвори на кисселини и основи провеждат електрически ток , като съставните части на водните разтвори на киселините и основите се привличат от съответните електроди, където се отделят в атомно или молекулно състояние на свойте съставни елементи. Тези съставни части на електролитите Фарадей нарекъл" й о н и " Йоните отделящи се на катода нарекъл катиони, а  тези на анода аниони. Съществуват строго определени съотношения между количеството електричество преминало през електролитите  и количествата на веществата отделящи се на електродите.
   З а к о н и  на  Фарадей  за електролизата.
Т е г л о в н о т о    к о л и ч е с т в о   на отделеното при електролиза вещество на електродите, е пропорционално на количеството електричество преминало през електролита.
Втори закон.  При електролиза на различни електролити,  е д н а к в и  количества електричество  отделят еквивалентни  т е г л о в н и количества от елементите, при която реакция един грам-еквивалент, от който и да е елемент   се  отделя от 96500  кулона или за по-голяма яснота от 26,8 ампер часа електричество.
Явлението  (процесът ), който се извършва  при протичането на електрически ток през разтвор на електролити нарекъл 
" Електролиза ".
  През 1887 год. Сванте Арениус създава  теорията на " Електролитната дисоциация ". Същността на електролитната дисоцияция е в това, че вкараният във вода електролит( киселина, основа или техни соли), без въздействие на лектрически ток ,се разделя на катиони и аниони. Сомият процес на разделяне протича спонтанно. Пропускането на електрически ток осъществява само " транспорт ", тоез придвижване на катионите и анионите към съответният полюс, плюс или минус. Внесените количества киселини или основи, като електролити,остават постоянни. Електролитите които се употребяват при електролитната дисоциация на водата са, сярна киселина или натриева(калиева)основа. По закона на електроафинитетните редове ,натрият и калият изместват водорода от водната молекула ,  а сулфатната група на сярната киселина измества  кислородно-водородната група (ОН) на водата. Тези реакции се осъществяват без външно въздействие на електрически ток. Така водната молекула е разкъсана и остава електрическият ток да извади водорода и кислорода от водата във вид на атоми или молекули на водорода и кислорода. Тази смес, от два атома водород и един атом кислород в химията е известна като " Г ъ р м я щ  г а з  ", а спрямо някой като Брунов газ. Нямам нищо напротив.
                                                                                                             С уважение към всички : boris_bin

vitan

 • Гост
Re: Образователен документ за електролиза.
« Отговор #33 -: Юни 02, 2010, 07:04:59 pm »
Така водната молекула е разкъсана и остава електрическият ток да извади водорода и кислорода от водата във вид на атоми или молекули на водорода и кислорода. Тази смес, от два атома водород и един атом кислород в химията е известна като " Г ъ р м я щ  г а з  ", а спрямо някой като Брунов газ. Нямам нищо напротив.
Аз пък имам. Атомния водород и кислород, известен като Браунов газ не гърми така. Гърми, ако е примесен с молекули водород и кислород. Но не и чистото атомно състояние. Което пък прави чистия Браунов газ според мен подходящ за ДВГ. Оксиводорода - не. Апропо Гого55 не си ли продаваше колата :)  ?

Ако човек иска да образова хората на тая тема, нека първо да си купи от Деспа Браун (от Малко Търново) труда на баща и проф. Юл Браун (Илия Бълков)...

boris_bin

 • Гост
Re: Образователен документ за електролиза.
« Отговор #34 -: Юни 04, 2010, 11:58:17 am »
     Vitane, здравей. Благодаря за твоето обаждане. Абсолютно си прав в това което пишеш. То произтича от новите представи които професор Браун внася в съвременната химия. За да се изясни какво представлява "Браунов газ ", е необходимо да излезем от база, какво представлява  " Ковалентна "  връзка .
   
    Ковалентна връзка . При съединяване на два атома водород, в молекула,  електроните на двата атома  стават общи за молекулата на водорода. Тази връзка  на двата валентни електрона, обхващаща двете ядра на водорода е ковалентна.
Следователно: При механична смес от водородни и кислородни молекули ( които притежават ковалентни връзки ), при химическа реакция между тях се разкъсват ковалентните връзки . Водорода и кислорода преминават в атомно състояние и химическата реакция протича с взривна вълна. Заслугата на Проф. Браун е в осмислянето на тези феномени. Намирането на начин за химическа реакция протичаща  без взрив и то при високи температури , е едно изключително постижение  и с право горивната смес от атомни състояния на водорода и кислорода носи неговото ими.

   Dessy Brownq, в книгата си " Генераторът на Браунов газ ", прадставя точно изказването на своя баща. Стр.67 т.40
Цитирам: Брауновият газ е точна смес от част 2 водород (две часи водород) и един кислород в техните атомне форми написано като 2Н:О.  На стр. 68, абзац 5.  Първо. Характеристиките на Брауновият газ ще очудят всеки, запознат с дву -атомният водород  и кислород. БГ има имплузивна, когато се запали неговата чиста змес, той формира вакуумс висока чистота   Разбира се дву-атомната смес също ще създаде вакуум ,но тогава ще има експлозия, след това имплозия.
Бележка.  В крайна сметка се получава вода , но пътя по които ще се осъществи това , зависи озцяло от нас, нашите знания  и ползване опита на другите.
                                                                                   
     Ако съм допуснал някава неволна грешка, моля за извинение.   С уважение към всички,   Boris_bin   

Администратор: прочетете профилактично урока по правопис в началото на форума и си коригирайте грамотно поста.
   
« Последна редакция: Юни 04, 2010, 01:32:44 pm от altium »

dokmar

 • Гост
Re: Образователен документ за електролиза.
« Отговор #35 -: Февруари 09, 2011, 10:34:21 pm »
Дали нещата не опират в съотношенията на тези слабо понятни величини, Енталпия и Ентропия на една термодинамична система, като Брауновия газ. Съжалявам, но химия и физика съм учил мнооого отдавна, но си спомням за Ентропията на Брауновия газ, като много висока. Последиците от това ще си ги откриете сами и може би ще си обясните някои ефекти, които на пръв поглед са необясними. Извинете лаика, моля!

Juliy

 • Гост
Re: Образователен документ за електролиза.
« Отговор #36 -: Май 28, 2011, 10:35:26 am »
Поздрави на водородните маняци, следя форума от доста време и в момента се мъча с една суха клетка. Попаднах на интересно откритие на швейцарски колеги открили, че сульфид молибдена (MoS2) е отличен катализатор при синтеза на водород в електролизерите.
Това е линка към оригиналната статия на руски!
http://www.membrana.ru/particle/16035

Неактивен Михаил Кузмов

 • Успешен Експериментатор
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 633
Re: Образователен документ за електролиза
« Отговор #37 -: Март 06, 2013, 09:44:25 pm »
Отговор на toncho зададен от " електролизер - експерименти" #186. 1: NaOH спрямо КОН ?- малка разлика в реактивността! КОН повече загрява съда при правене на електролита, за това не се препоръчва стъклен съд и в двата случая! 2: Преди 16 окт. 2011 г. бях създал клетка с разстояние м/у стените 1мм.  която виждате на стр. 11 "електролизер-експерименти #154 с името FS1c (full submerged 1 cell) Експериментирайки с NaOH, КОН и други катализатори не установих никаква разлика в ефективността! Реших че това се дължи на малкото разстояние м/у стените (по малко съпротивление на електролита,по малко необходима енергия за пренасочване на диполите). Измервайки това установих твърде малка разлика за да е способна да окаже влияние в/у ефективността и все пак клетката подминаваше 70% ефективност при DC захранване. Освен това NaOH кипеше по малко от КОН (т.е. отделянето на мехурчетата газ ставаше по лесно) 3: На 16 окт. 2011 г. прочетох отговор на Bob Boyce на въпрос на член от форума yahoohidroxigroup (член съм на този форум). Запазих си този отговор и сега го превеждам дословно.    {Спях с КОН от години. КОН може да е малко по ефективна но реактивността на КОН пада при температура под 55 по Фаренхайт. Това означава че не е подходяща за зимата. КОН не може да се използва  при почистване на клетките. Клетките изискват NaOH за почистване. Използвайте NaOH с плътност средно 20% тегловни части. Използвайте 18% при начално зареждане след което 22% когато водата се изконсумира. +/– 2% вариране за оптимална проводимост. За съжаление използваните материали и процеси съм предоставил само на лицензирани производители. Това им дава конкурентно предимство над множеството създатели на електролизери. Процедурите за почистване на електродите и подготовката са изложени в D9.pdf.  Това са единствените процеси които ще направя публични в този момент! Дори това ниво на катализа ще ви позволи да изградите и експлоатирате бустер който е по напред в по голямата част от боклуците които се продават  другаде!! Bob Boyce } Изводите оставям на вас, защо винаги пиша NaOH в постовете?!

Неактивен Михаил Кузмов

 • Успешен Експериментатор
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 633
Re: Образователен документ за електролиза
« Отговор #38 -: Януари 18, 2016, 05:24:09 pm »
Здравейте ! Ако имате желание, мисля че тук е по удачно да продължите дебатите започнати в темата за уреята !
Смятам че клипа който спретнах за минути дава точен отговор ! Пояснявам: резисторите са 3.9 ом според уреда Fluke и 3.7 ом според надписите по корпусите им. Плътността на електролита NaOH е 20% ! Разстоянието м/у двата молибденови електрода е 7 мм. ! Уреда Protek 506 показва напрежението в/у клетката ! Захранващият уред показва напрежението и тока на цялата верига !
Ако продължите дебатите, трябва да вземете под внимание че клетката не е пасивен елемент в схемата ! Това се доказва от динамиката на показанията на уредите ! Забележете че след като включа сондата на Protek 506 показва че в/у клетката има напрежение. Както се вижда, клетката е по скоро акумулатор. Това вече променя нещата !
https://www.dropbox.com/s/j735a39lunkpfk4/Experiment%201.mp4?dl=0
Поздрави !!

zapadug

 • Гост
Re: Образователен документ за електролиза
« Отговор #39 -: Януари 20, 2016, 08:52:21 pm »
Много благодаря за опита и поздравления за качественото му испълнение.
Баровец си. Признавам те. :D :D :d

Много е детайлен и ясен.

Благодарности найстина.
Ако ти се занимава с 2 паралени клетки, би било супер ако не , здраве да е.
Поздрави.