Алтернативни енергоизточници > NEG, импулсни, трансформаторни и резонансни генератори, скаларни вълни

Качер на Бровин - интересен режим на работа на транзисторите

(1/19) > >>

vdomov:
Запознайте се, Качер (люлеещ реактивността) - нов метод за управление на транзисторите, открит от руският изобретател Бровин Владимир Ильич.
Качер Бровина представляет собой индуктивный автогенератор с запиткой транзистора от наведенных в катушках напряжений от магнитного поля Земли. Он может быть использован как прибор по обнаружению магнитных полей, так и в качестве источников электроэнергии и направленного излучения энергии торсионных полей.

Прикачвам на PDF файлове:
1. Патента на Бровин (Патент РФ 2265276)
2. Статия от Бровин за принципа на действие на качера

http://brovin.1-info.ru/  - сайта на Бровин
http://radiokot.ru/lab/analog/20/ - схеми на качер
http://brovin.1-info.ru/topics.php?hforum=6 - теория и философия качера (и прочие теории) - форум
www.valselivanov.narod.ru - датчик Бровина, сделан на основе открытия нового физического явления

Видео:
http://rutube.ru/tracks/1889868.html?v=91b01d5d9492826ae4f794cce3d0226e - Технодром - Качер Бровина
http://rutube.ru/tracks/867492.html?v=c1af21ae42da5fa7ca2e1978e8e5ec17 - Лекция от Бровин: Качер, Поле Качера
http://rutube.ru/tracks/867343.html?v=5c73eef9478be86ac0cd51821c09882f - Интервью - Качер
http://rutube.ru/tracks/1502890.html?v=6285e0d5f5a32e06a69f34a0d79de980 - Бровин - Изобретатель
http://rutube.ru/tracks/1503256.html?v=01af76382e432f7165da79c20869af94 - Датчик Бровина
http://rutube.ru/tracks/867402.html?v=fdc81a6ed8be3db774491d2a359e97e8 - Беседа с Владимиром Бровиным - часть 1
http://rutube.ru/tracks/867475.html?v=b89731b697e2f31de909625d438d3f93 - Беседа с Владимиром Бровиным - часть 2

Обяснения по патента  РФ 2265276:

--- Цитат ---1. Транзистор КТ315Г (или друг произволен, настройва се към описания процес с подбор на напреженията на колектора и базата). Включете два източника първи 0.6В към базата, и втори 1.5В към колектора през индуктивни намотки(бобини) с дълги проводници. Бобините се правят от какъв да е изолиран нискоомен проводник с диаметър до 0.2 мм намотава се накуп на три пръста, 32 навивки за колектора, 64 навивки за базата. Включете двете захранвания, и наблюдавайте импулси или непрекъсната генерация в базата и колектора, независимо от взаимното разположение на бобините, само изображението на екрана на осцилографа се мени(става различно). Ако нямате осцилограф, може да контролирате генерацията по светенето на светодиод, свързан към трета бобина, която не е свързана с качера, също намотана на три пръста 50 навивки и зашунтирана със светодиода. Той свети при приближаване към базовата или колекторната бобина, разбира се ако има генерация.
 2. Откачате базовата бобина от източника 0.6В и я свързвате към минуса на захранващия източник на колектора, и пак наблюдавате същите импулси. Ако ги няма, докоснете базата с пинсети и започва генерацията на импулсите. Напрежението на захранващия източник на колектора може да се променя в голям обхват. Генератора на импулси работи с напълно запушен транзистор. Обикновенно така не става, а защо не по новия метод? Обърнете внимание, тука тока консумиран от захранващия източник, може да бъде много по голям от пределно допустимия за транзистора.
 3. Преместете базовия извод от минуса към плюса на захранващия източник на колектора и снижете напрежението до 1.5В до началото на генерации, и пак наблюдавате импулси с доближени или раздалечени бобинки.
 4. Разменете местата на колектора и емитера, повторете т.1,2,3 , и отново се наблюдава почти същата генерация.
 5. Възтановете схемата от т.3 и снижете захранващото напрежение до минимум, и наблюдаваите генерацията на импулси, при което с раздалечени бобини тя е по рязка(четче), а напрежението на захранващия источник на колектора е много по малко от напрежението на отпушване на силициев диод.
 6. Ако бобините се сложат на ферромагнитни сърцевини може да се наблюдава трансформация на импулсите без хистерезис. Вие видяхте генератор на импулси работещ с запушен транзистор. Той в течение на времето натрупва носители в обема на базата, и в края на периода закъсява натрупаните носители през захранващия източник и малкото омическо съпротивление на индуктивността, произвеждайки голям ток с кратка продължителност. Такива импусли с обичайния метод за управление на транзистора не може да се получат. Импулсите на качера притежават свойство да предават енергия за сметка на въртенето на магнитните моменти на атомите от окръжаващото индуктивността вещество, и това се явява новия метод за предаване на информация (това освен звука, светлината, ел.вериги, електромагнитните вълни). От качера се получава Абсолютен датчик (по патенту РФ№2075726 Датчик Бровина). Ако в индикаторната бобина вместо светодиод се постави последователно обикновен диод и кондензатор, то на изхода на кондензатора вие ще получите еднополярен ток. Такъв датчик преубразува неелектрическите величини - метри, градуси, в електрически величини - волти, ампери, херци. Размерите на датчика (размерите на бобините) могат да бъдат произволни. Точка 1 това е метод за получаване на генерация от бобини с произволни размери. Особенност на наблюдаваните импулси в базата и колектора е това, че ако ги наблюдавате с осцилограф спрямо минуса или плюса на захранващия източник на колектора, то те и в двата случая ще имат еднаква полярност. Ако едновременно наблюдавате на двулъчев осцилограф ток(през малък по-малък от 1Ом, резистор) и напрежението на електродите на базата и колектора, то ще се окаже, че увеличението на тока съответства на намаляване на напрежението, и скока на напрежението съответства на спада на тока. Това противоречи на закона на Кирхов, но потвърждава хипотезата за това, че за завъртането на магнитните моменти на окръжаващите атоми от веществото се използва енергията от тока на захранващия източник. Да работят в режим на качер могат всякакви схеми включващи транзистор(биполярен, полеви, радиолампа) и една или две индуктивности.
--- Край на цитат ---

Vetap:
Поразрових из NET-a за т.н. КАЧЕР. Някои се опитват да го сравняват с блокинг - генератор, но това не е така. Самият Бровин не знае какво да прави с него, опитва се да го използва като датчик, но това е най-лошото, което може да се направи с тази схема, защото според мен е температурно нестабилна и в добавка зависи от влажността на въздуха, магнитното поле  и какво ли не още. Силното (електростатично?) поле и хармониците в напрежението, създавано от генератора затруднява коректното измерване на изходната мощност и на никой не му е ясно дали има C.O.P. по - голям от 1. Също така не е изследвано влиянието на това поле върху живи организми. Известна е така наречената "Люстра Чижевского", която се продаваше в Русия 1996 - 2000 год. Тя генерираше 50 000v импулси, и беше доказано, че е полезна за човешкия организъм. Аз я пробвах за борба с хлебарки и ефектът беше положителен. Но това бяха DC импулси.
Все пак имам чуството, че има нещо в тази схема.....качера
Не намерих информация за "Гигантски качер", да кажем нещо от порядъка на 1 милион волта, но звучи много обнадеждаващо за използване в осветителни схеми и "Капанадзе" технологията. Ще пусна един малък "качер" за да видя какво е това и ще докладвам резултатите.

Vetap:
По въпроса за качера. Бровин твърди, че е реализирал датчик за преместване - 30mm и 300mm.За точност не се споменава. Според него датчиците работят стабилно и са температурно стабилни. В един от многобройните постове на MAG - (доста отворен елекронен инженер) се твърди, че използвайки "качер технологията" може да се регистрира комар на разстояние 1.5м от качера. Бровин е изработил и продал около 7 хиляди датчика за приближаване на един от Московските пазари. Опитвал се е да "пробие" по - нагоре, за започване на редовно производство на някои от тези датчици, но все още няма резултат. Самият той казва, че му е омръзнало да се занимава с това и охотно ще помогне на по - младите за реализация на някои от своите идеи. Не трябва да се забравя, че той е на 72 години. Аз лично, все още не намирам време да се захвана сериозно с качера. 

caduceus:
Ако имам възможност да видя един такъв качер на живо, мога да кажа какви полета се генерират и как са разположени в пространството. Вероятно има нещо общо с последните разработки на Стъбълфийлд /охранителната му система за безжична сигнализация/ и хладното електричество в статичен вид. Създава се един вид пространство със леко втвърдено етерно поле, където всяка промяна се отразява обратно и незабавно в генератора. Нещо от сорта
Поздрави 

Vetap:
Мисля, че някой от форума прави качер. MZK и някой още. Аз имам всичко за качера, но пусто време - вечно не достига. Но така и ли иначе съм далеч...

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия