Автор Тема: Генераторът на Капанадзе - всички мнения и конструкции на едно място  (Прочетена 2862236 пъти)

Неактивен VITAN

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 2 607
 • Monkey see, monkey do...
  • Monkey see, monkey do...
Тесла е обяснил за кълбовидната мълния и за получаването и.

https://teslauniverse.com/nikola-tesla/articles/fireball-production-tesla-coil
mi68, ще ти изгорят палачинките бе брат  :D 8)

The oscillator ran at 58 Hz with peak power around 70 kW.

The Corums tuned their circuit so that, in distributed resonator mode, the lower frequency coil would output a maximum voltage of 2.4 MV at its resonant frequency, 67 kHz; and the higher frequency coil, 200 kV at 156 kHz.

Това е за нищо по-малко от групов проект при пословичното българско трудолюбие. NPN и PNP тук ще дадат само UFO  :)

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 767
Здравейте,

Енергията на трептяща точка е еквивалентна на А^2 и на F^2. А е амплитудата (количество), а F е честототата (качество).
Увеличаването на количеството е свързано със ЗЗЕ, следователно за СЕ трябва да се обърнем към качеството или увеличаване на честотата и параметрично усилване. За постигането на тази цел трябват две важни цели.

I Съществуване на  нелинейна среда. Това става чрез въртене, да запишем у-ние на оклъжност X^2+Y^2=R^2 където R e  радиус. Вижда се нелинейност от втора степен, ако R=1 то у-нието е X^2+Y^2=1. Средата придава въртене (спин) и ъглово ускориние.
Постигането на нелинейна среда става най-лесно с униполярна машина. Както всяка ел машина униполярката работи в два режима, двигателен и генераторен (динамо).
Униполярката има две вериги едната е електрическа, а другата магнитна. Интересното е, че магнита може да е статичен или динамичен, но униполярката работи и в двата случея, защото магнитната индукция е еднаква В=В`.
Ако ротора с магнита е статичен то почва да се върти статорната ел вирига, просто обратен ефект. Сега ако магнита се замени с бобина за елекромагнити на Тесла нещата не се променят получава се самовъзбуждане от генерирания ток. Така създадохме нелинейна среда но трябва ел верига, която усилва висшите хармоници да кажем до девети хармоник и стигаме до стъпка 2.

II Такава верига е RLL трептящ кръг, той е с обратни свойства на познатия GLC кръг. RLL е последователен, а GLC е паралелен. RLL усилва висшите хармонищи, а GLC  подтиска висшите хармоници.

III От изложеното се работи с променлив ток, но ни нрябва въртене в една посока. Това става с изправителното действие на захранващия транзистор.

IV Ако се застопорят магнитната верига на ротора и ел веригата на статора то почва да се върти "тъмната материя".
Тия които са извървяли пътя до своята голгота, (на български до своя череп) и са отворили третото си око и фонтанерката виждат какво описвам. За тия които са назат с материала следва да го разберат с акъла.
След като се завърти "тъмната материя" настъпва след определено време около една минута свръхкритичен режим и установката светва в синьо от йонизирания кислород изгаря елементи и бушони.
Установен режим не съм постигнал, но сега правя подобрен варянт да свалям СЕ енергия и да управлявам процеса така, че да няма изгаряне.

Ако "тъмната материя" само пулсира няма СЕ имаме мното неустойчив режим с КПД около 100% и няколко единици нагоре и много бял космичен шум. Ако някой постигне тези резултати близо е до СЕ. С въртенето се стига до следващото измерение и започва претакане на СЕ от него. СЕ не е безплатен обяд и трябва да се внимава!     

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 767
Здравейте,
Продължавам с опитите да се схване връзката между материята и "тъмната материя".
Тъмната материя реагира на въртене и поражда центробежна сила. Второ реагира на заряд като създава магнитно поле. С магнитното поле има една особеност, за индукция ни трябва променливо магнитно поле.

Направих една четирифилярна палачинкова бобина(с четири проводника). Получиха се два трептящи кръга тип RLL, резонансен трансформатор.
Ако в първичния трептящ кръг се подаде пулсиращ ток от еднопътно изправяне на синусоида с диод, във вторичния  кръг се получава синусоида. Това не е ново, защото трептящия кръг не реагира на формата на тока, но напрактика се подава половин мощност.
Ако се подаде двупътно изправяне с "грец" към първия трептящ кръг се получава удвояване на честотата във втория. Това свойство може да се получи смесител и мазер-солитон. Мазерът няма да работи на микровълни, а в радиодиапазона, примерно 200-1 000 кХц. Мазер-солитон може да се получи и на инфраниски честоти, примерно при Сърл Електрически Генератор (СЕГ). При ниски честоти амплитудата е по-висока от високите честоти, защото втора производна или ускорението е по-малка величина. Мазер-солитона е изкуствено творение на кълбовидна мълния, но логиката е еднаква. Безпорядъкът се превръща в порядък и се нарушава втория закон на термодинамиката, получава се СЕ. С тези опити и теория се доближавам до заветната цел управление на процеса кълбовидна мълния.
Времето напредна и прекъсвам. Благодаря за вниманието! 

Неактивен dmitarp

 • Сериозен
 • ****
 • Публикации: 1 176
 • Пол: Мъж
mi68 голямо развитие претърпя от страница 2 до страница 204, от космически лъчи, през етера та чак до тъмната материя стигна, очакват те гравитационните вълни, успех.

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 767
За много Години!
Днес побликувам резултати от проби на нелинейни и параметрични вериги. Слагам под общ знаменател тези вериги защото разширяват честотния спектър на сигнала.

Експеримента е прост, да се изследва тъмната материя или магнитното поле.

Методически указания: Ако на един трансформатор се подаде синусоидално напрежение на първичната на вторичната се получава синусоидално напрежение. Ако синусоидалното напрежение се замени с пулсиращ ток на изхода се получава пулсиращ ток.

Този трик го прилагам към палачинковия четирифилярен трансформатор, като включвам една бобина или две бобини в RLL резонанс. Така имам четири варианта.

Захранвам първичната бобина с еднопътно изправен синусоидален ток с импулсен диод 2Д5607 и двупътно изправен ток с "Грец" съставен от същите диоди. Така се получават 4 по 2, 8 комбинации.

Тъй като бобините са палачинкови имам центробежно и центростремително движение на постоянната съставка. Така се получават 16 комбинации.

Целта на изследването е да се определи оптималната комбинация. За приемник се ползват два червени светодиода, навремето струваха по 6ст. Не съм ползвал оцилоскоп но ако трябва ще го ползвам. Светодиодите са свързани паралено и насрещно, така че двата ако два  светят липсва постоянна съставка. Търсеха се варянти на входа се пуска пулсиращ ток на изхода да светят двата светодиода, т.е. пулсиращият ток да се превръща в синусоидален.
Получи се интересен резултат, при еднопътно изправяне тока трябва да се движи центробежно. При двупътно изправяне обратно трябва да се движи центростремително.

Този факт доведе до необходимост да се направи спектрален анализ.
Направих изследване до двайсти хармоник с натоварване и безнатоварване, при двата вида изправяне.

При двупътното изправяне спектъра напрактика е равномерен и слабо зависи от посоката на тока, центробежно, центростремително. При двупътно изправяне би трябвало да няма основната честота, но се получи почти с еднакво тегло с другите хармоници.   

При еднопътно изправяне основната честота е с висока стойност, като спада е около два пъти на декада или 6 децибела на декада.

При двата вида изправяне 20 хармоник приблизително е с еднакво тегл0.

Идеята на тези изследвания да се получи сферична вълна или солитон вълна, или ротационна стояща вълна, казано просто кълбовидна мълния, разбира се в радиообхвата.

На базата на тези изследвания, ще подобря схемата на генератора, така че да няма взривове, това е най-вече целта на изследването.
 

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 767
Здравейте,
 
Продължих с изледванията палачинковите бобини като използвах оцилосграф, но да припомня електромагнитни факти за вакума (тъмната материя).
-вълново съпротивление =120.пи=377ома; скорост на разпространение на електромагнитна вълна 300 000км/сек.

Ако се подава синус на една бобина се получава синус в друга бобина, познатия  трансформатор. Ако се увеличава честотата в бобината настъпва резонанс поради паразитния капацитет. Ако се направи бифилярка и се свърже тип Тесла, резонасната честота спада 4-5 пъти, изводът е по мой измервания и имам трептящ кръг RLL.
 На този трептящ кръг подавах еднопътно и двупътно изправен синус, пулсиращ ток. Осцилосграфът показа трионобразно напрежение. Опитът го проведох само с единични бобини (трансформатор), пак имах трионобразно напрежение. Тъй като бобината може да се разглежда като диференцираща RL верига то е нормално да се получи диференциращ импулс с обратна полярност. Трионът е линеен и никъде не се виждаше експоненциално изкривяване, това го отдавам на ниското входно напрежение 2-3 В и коляното на силициевите диоди.
При еднопътно изправяне след стигане на оста на времето на оцилосграмата се виждаха затихващи свободни трептения (В.Ч. резонанс). След затихването тръгва триона. При двупътно изправяне имам само трион без затихващи свободни трептения.
Ако се размени начало и край на приемната бобина сменясе наклона на триона. При еднопътно изправяне се изменяше фазата на свободните затихващи трептения. Спрямо оста на времето ставаше завъртане (размяна), също и наклона на триона.
Правих опити с RLL бобини (трансформатор) като проверих взаимната индуктивност. Мога да направя извод за по-голямата ефективност на RLL свръзката от RL единична бобина. Наблюдавах повторно напречни и надлъжни електромагнитни вълни, което е предпоставка за възникване на въртяща се стояща вълна (солитон) и възникване на кълбовидна мълния.

Проведеното изследване има огромно практическо значение. За генератори и усилватели се работи с метода на отсечката, т.е. те работят в клас В или С да имам високо КПД и се подават полусинусоидални импулси, обект на настоящото изследване.

Антигравитационни ефекти не съм изледвал или наблюдавал примерно подскачане на
платки. По литературни данни, трябва да имам трета производна или експоненциален трион, а в случея имам линенен трион. Явно с увеличаване на амплитудана ще имам нелинейност и трета производна, така че осезаеми антигравитационнни ефекти ще имам.   

Неактивен EDM electronics

 • Global Moderator
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 3 096
предпоставка за възникване на въртяща се стояща вълна (солитон) и възникване на кълбовидна мълния.

 така че осезаеми антигравитационнни ефекти ще имам.
 

Колега, започваш да ме притесняваш с твоите открития.  :)
Гледай тая кълбовидна мълния да не я вкараш в някоя черна дупка, чрез антигравитационния ефект, защото може да затриеш цялата планета от матрицата в която извънземните са ни вкарали да живеем, че така ще ни пратиш в някое друго измерение и ще се затрием безвъзвратно.  :D

Тия опити с осцилоскоп и трионообразно напрежение са опасна и много сложна работа.  :D