Автор Тема: Свободна енергия от статично електричество  (Прочетена 14715 пъти)

Неактивен Maistora52

 • I'm first Omnologist in World
 • Почетен член на Форума
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 643
 • Пол: Мъж
Нямам спомен да сме го обсъждали това "нещо", но мисля, че си заслужава. Знам го отдавна, но все не му обръщах сериозно внимание.
Това, което разбирам е, че:
Имаме Месингов прът с Медна намотка върху него.
Въпрос: Може ли да е от Мед, или Алуминий, може ли да е тръба? Може ли намотката да се изпълни с алуминиев проводник (не че нямам меден!?), и как ще се отрази по-голямото съпротивление на алуминия?
Мисля, че тук основна роля играят Дължината, Диаметърът и Броят навивки.

Ше ми бъде драго да се изкажат специалистите.
Мисля, че идеята е доста приятна за изпълнение в "междучасията". Не че е нещо супер велико, но определено си заслужава внимание.


Lorrie Matchett

Всичките му работи https://www.youtube.com/channel/UCKh2P_2uwGCKJl7i9I7jLqg
Устройството https://www.youtube.com/watch?v=Kdup42Epq0o

Публикуван на 6.07.2008 г.
A note to all you free energy experimenters..(Jan.10/09) Hold back on building this device. According to the testing that was done by myself in this video, it pointed towards free energy, but more research is needed to confirm this is so. This free energy device is simple in design with no moving parts, cheap to build and it works. It allows you to extract free electricity from your housing wiring, enough to power a string of 30-blue led mini lights and more... Led light set = 120-volts x 20ma = 2.4 watts.
Materials
 (1) one mini led light set (Wal-Mart Brand / Energy Star, Cat no.YM-30LG)
(2) 2 solid brass rods ( 32"L x 3/16" diameter )
(3) One 3-amp fullwave bridge
(4) Four L- brackets ( brass 1.5" x 1.5" ) with mounting screws
(5) Two feet x 1/4 inch diameter electrical shrink tubing
(6) Two hundred and fifty feet x 8 ( # 26 magnetic wire
(7) One wooden base ( 28"L x 3.5"W x 5/8" in thickness )

(9) One utility appliance plug ( 3-wire ) with 6-foot extension wire
(10) One bind post, black
(11) Six low profile rubber feet with mounting screws
(12) One jumper wire ( to bridge brass rods ) Just dreaming out loud...If one million people at the same time were to duplicate my 2nd generation device in which I am in the process of building ( eight rods & coils ), they could generate 2.4 million watts plus of "free electricity" per hour. Don't worry you are not stealing power from the grid, all you are doing is removing the free static electric charge x 60hz that surrounds the hot supply black wire, that is all. The wound coils are acting like an antenna along with the ground. Current draw from the grid is zero.
The color of the hot live wire and its frequency will change according to the country in which you live. Electricity can kill, so be careful. Insulate the hot live brass rods from the surrounding coil forms with electrical shrink tubing.
Also insulate or cover the "End L-brackets" to protect against electric shocks. Free energy / electricity is in the eye of the beholders, will it ever really be free...or will the governments of the world put a stop to it,or did they? The information on this device is free, along with the electricity it produces. Action is better than words, so take on the challenge...and experiment in free energy...

Лори Мачет
Публикуван на 6.07.2008 г.
Бележка за всички свободни експериментатори за енергия .. (Jan.10 / 09) Задръжте назад при изграждането на това устройство. Според тестването, което направи сам в този видеоклип, той посочи свободната енергия, но са необходими повече изследвания, за да се потвърди, че това е така.

Това безплатно устройство за енергия е просто в дизайна, без движещи се части, евтино за изграждане и работи. То ви позволява да извличате безплатно електричество от жилищното Ви окабеляване, достатъчно за захранване на низ от 30-сини мини светодиоди и повече ... Led осветление набор = 120волта x 20ma = 2,4 вата.
Материали
1) един мини светодиод (Wal-Mart Brand / Energy Star, Cat no.YM-30LG)
2) 2 твърди месингови пръчки (диаметър 32 x L 3/16)
3) 3 амп. Бридж
4) Четири L-скоби (месинг 1.5 "x 1.5") с монтажни винтове
5) Двукомпонентна електрическа свиваема тръба с диаметър 2 инча
6) Двеста и петдесет фута x 8 (# 26 медна жица)
7) Една дървена основа (28 "L x 3.5" W x 5/8 "дебелина)
9)
11) Шест нископрофилни гумени крачета с монтажни винтове (12) Един проводник (за свързване на месингови пръти)

Просто мечтаех на глас ... Ако един милион души в същото време дублираха моето второ поколение устройства, в което съм в процес на изграждане (осем пръта и рулони), те биха могли да генерират 2,4 милиона вата плюс "свободно електричество" на час. Не се притеснявайте, че крадете захранването от мрежата, а всичко, което правите, е премахването на свободното статично електрическо заряд x 60Hz, което заобикаля фазовата жица за захранване. Намотките действат като антена заедно със земята. Текущото изтегляне от мрежата е нула.
„Цветът на горещия“ жичен проводник и неговата честота ще се променят в зависимост от страната, в която живеете. Електричеството може да убие, така че бъдете внимателни. Изолирайте „живите“ месингови пръчки от заобикалящите ги бобини с електрическа тръба за свиване.
Също така изолирайте или покрийте "End L-brackets", за да се предпазите от електрически удари. Свободната енергия/електричество е в очите на зрителите, дали изобщо ще бъде свободна ... или дали правителствата на света ще спрат това, нали? Информацията за това устройство е безплатна, заедно с произведената от него електроенергия. Действието е по-добро от думите, така че поемете предизвикателството ... и експериментирайте с безплатна енергия ...


Преводът е автоматичен. Има някои неясноти

Неактивен dmitarp

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 294
 • Пол: Мъж
Re: Свободна енергия от статично електричество
« Отговор #1 -: Октомври 19, 2018, 06:25:01 pm »
Това е ток от мрежата, а той дори си го пише това. Според мен дори и електромера ще отчита тази енергия, макар че не съм много сигурен, зависи и от електромера.

Неактивен Maistora52

 • I'm first Omnologist in World
 • Почетен член на Форума
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 643
 • Пол: Мъж
Re: Свободна енергия от статично електричество
« Отговор #2 -: Октомври 19, 2018, 06:46:34 pm »
Не мисля, че е ток от мрежата. Нямаме затворена верига!

This end of coil is not connected!

Неактивен epwpixieq-1

 • Сериозен Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ****
 • Публикации: 1 946
 • Пол: Мъж
 • e^(π*ι)+1=0
Re: Свободна енергия от статично електричество
« Отговор #3 -: Октомври 19, 2018, 07:59:30 pm »
Не мисля, че е ток от мрежата. Нямаме затворена верига!
This end of coil is not connected!
Веригата не е затворена, но пулсациите са от мрежата, създава се пулсиращо диелектрично поле, с честота, честотата на мрежата. Ако вместо AC ( alternating current/променлив ток) пуснете DC, нищо няма да мига. Така това устройство се явява тип отворен трансформатор, ако може така да се изразя. Има много разновидности на такива устройства и принципа му е ясен. Ако намотаете много, сравнително тънък, меден проводник по повърхността на диелектрична тръба, и го вдигнете на високо 20-30 метра, опънете го до земята и сложите на единия край на високоволтов, ниско капаците тен кондензатор и другия край на този кондензатор го заземите с метална плоча, и направите изводи от краищата така че да има малко разстояние между кондензаторните клеми, ще видите че овреме на време, в зависимост от атмосферните условия ще започнат да прескачат искри. Въпросното устройство е на подобен принцип, но вместо атмосферно поле, имаме АС, което играе подобна роля.

Неактивен dmitarp

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 294
 • Пол: Мъж
Re: Свободна енергия от статично електричество
« Отговор #4 -: Октомври 19, 2018, 08:08:14 pm »
Веригата се затваря през капацитета на проводника навит върху цилиндъра, през мрежата и заземяването. При 60 Hz това е малко по лесно от колкото при 50 Hz.

Неактивен Михаил Кузмов

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 2 349
Re: Свободна енергия от статично електричество
« Отговор #5 -: Октомври 19, 2018, 10:18:06 pm »
Да така е. Връзката с мрежата е капацитивна. Всеки 14 мкф пропускат 1А ток при 220 в. мрежа. Електромера отчита това. Човека е в заблуда по две причини. Първо капацитета на така изработеният кондензатор е твърде малък, затова пропуска малък ток. Второ консумацията на коледните диоди също е малка и затова светят.
Например, може да включите печка с два реотана, през неполярен кондензатор 140 мкф. която ще работи пълноценно. Електромера ще отчита тази консумация съвсем видимо.
Зарежете темата!

Неактивен Maistora52

 • I'm first Omnologist in World
 • Почетен член на Форума
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 643
 • Пол: Мъж
Re: Свободна енергия от статично електричество
« Отговор #6 -: Октомври 20, 2018, 09:01:57 pm »
Перфектни професионални отговори!
В този случай репликата цитирана от Еклесиаст, че "Множит знание - множит печал!" - не е вярна!
Сърдечно благодаря!

А се бях нахъсал като за Световно!