Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Енергия от биомаса

Ток от картофи

<< < (3/3)

dmitarp:
Не се менят а се надграждат. Пример от класическата механика към специалната теория на относителността, вероятно ще има последваща. Следващата не отрича предната, само я допълва като по обща и валидна за по-голям брой случаи.

tobo1:
Иска ти се да е така и така трябва да е в идеалния случай, но сам ще намериш много опровергаващи примери.

PyroVeso:

--- Цитат на: tobo1 в Януари 31, 2017, 02:31:22 pm ---Преди 100 години не е имало електричество например.

--- Край на цитат ---
Електричество е имало и преди 4 000 000 000 години. Това че хората не са го познавали и ползвали е отделен въпрос. Е, освен ако не тръгнем да твърдим, че Вселената е създадена за 6 дни преди има-няма 7000 години, разбира се...

@edin, токът не е ситни топчета, а нещо, което много прилича на газ ("електронен газ") в рамките на метала. И точно както при газовете като увеличиш налягането (потенциала) в една точка, газът хуква да се разширява към другите точки. Движението на самите електрони е хаотично (топлинно, брауново), но отрицателното електростатично поле, което създават около себе си е хомогенно. Когато тази хомогенност се наруши от разлика в потенциала или от някакъв вълнов процес, то протича електрически ток (или смущение - точно като при флуидите), чрез което се предава енергия, без цялата маса газ (електрони) да се движи. Ти като говориш на аудиторията не правиш вятър към тях, та те да те чуват, а създаваш периодични смущения в налягането на флуида с гласа си. Ако креснеш много силно, може да им писнат ушите, но няма да ги отвееш. Нещата с тока са аналогични. Само че въздухът е СВИВАЕМ ФЛУИД и аналогията не е много подходяща. Ако имаш опит как звука се разпространява в морето във водата - там е по-точно.

Конкретно за картофа - постоянното откъсване на цинкови атоми от кристалната решетка на цинковия електрод и окислението им до цинкови йони Zn2+ в разтвора непрекъснато обогатява цинковия електрод с 2 електрона (2е-) за всеки окислен цинков атом. Тези 2 електрона "повишават налягането" на "електронния газ" в самия електрод и полето започва да се разрежда по посока на жицата, следвана от нашия консуматор, и следвана най-накрая от медния електрод, в който пък става обратния процес: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
Реакцията може да протече и директно, без посредничеството на жици, консуматори и т.н., но тогава не можем да използваме генерирания електрически ток за някакви наши, полезни цели (понеже анодът и катодът са на практика залепени един за друг), а получената енергия се разсейва като малко количество топлина из околното пространство. Това става, като потопим директно цинкова пластинка в разтвор на медна сол (примерно - син камък). Става и с алуминиево фолио от капачка, като тогава трябва да се добави малко готварска сол за катализатор.

Ролята на картофите, лимоните и т.н. зеленчуци в случая е как по-добре да попълнят липсващите елементи (без електродите) от горната схема (дадена в линка). Демек - техният енергиен принос е близък до нула.

Със сигурност много повече енергия (макар и не електрическа) от съответните зеленчуци ще придобиеш, ако просто ги изядеш :)

Коев:
Нищо ново, просто разновидност на галваничен елемент- цинкът се разяжда от електролита по-бързо от медта и от възникналия дисбаланс в освободените в двата метала елекрони се създава потенциална разлика- напрежение, тази потенциална разлика е източник на постоянния ток от електрони протичащ от цинковия към медния електрод при затваряне на външната верига.

Навигация

[0] Списък на темите

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия