Автор Тема: Re: Земята е живо "същество"...  (Прочетена 32364 пъти)

Неактивен GreenHulk

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 263
 • Пол: Мъж
 • Астронавигатор
Re: Земята е живо "същество"...
« -: Август 24, 2016, 04:18:53 pm »
от Рудолф Щайнер - Западен Езотеричен Учител и Посветен


Цитат
Предварително искам да отбележа, че да се говори за тайнствения строеж и състав на нашата земна планета се причислява към най-трудните задачи също и от окултистите. Известен факт е – който има и най-малкото понятие за окултните връзки, сигурно е чул, – че е по-лесно да се изживее нещо от астралния и менталния свят, от камалока и девахана, и изживяването да се доведе до обикновеното съзнание, отколкото да се вникне в тайните на нашата собствена земна планета. Тези тайни действително принадлежат към така наречените вътрешни тайни, запазени за втората степен на инициацията. За вътрешността на Земята изобщо още не се е говорило нещо публично, да, досега дори не и сред теософското движение. Затова още от началото искам да подчертая, че днешната лекция абсолютно не е за начинаещи в теософската област. Не поради някакви трудности за чисто понятийното разбиране – понеже съдържанието ѝ може би ще бъде по-лесно разбираемо от някои други неща, – а поради това, че някой, който не е достатъчно ориентиран относно духовнонаучните изследователски методи, веднага ще попита: Откъде знаеш всичко това? Ще дам само приблизителна скица за фактите и същевременно ще посоча пътищата, които водят към изследването на тези взаимовръзки. Положително ще има слушатели, които не са свикнали да узнават необикновени неща и днешните сведения биха могли да им се сторят фантастични. Но моля да помислите, че човек никога не може да разбере всичко. Тук става въпрос за неща за най-напредналите в окултизма.
Следователно ми се налага да говоря от окултна гледна точка за вътрешността на нашата Земя. Физическата наука, както е известно, дава минимални сведения за тази вътрешност на Земята. В течение на последните десетилетия почти всеки пет години тя поднася все нови теории за пораждането на вулканите и за появата на земетресенията, както и изобщо за вулканичната дейност. Каквото кажем днес, физическата наука би го отстранила с просто махване с ръката като нещо, което изобщо не принадлежи към науката. 

***

Без други заобиколки искам да говоря за вътрешността на Земята. Това естествено може да бъде направено само схематично. Можете добре да си представите, че земната вътрешност винаги ще изглежда малко по-различно, когато се разглеждат различните слоеве на земната повърхност. Следователно е възможно само схематично представяне. За духовния изследовател една планета изобщо не е онзи мъртъв продукт, за какъвто се представя тя от естествената наука. Тя е оживена и е проникната от душа и дух като човешкото тяло, което не е само това, което ни представя анатомията. Както човешкото тяло е одушевено и одухотворено, така също и цялото земно тяло е одушевено и одухотворено. И както кръвта представлява не само това, което химикът може да установи в нея, така и определени субстанции и материални слоеве в нашата Земя в никакъв случай не са само това, което металургът, кристалографът, химикът могат да установят при тях. Точно толкова малко, колкото нервите са само това, което може да се опознае анатомично, а установеното анатомично има съвсем особено значение като израз на душевността, така също и всичко, от което се състои нашата Земя, отговаря на нещо душевно-духовно.
Освен това физическото изследване може да проникне във вътрешността на Земята само до съвсем малка дълбочина.
Колко малко значение имат няколкото хиляди метра, в които може да се проникне. Природното изследване може да се занимае само с най-външната обвивка на земното тяло. На ясновидското изследване обаче не са поставени определени граници, когато изследва земното тяло. На него действително му е възможно да проникне до ядрото на земната планета. за ясновидското изследване също и Земята се състои от пластове и се установява, че тези пластове могат постепенно да се възприемат.
Слушалите лекциите за Евангелието на Йоан11 ще си спомнят, че има седем степени на християнското посвещение. Те са умиване на краката, бичуване, коронясване с трънен венец, разпъване на кръста, мистична смърт, полагане в гроба и възкресение. Наистина при изследването на Земята за всяка от тези степени на посвещението се разкрива нещо особено забележително, именно за всяка от тези степени на посвещението става прозрачен по един, лежащ няколко градуса по-надълбоко пласт на нашата Земя. Така че онзи, който достига първата степен на посвещението, може да прозре първия пласт на Земята. Който достигне втората степен, прозира втория пласт, изглеждащ съвсем различно. Който изживява коронясването с трънения венец, вижда третия пласт. Следва степента на разпъването на кръста, която прави видим четвъртия пласт. Петата степен, мистичната смърт, отключва следващия пласт. Следва шестата степен, степента на полагането в гроба. Седмата степен съответства на Възкресението, така че имате седем последователни пласта. Отвъд тези седем пласта, съответстващи на степените, на които се издига човекът, когато
 тези седем степени на посвещението са постигнати, има още два пласта на земната планета, осми и девети, така че вътрешността на Земята е изградена от девет, лежащи един над друг пласта. Тези пластове съм ги начертал еднакво широки (виж рис.). в действителност те не са еднакви, а различно широки. Но ширината на пластовете днес няма да ни интересува особено.
Нека да се опитаме да опишем тези следващи един след друг пластове. Най-горният пласт е този, в който се съдържа всичко, което природната наука единствено познава, което съществува като твърди скали или твърд материал, образуващ твърдата земна кора.
Следва вторият пласт. Той се различава външно от лежащия над него предимно чрез това, че се намира в по-меко, течно състояние. Всичко, което той съдържа е от такъв вид, че в окултизма се нарича пласт на течната или меката Земя. Външният пласт се нарича твърдата или минералната Земя. Всичко, което съдържа вторият пласт на Земята, са неща, които обикновената физика не може да си има понятие, понеже първоначално не е възможно да се предизвикат състояния на повърхността на нашата Земя, в които изобщо да може да се съдържа това, което като субстанция се намира в този пласт. Това изобщо не може да се намира на повърхността на Земята, понеже се нуждае от онова невероятно силно налягане, за да се задържи съдържанието на втория земен пласт, което е предизвикано от най-горния пласт. Ако бихте отстранили най-горния пласт, това, което лежи отдолу, би се разпръснало с невероятна скорост в целия космос. Това е вторият пласт.
Третият пласт се нарича земната пара. Той е пласт, който е още по-трудно да се охарактеризира от втория. Можете да си представите парата. Освен парообразното си състояние, той е изцяло оживен. Следователно имаме един пласт, който по същество е оживен, докато другите два земни пласта, първият и вторият, като такива не съдържат собствен живот. Само че вторият пласт има невероятна възможност да се разширява, да се разпръсва. Третият пласт обаче съдържа живот във всяка своя точка.
Четвъртият пласт е създаден така, че всички неща, съдържащи се в трите горни пласта и имащи повече или по-малко по нещо от нашите обикновени вещества, не показват никаква вещественост, каквато може да се срещне на Земята. В този пласт субстанциите са такива, че не могат да се възприемат от никое външно сетиво. Те са в астрално състояние. Всичко съществуващо в трите горни земни пласта, което още е сродно по определен начин с намиращото се на земната повърхност, тук се намира в астрално състояние. В смисъла на Библията бихме могли да кажем: «Духът Господен се носи над водите.»12 Нека да наречем този пласт водната Земя, както се означава и в окултизма. Тази водна Земя същевременно е произходът, изворът на всички, намиращи се на Земята вещества, на всички външни същества, безразлично дали се съдържат в минералите, растенията, животните или в човека. Тези вещества, които всяко земно същество носи в себе си, се намират в летливо състояние, стигащо до астралност в тази водна Земя. Трябва да си представите, че на всички наши физически сили отговарят астрални прасили, че тези астрални прасили са сгъстени до физически субстанции, а самите прасили се намират в четвъртия пласт, във водната Земя.
Петият пласт се нарича плодна Земя. Така се нарича поради съвсем особени причини. Естествоизпитателят или изобщо хората запитват: Как се е появил животът? Това постоянно се обсъжда не само при популярни лекции, но също и в естественонаучни материали. Изследван в областта на духовното такъв въпрос изглежда дилетантски. За духовното изследване не се поставя въпросът как изобщо се е породило живото, а точно обратното: Как се е породило мъртвото? Веднъж вече се опитах да ви го разясня с едно сравнение. Погледнете въглищата. Сега те не са нищо повече от камъни и въпреки това, ако бихте могли да проследите земното развитие до преди милиони години, бихте установили, че намиращото се в каменните въглища произхожда от гигантски папратови гори, които са се овъглили. Какво представляват каменните въглища? Те са произлезли от цели гори. Мъртвите днес каменни въглища са били съвсем и изцяло живи.
Ако видите дъното на морето, ще откриете калциеви образувания. Когато наблюдавате морски животни, можете да видите, че тези животни непрекъснато отделят калций. Калциевата обвивка е това, което остава като твърд материал. Тук отново имате мъртвото като продукт на живото. Ако бихте развили свръхсетивните възприемателни органи, за да погледнете достатъчно далеч назад в земното развитие, бихте открили, че всичко мъртво произлиза от живото, че също планинският кристал и диамантът, изобщо всичко мъртво произлиза от живото. Във външната природа вкаменяването е подобен процес както пораждането на костната система у нас. Знаете, че има риби, които още нямат костна система. При човека откривате, че в предишни състояния също е нямал костна система. Всяка костна система е един вид пораждане на безжизненото в човека. Това е същият процес на сгъстяването.
Така трябва да си представите и живото земно тяло. Цялото земно тяло е жив организъм. Следователно правилният въпрос е: Как се е породило мъртвото, безжизненото?
Въпросът: Как живото е произлязло от мъртвото – е един от най-безсмислените въпроси, понеже първо е съществувало живото, а мъртвото се е отделило като вкаменелост, като втвърдяване. Така на цялата Земя някога е имало живот и животът, който е съществувал, когато още е нямало нищо мъртво, е бил първоначално жива материя. Това още се съдържа в плодната Земя. Тя не живее само живот, подобен на сегашния живот, както предишните неща. Тук, в плодната Земя, се съдържа най-първоначалният живот, какъвто се е намирал на повърхността на Земята, когато там не е съществувало нищо безжизнено. Така трябва да си представим петия пласт, плодната Земя.
Шестият пласт е огнената Земя. Също както плодната Земя съдържа само живот, така огнената Земя съдържа всички пориви. Тя съдържа всичко, което е животински живот; живот, който в своето първоначално избликване може да е изпълнен с наслада и страдание. Възможно е да ви изглежда чудно, но е истина, че доколкото е разпростряна тази огнена Земя, тя чувства. Може да се наблюдава. Това е истински усещащ пласт на Земята. Всичко на Земята, изпълващо цялата Земя, се намира в определените пластове. Също както мъртвото произхожда от живото, така всичко само живо, произхожда от душевното. Живото не произхожда от плътта. Всичко материално води произхода си от душевното.
Седмият пласт е земното огледало, наречен още земен фактор или рефлектор, и то по съвсем особени причини. Следва нещо, което може би е най-трудно да си го представим. Който не е запознат с така наречените седем неизговорими тайни на окултизма, ще приеме за гротеска съдържащото се в седмия пласт на вътрешността на Земята. Той крие в себе си всички природни сили, пренесени в духовността. Искам да се изразя разбираемо по следния начин. Представете си магнетизма, електричеството, топлината, светлината или някоя природна сила, но пренесена в духовността. Един магнит привлича например желязо. Това е неорганично действие. Представете си това, пренесено в духовното, като че ли магнитът би привличал желязото от вътрешна душевна симпатия и представете си електрическия проводник, преобразен като духовно-морална същност, като че ли нашите природни сили не са механични безразлични сили, а имат морални въздействия. Силите на затоплянето, на отблъскването и привличането си ги представете като душевно-морални, представете си ги така, като че ли са искали да окажат нещо добро на хората и при това са имали душевни усещания. Представете си цялата природа първоначално морално.
Но представете си цялата природа също и неморална. Следователно всичко, което можете да си представите като морално в човешката природа, си го представете обърнато в своята противоположност. Тогава ще имате това, което се проявява в земното огледало. Следователно там няма например нищо от това, което тук, на Земята, се означава като добро, а напротив, там най-силни са всички въздействия, които са противоположност на това, което хората означават като добро. Такива свойства имат съставните части на този пласт от нашата Земя. Първоначално той е имал много повече от тях, но в течение на развитието моралът става все по-добър, така че моралното развитие на нашата Земя означава пълно превръщане на силите в това земно огледало от неморални в морални. Моралните процеси в човешкото общество нямат само значение за самото общество, а също и за цялата планета. Те се проявяват чрез това, че преобразяват силите на този пласт в морални природни сили. Когато нашият човешки род стигне толкова далеч, че ще е създал най-висшия морал, тогава всичко неморално в това земно огледало ще бъде преодоляно и превърнато в морално. Това е смисълът на този седми пласт.
Осмият пласт на земната вътрешност се означава с различни имена. В Питагоровата школа в древността този осми пласт е носел името създател на числата. В розенкройцерските школи се е наричал раздробител. Осмият пласт, който също се състои от известен брой сили, има особено забележително свойство, което може да се открие по особен начин. Когато духовният ученик достигне определена степен, която при християнското посвещение се постига едва след възкресението, тогава, за да получи изобщо представа, какво става тук, той трябва да направи следното. Например трябва да вземе едно цвете и да си го представи духовно съвсем точно, след което да се концентрира в това място в земната вътрешност, и то така, като че ли би погледнал това място през цветето. Тогава, гледайки през цветето, всичко се умножава стократно и хилядократно. Затова е и името раздробител. Ако вземете нещо безформено, например парче дърво, не е така. Но когато вземете растение, животно или човек, те ви изглеждат размножени в безброй екземпляри. По подобен начин ви изглежда някоя поляна или произведение на изкуството. Следователно не парче безформена материя, но произведение на изкуството, безразлично от какъв вид, само че да е материално. То изглежда размножено в безброй екземпляри. Това е свойство на този пласт. Затова се нарича именно раздробител или в школата на Питагор – създател на числата, понеже показва в многообразни числа това, което на Земята се намира като един единствен екземпляр.
Следва деветият пласт, който се намира непосредствено около центъра на Земята. За днешния човек, дори за вече напредналия духовен ученик е извънредно трудно да го прозре. Може само да се каже, че се възприема как определени части на вътрешността на Земята имат съответно отношение към отделните органи на човешкото или животинското тяло. Преди всичко там намирате сили, които са преместени в обкръжението. Това са сили, чийто начин на действие е труден за описване. Те стоят в жива взаимовръзка с човешкия мозък и навътре – с човешките мозъчни функции. Още по-навътре в тази сфера лежат сили, които се намират във взаимна връзка с човешките и животинските размножителни сили.
По този начин имаме устройството на нашата Земя, както се представя пред ясновидското наблюдение и както е била описвана във всички окултни школи, откакто изобщо има такива школи.
Това, което виждате тук, е мистерия, която наистина е била изучавана във всички окултни школи. Но съществуват най-разнообразни връзки между отделните пластове, както отделните органи в човешкото тяло са свързани с кръвта и нервите по най-разнообразен начин. От средата протичат връзки към най-различни посоки. Именно точно през центъра на Земята преминават две ясно намиращи се перпендикулярно една на друга силови посоки. Това не са пътища, а силови посоки. Има още различни други посоки. Важни за разглеждането са следните факти. Когато изследваме най-горния пласт, виждаме, че е пронизан с празно пространство. Това празно пространство е свързано като един вид канал с петия пласт, който се нарича плодна Земя. Когато става въпрос за природна катастрофа като вулканично изригване, участват по-дълбоките земни пластове, които описах тук. Това важи както за изригването на вулкани, така и за земетресенията. Материалът от най-горните пластове се раздвижва от силите, произлизащи от плодната Земя, насочени към споменатото празно пространство. Тук имаме въздействия, които произхождат преди всичко от петия пласт на земната вътрешност. Но участва още и това, което наричаме огнена Земя, като тя става неспокойна. Тя всъщност непрекъснато е неспокойна, но е особено неспокойна по времето, в което стават такива абнормени явления като земетресения или вулканични изригвания. Плодната Земя – тази, от която произлиза всякакъв живот – стои във взаимовръзка с всичко живо. Огнената Земя стои във взаимовръзка с това, което чувства, с това, което изпитва удоволствие, наслада или мъка, страдание, т. е. с нисшата душевност, с нейните страсти и пориви.
В цялата огромна област мога да покажа няколко светли момента. някои от които биха могли да осветят връзката на това, което става на Земята с неспокойствието на огнената и плодната Земя. Когато човекът на Земята бива оплоден за първи път с висшата душевност и започва да бъде човек, още са съществували могъщи пориви, стоящи под влиянието на плодната и огнената Земя. Всичко това е бушувало по съвсем друг начин, отколкото може да стане днес. Хората на лемурийската раса са били вплетени в могъща дейност. Целият лемурийски континент, който се е простирал между днешна Австралия, Азия и Южна Африка, е потънал поради вулканични изригвания, поради силното бушуване на плодния и огнения елемент на Земята. Това е било във връзка с разиграващото се някога в хората, живеещи изцяло в страсти, нагони и инстинкти. Тогава е съществувала още по-тясна връзка между страстите, нагоните, поривите и инстинктите, и силите на вулканичната дейност. Краят на лемурийския континент е предизвикан от огромния егоизъм на последните лемурийски раси, които са упражнявали черна магия, за която днес не можем повече да имаме никаква представа.
Също и потъването на Атлантида, описано ни като потоп, е във връзка с морала на атлантските народи. От всичко това обаче се намират само бегли следи. Въпреки това до известна степен можем да покажем взаимната връзка между живота на хората и такива явления в природата. Но при изтъкването на такива взаимовръзки трябва да бъдем много предпазливи, понеже, разбира се, лесно могат да се промъкнат фантазии. Необходимо е да се основаваме само върху окултно изследвани факти. Окултистите се опитват да установят какво е предизвикало избухването на Везувий през 79-та година след Хр., земетресението в Калабрия13, земетресението по времето на
13 Най-тежките земетресения са били през 1783, 1812, 1906 г.
Христос или земетресението в Лисабон през 1755-та година. При тези природни катастрофи са загинали много хора. Не е необходимо загиналите хора да са били виновни през предишния си живот. Но в кармата на засегнатите хора е залегнало да загинат. Това е едното, заради което се изследва кармата на загиналите.
Другото е следното. В теософските книги често срещате описания на камалока и девахана, при които загиването изглежда като следствие, като въздействие от предишен земен живот. Но в действителност мъртвите въздействат още в този земен живот. Мъртвите играят известна роля в промените на Земята, в културните и природните явления. Представете си, че сте били родени в първите години на християнството и отново в сегашното време. Фауната и флората в Европа съществено са се променили. Много животни и видове растения са измрели и са ги заместили други. Всичко това не се обяснява с нещо свръхсетивно в смисъла на духовното изследване, а действително заедно с природните сили действат силите, които човекът има, когато не е въплътен в тяло, така че хората въздействат в бъдещия си живот с притежаваните от тях сили в девахана или в камалока. Когато в днешно време срещате различни животни от преди хилядолетия, те са се породили чрез съдействието на мъртвите. Така по определен начин хората участват в това, което наричаме природни сили. Мъртвите съдействат непрекъснато за преобразяването на природата, така че в природните явления трябва да виждаме да се проявява това, което мъртвите влагат в този свят.
Нещата не са така прости при изригванията на вулканите и при земетресенията. Въпреки това те имат нещо общо с още невъплътените отново хора. Те стоят в съвсем определено отношение с душите, които следва да се въплътят, да се инкарнират по времето, когато стават такива земетресения. Като окултист човек има да разрешава различни задачи. Първо, какво става с хората, които загиват при земетресенията, и второ, що за хора са родените по време на земетресение, за да потънат в тази видима Земя. Двете изследвания показват взаимната връзка между катаклизмите и това, което наблюдаваме сред човечеството като морални и интелектуални качества.
Вижда се, че хората, които загиват при такова разтърсващо събитие, независимо от всичките им останали кармически заложби, са доведени кармически до връзката им с души, живеещи на място, където се появява земетресение. Всички души, които загиват чрез такива земетресения, получават чрез това възможност да преодолеят последната пречка, лежаща на пътя на кармата им, за да станат от материалисти идеалисти и да достигнат до познанието на духовното.
Родените при такива обстоятелства са особени души, при които съществува определена склонност да проявяват страсти, нагони, инстинкти и са родени като истински материалисти. Родените под влиянието на такова събитие, се развиват като материалисти, и то най-често като неморални практици. Природните сили са зависими от това какво хората развиват като своя сила в девахана и силите, които биват предизвикани като реакция на огнената и плодната Земя при такива катастрофи, имат вътрешна връзка с души, определени в следващия си живот да имат практическа материалистическа нагласа. Родените под влиянието на вулканичните изригвания са истинските материалисти, невярващи хора, тези, които не искат да знаят нищо за някакъв духовен живот.
Това са фактите, които наистина могат да се констатират, така че лесно можете да си извадите извода как ще изглежда в тази насока напредъкът в развитието на Земята. Колкото повече бива отблъскван истинският материализъм, толкова по-малко ще се появяват такива катастрофи на нашата Земя. Действително има привличане между материализма и това, което се намира в огнената и плодната Земя, така че нашата Земя ще стане спокойна и хармонична в такава степен, в каквато човечеството се освободи от материализма.
Само че в последните столетия има забележително развитие по отношение на материализма. Знаете, че винаги съм
подчертавал, че Средновековието е по-духовно от нашата епоха.
Повечето хора, поне в Европа, са чувствали спиритуално. Новата епоха с разцъфтяващия материализъм доведе многобройни вулканични изригвания. Везувий е единственият вулкан в европейските земи, който е още действен. Сравнете броя на вулканичните изригвания, особено силни изригвания се отбелязват през годините: 79, 203, 472, 512, 652, 982, 1036, 1139, ...1872, 1885, 1891, ...1906.
Нека всеки да извлече това, което иска от всички тези числа. Аз мога само да подчертая, че популяризирането на окултните учения се появява поради много по-дълбоки основания, отколкото хората обикновено вярват. Тези, които го въвеждат, са знаели много добре какво следва да се случи, а именно интензивно духовно развитие на човечеството в съзвучие с великите космически процеси. Всичко, което е включено в духовнонаучното движение като всеобхватни идеи не само относно събитията в живота на човечеството, но също и относно мировите процеси, може да изглежда незначително за лаика. Изглежда, че имаме работа с едно учение, но в действителност става въпрос за нещо с невероятна дълбочина и значение за целия космос.
Това са неща, които постоянно трябва да се изтъкват. И така, още веднъж: За тези, които малко са свикнали да слушат духовни сведения се опитах веднъж да разгледам това, което иначе също и в нашето теософско движение не се обсъжда така лесно, както то съответства на фактите. Опитах се да насоча към някои точки, които са във връзка с най-дълбоките тайни на окултизма. Те са подходящи да изяснят морално по вътрешен път събития, подобни на изживените в последно време. Разбира се, нещо трябва винаги да се взима под внимание. Пазете се от всякаква фантастика, която би могла да се прикачи към тези неща, когато става въпрос за такива всеобхватни
взаимовръзки. Трябва да се взима под внимание само това, което може да се опре на правилните методи, наложили се не само от хилядолетия насам, а още от появата на окултизма.
Трябва да се приема само това, което действително произхожда от посвещението, което има достъп до такива тайни и почива само на правилно изследване. На истинско изследване почива това, което ви казах днес за значението на такива събития както за човека, който загива, така и за човека, роден по времето на тези събития, който следователно чувства в себе си подтик да бъде въплътен тогава. Това са взаимовръзки, които ни оставят да надникнем дълбоко в човешката природа.
Окултистът не бива да се плаши да казва и неща, които не се приемат лесно. И накрая искам да споделя още нещо трудно за вярване, което обаче е изследвано съвсем сигурно. При въпросното избухване на Везувий през 79-та година, когато са разрушени Херкулан и Помпей, се случва нещо забележително. Известно е, че е загинал прочутият римски писател Плиний Стари. Да се проследи съдбата му окултно е извънредно важно, но в сегашното разглеждане няма да засегнем индивидуалната му карма, а нещо друго. Всички знаете какво представлява акашовата хроника. Известно ви е, че с помощта на акашовата хроника човек може да се пренесе в определено време, също и във времето на първото изригване на Везувий. Там се вижда нещо забележително. В течение на лекцията разказах за своеобразностите на осмия пласт, който се нарича раздробител или създател на числата. Този пласт има голямо значение също и за физическото тяло на човека. Това, което обикновено се означава като човешко тяло, се разпада след смъртта на физическите си елементи. То се разтваря в най-горните пластове на Земята, но не и сборът от сили, които задържат физическото тяло в определена форма. Тях можете да ги откриете в седмия пласт, така нареченото земно огледало. Ако в акашовата хроника задържите момента, в който даден човек на Земята току-що е починал и проследите къде са отделните части на неговата същност, ще видите как физическият труп се разпада, но физическата форма остава в земното огледало, седмия земен пласт. Там са съхранени нещата, които могат да се изследват в акашовата хроника. Действително това е един вид резервоар за формите, които остават да съществуват. Материята се разпада, но формата се съхранява.
Когато проследите една такава съхранена човешка форма, виждате, че известно време тя остава в седмия пласт. Тогава в осмия пласт, раздробителя или създателя на числата, тя бива умножена. Поражда се наистина точно същото, каквото описах в разглеждането с примера за цветето. Телесната форма на даден човек изглежда като многократно раздробена (умножена). Тя отново се появява при изграждането на по-късния човек. Следователно човекът, както живее между нас, има не само своята индивидуалност, своята вътрешност, но според формата си той носи в себе си, в средата на тялото си също и други хора. И действително е възможно да се покаже влиянието, което раздробената (умножената) телесна форма на Плиний е имала върху мисленето на материалистическия естествоизпитател, който е поел раздробената форма в себе си.
Така тайнствени са зависимостите, които ни се показват, когато проникнем в конституцията на Земята. Сега ще приемете за разбираемо, че в известно отношение също и външността, строежът на нашето тяло е кармически зависим от такива предхождащи събития. Събитие като загиването на Плиний въздейства върху строежа на по-късни мозъци, въздейства не върху душите, а върху телесните форми. Това са особено фини процеси, които са много важни, когато искаме да разберем взаимовръзката между човека и Земята.
Към тайните на розенкройцерите, за чиято дълбока мъдрост вече съм говорил по-рано, принадлежи познанието за споменатото от мен днес. Розенкройцерите са приемали Земята не като безжизнено тяло, както прави естественикът. Също и Гьоте, великият поет и теософ, е знаел, че Земята не е нещо мъртво, безжизнено.
Не поезия, а картина за духовна действителност е вложена в думите на Земния дух:

В живота – вълни разлюлени,
в делата – развихрен потоп,
снова бързотечно.
От люлка до гроб,
море вековечно,
менливо тъчене,
живот от пламтене –
и живата дреха на Бога така
на стана на бързото време тъка.

За Гьоте тази Земя е външната дреха на божествените сили. Днес исках да ви опиша нещо за тяхната дейност.
 
 
« Последна редакция: Юни 24, 2017, 01:47:00 pm от Maistora52 »

Неактивен kall

 • Подготвен
 • **
 • Публикации: 129
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #1 -: Юни 23, 2017, 10:09:04 pm »
Доста интересна е тезата, че Земята е живо същество, но е несериозна. Живо същество тогава ли е Марс? А Венера, Юпитер и другите такива скални "топки" в космоса? С тях кво правим
« Последна редакция: Юни 24, 2017, 01:46:39 pm от Maistora52 »

Неактивен Аtos

 • Global Moderator
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 289
 • Мисля, следователно...мисля!
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #2 -: Юни 23, 2017, 11:58:50 pm »
Доста интересна е тезата, че Земята е живо същество, но е несериозна. Живо същество тогава ли е Марс? А Венера, Юпитер и другите такива скални "топки" в космоса? С тях кво правим
Те са просто "трупове", колко да е сложно за разбиране?
« Последна редакция: Юни 24, 2017, 01:46:16 pm от Maistora52 »

Неактивен GreenHulk

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 263
 • Пол: Мъж
 • Астронавигатор
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #3 -: Юни 24, 2017, 02:20:33 am »
Те са просто "трупове", колко да е сложно за разбиране?
Които освен това също са "населени", но не от органични форми на живот, а от ..енергийни/духовни...
« Последна редакция: Юни 24, 2017, 01:46:01 pm от Maistora52 »

Неактивен Maistora52

 • I'm first Omnologist in World
 • Почетен член на Форума
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 643
 • Пол: Мъж
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #4 -: Юни 24, 2017, 01:45:38 pm »
С някои тези и формулировки съм съгласен, с други - не!
Проблемът е основно в думите ни, с които назоваваме нещата, включително нашите мисли  (сбор от думи) и понятийният ареал (област), който е в пределите на "разрешителност" на конкретна дума.
В този ред на "мисли" съм длъжен да кажа, че за мен думата "същество" има значението на биологичен организъм, притежаващ метаболизъм, имащ способността движейки се да издирва храната си - това най-общо. Следват множеството видове, разреди, класове и т.н.
В този смисъл, Земята въобще не отговаря на посочените признаци за "същество".
Правилно би трябвало да се каже, че "Земята е живо ЕСТЕСТВО"... и, да! - движи се, има "свой метаболизъм", "храни" се със слънчева енергия и други лъчения, има дори "нервна система", воден кръговрат, и други сходни качества с подобни при Съществата от биологичен вид.
Това, че тя "съществува" не я прави "същество".
Приемайки я за "Същество" - на първо място от окултистите - следва да се досетим за множеството глупости, които могат да последват, за да се стигне в един момент до чудовищното твърдение например, че "земята е плоска", оттук и асоциацията, че това "същество е плоско" и т.н.... сещате ли се до какви пълни абсурди могат да доведат някои погрешно или невнимателно употребени думи!
Затова бих сложил в кавички думата СЪЩЕСТВО в заглавието.

Неактивен Maistora52

 • I'm first Omnologist in World
 • Почетен член на Форума
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 643
 • Пол: Мъж
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #5 -: Юни 24, 2017, 01:54:29 pm »
Съвсем отделна е евентуална тема, с какви думи и понятия си служат окултистите...
Те в повечето случаи говорят ЗНАКОВО... точно както се е разбирало Второто ниво (от общо три) на значение на египетските йероглифи.
Първото ниво е ежедневния "смисъл" на думите... Думата "смисъл" в случая е в кавички, защото ежедневно употребяваните думи най-често се използват без смисъл... а просто ей така, за спорта - да си говорим бля-бля!, или за да си спомним, че сме живи!
Третото, най-високо ниво на знаковост е "скритият смисъл на йероглифа" - пак се използва същата дума, но тя има съдържание явно само на/за Посветените.

Та така и с Р. Щайнер... - да, велик мислител и окултист е - както и хиляди други  - Блаватска, Ледбитер, Рьорих... безчет са, но ... знаците в думите, с които те споделят своите мисли и находки, трябва много внимателно да се четат и още по-правилно да се осмислят.

Използвам случая да се обърна не само към GreenHulk, но и към други търсачи на екзотични материали...
Такива големи копирани текстове не се приемат по Правилата на Форума ни. Към същите се дава линк, и на който му е интересно - да чете. Още повече, че колегата GreenHulk, въобще не дава някакъв свой коментар, а просто така... обръща "кофата" и ни залива с някакви писания...
Длъжен съм да отбележа и това, че имам и сериозни резерви към самия Р. Щайнер - мисля, че човекът не е бил съвсем наред, когато ги е писал всичките свои хиляди страници...
Съвсем друг е въпросът с Е.Блаватска, Ледбитер или Анни Безант...
Внимавайте много какво четете!
Редно е тази тема, така както е започната и начинът по който се развива да бъде изтрита, но ...
Приемете го за сериозна ЗАБЕЛЕЖКА!
« Последна редакция: Юни 24, 2017, 02:13:30 pm от Maistora52 »

Неактивен Аtos

 • Global Moderator
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 289
 • Мисля, следователно...мисля!
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #6 -: Юни 25, 2017, 02:20:37 am »
Не, няма смисъл темата да се трие, все пак е в раздел "Теории, хипотези..."

... за мен думата "същество" има значението на биологичен организъм, притежаващ метаболизъм, имащ способността движейки се да издирва храната си - това най-общо. Следват множеството видове, разреди, класове и т.н.
В този смисъл, Земята въобще не отговаря на посочените признаци за "същество".

Да, за същество приемаме всяко ЖИВОТНО...
Аз смятам, че растенията не издирват храната си движейки се...да, не ги определяме като същества!
Обаче са биологични ОРГАНИЗМИ.
Най-правилно е да се каже, че Земята е ОРГАНИЗЪМ, а доколко е биологичен...това е относително, нали?
Притежава всички качества на биологичните организми, дори ги превъзхожда в доста параметри по сложност и енергиен обмен.

Притеснително е обаче, че в чисто физиологичен аспект, сегашният човешки род може да се разглежда като колония паразити (или вирус) върху този земен организъм (понеже пък точно хората отговарят на определението ПАРАЗИТ, съпоставено в планетарен мащаб). И ако не "мутираме", подобно на вирус, който започва да щади приемника си, няма да е странно ако "имунната система" на Земята ни ликвидира!

Неактивен Maistora52

 • I'm first Omnologist in World
 • Почетен член на Форума
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 643
 • Пол: Мъж
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #7 -: Юни 25, 2017, 09:51:17 am »
Разбира се, че растенията са Същества -движат се чрез семената си, чрез прашеца си, чрез свои издънки и пр. Нямат крака, но имат корени. Нямат ръце, но имат клони. Нямат кожа, но имат кора и листа... и уникален метаболизъм - да превръщат слънчевата светлина в хлорофил, а хлорофила е какво? - чиста енергия

Аналогиите и асоциациите със Земята и биологизма обаче вече доста се разминават - все пак говорим за Органична и Неорганична химия.
Айде, оставяме Органичната химия и да поразджвакаме Неорганичната....
Минерали! - и в тях елементи като Въглерод, Желязо, Силиций, Германий, Мед, Злато, Сребро, Живак като не забравяме и останалите от Таблицата. Седят си всички те кротко в земните недра - не ядат, не пасат, не дишат, но при случайното смесване на някои от тях - и о, Чудо!
Идваме до създаваните от човека устройства чрез които се създава Електрически ток... с него пък се създават Движещи се устройства... работещи устройства, произвеждащи устройства, убиващи устройства и пр.
Задаваме си въпроса -  Живи ли са тези устройства?
Отговорът е - Зависи от гледната точка!
Ами роботите, ами компютрите, ами програмите наподобяващи Изкуствен Интелект...???
Тук вече изпадаме в пълен гносеологичен тупик! - и отговорите са фифти-фифти!
И тук вече гледната точка не е от значение.
Имаме Киборг - изграден изцяло от минерали - неорганични... Обаче - сам по себе си е пълна аналогия на биологичен организъм. Дори - според Програмата му, може да се "размножава", да играе, дори да имитира емоции, чувства, мислене... И съществува при това, и на всичкото отгоре може да издирва видът и начинът на самозахранване - всичко това е Програма.
Дотук, това за мен не е Същество, защото зависи от своята Програма. А тази му Програма е под външен спрямо Киборга - контрол! - Трите закона на роботиката на първо място!
И този Киборг може и да ми имитира наличието на душа, но няма Свободна Воля! Можем и нея да му програмираме, ама!?!? - сещате ли се?
Айде, да не е Киборг, ами по-висша смес - хибрид от органичен организъм и кибернетичен "носител" и е Програмиран да е на 100% като Човек...т.е. наричан е СиХом - Синтетичен Хоминид... има и такива вече, само дето произведените от човека си седят в земните лаборатории или пък други подобни на тях ни навестяват със своите Летящи "чинии"... и досущ приличат на СЪЩЕСТВА!
Съгласен съм - Същества са!
Обаче Земята, момчета, земята - милата, няма нито един от наличните признаци да бъде наречена СЪЩЕСТВО!
С изключение на случаите, разбира се, когато сме си позволили Разрешително Ниво на Аналогии и Асоциации допускано от - в конкретния случай от окултиста Щайнер.
И ще ме извинявате, ама тоя Щайнер си ги приказва както му падне! - и в това също е велик!

Неактивен GreenHulk

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 263
 • Пол: Мъж
 • Астронавигатор
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #8 -: Юни 25, 2017, 04:20:59 pm »

С изключение на случаите, разбира се, когато сме си позволили Разрешително Ниво на Аналогии и Асоциации допускано от - в конкретния случай от окултиста Щайнер.
И ще ме извинявате, ама тоя Щайнер си ги приказва както му падне! - и в това също е велик!

Доколкото съм разбрал, той е споделял неща, които е видял и които за сега поне, повечето хора не могат да виждат(съзнатекно). Важното обаче е, че е дал и методи за практическо развитие на органите на свръхсетивно възприятие.
Мистици  и Адепти  за мнозина са изглеждали сбъркани/опасни, но ако просто изхождат от една много дълбока гледна точка, недостъпна за повечето хора в момента, то може да е разбираемо...

Неактивен Михаил Кузмов

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 978

Неактивен caduceus

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 347
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #10 -: Юни 25, 2017, 07:43:29 pm »
Сигурно ще съжалявам, че ви пиша следващите редове - но все пак някой със съответната духовна настройка може и да чуе и да са му от полза...
Земята Е живо същество. Това е абсолютен факт за малкото хора, които са имали привилегията да влязат в съзнателен контакт с нея. Той естествено е телепатичен и не оставя и грам съмнение с кого си говориш, защото имаш редкия момент на пряко познание. Файдата от това е, че никога не могат да ти се случат проблеми от страна на земни явления - примерно земетресение, удавяне или др - просто интуитивно ти се дава инфо да ги избегнеш, защото вече Земята /или по правилно духът на земята/ те е припознала като съзнателно духовно същество, макар и с друго ниво на осъзнаване и разбиране.
Огромното мнозинство невежи теоретици естествено приказват глупости и не са наясно - просто защото това НЕ Е за всеки. Така че, с приказки не става.
В традициите на много народи има практики за постигане на този диалог. В българската това става в определени пещери, където има мощни телурични токове и съответната правилно оформена кухина, уплътняваща аурата на адепта и покачваща нивото му на осъзнаване. Става и в тракийските могили /но трябва да се затвори входа/, с някои запазени от разрушаване и съответната "поправка" после мегалитни съоръжения и т.н.
В индианската традиция нещата са се правели чрез изкопаване на "гроб", в който човекът влиза и отгоре се слагат забождат хоризонтално пръчки на които се насипва пръст. Оставя се естествено дупка за проветряване, а отгоре стои колега за да измъкне практикуващия ако се уплаши нещо или поради други нужди  :)
В други традиции диалогът се прави в стар, засъхнал кладенец който се затваря отгоре с дървен неплътен похлупак. Човекът преседява обикновено цяла нощ. И т.н.
Когато не знаете нещо, просто не разсъждавайте - една патка така мислила мислила и накрая умряла /и слава Богу/  ;D
Със здраве!

Неактивен RUS

 • Сериозно Активен
 • ***
 • Публикации: 336
 • Трябва ни БЕЗПЛАТНА енергия.
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #11 -: Юни 25, 2017, 08:49:36 pm »
Някой задавал ли си е въпроса как така стотици хиляди хора по света лягат и стават с идеята за свободната енергия?
Някой замислял ли се е откъде идва този техен непрекъснат импулс?
Откъде се пръкна тази еретична идея изобщо да съществува свободната енергия ?
Изобщо някой допуска ли възможния вариант именно планетата да ни въздейства по този начин и да изисква това от нас ?
Нима не сме деца на тази планета? Нима не зависим изцяло от нея и това което ни подарява всеки ден?
И преди да ми заговорите за слава, богатства и милиони отново се замислете над някои неща които не са преходни.

Неактивен plcsoft

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 536
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #12 -: Юни 25, 2017, 09:33:31 pm »
Че Земята е живо същество!? Това е факт, неоспорим!?
Въпросът е в това дали съвременният човек има необходимото за това познание, за да усети нейната живост. За съжаление техногенната среда в която се заграждаме оставя съвсем малко място за такова познание. За това и с всеки изминал ден, с всяка изминала минута, във все повече хора закърнява това усещане. Защото светът е чувство. За да разбираме природата и Земята трябва да ги чувстваме, а не да мислим. Мислите, особено на сегашният етап на развитие на човешкото общество, все повече и повече отдалечават хората от усещането, че светът е чувство. Ние сме хванати в калъпа на паразитното мислене и смятаме, че чрез мислите си можем да обясним и контролираме всичко. Тъжната истина е, че не можем. Само в много редки моменти на вътрешен покой можем да почувстваме какво ни нашепва (говори) природата. Тези моменти предимно ги вземаме за интуитивно мислене. Но, никога не ни идва на ум, че всъщност няма мисъл,  а нашето тяло улавя и мозъка ни интерпретира тези вибрации в определена подредба. Ако тази подредба е нестандартна, тогава казваме, че имаме гениално хрумване, ако пък пасва на някоя вече изградена невронна група, потвърждаваме го с факта, че имаме интуитивно познание.
Човешката глупост се състои в това, че в такава степен сме вкопчени в мислите, че дори и за миг не буди в нас съмнение нашият начин на мислене. Защото така сме дресирани. А всъщност истината е много проста.
Дамички и Господинчета мисълта е външна!? Нещо нестандартно ли казах!? В нашият мозък има само неврони който завършват с антенки, един вид адресанти (като адресите записани в адресните дялове на харддиска) към информационното поле, което ни обгражда. А някога да ви е хрумвало, че човешкият мозък и тяло не може да побере и запамети толкова много информация събирана през живота ни!? За това трябва да се отърсим от тези утъпкани и напоени с много академичен прахоляк коловози и да придобием познание, което е по-близко до природатаь до света като чувство за Земята, като усещане!? Да озаптим в душите си алчността, злобата, завистта и да дадем път на по-други усещания и отношение към Реалността! Не е лесно! Дори е много трудно, но друг път няма!? Другият път води, знаем до къде!? До Самоунищожение!?  :(   :(
« Последна редакция: Юни 30, 2017, 08:50:37 am от Maistora52 »

Неактивен edin

 • Специалист
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 283
 • Пол: Мъж
 • Гениалното, винаги е просто
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #13 -: Юни 28, 2017, 10:55:34 pm »
Стига сте се вайкали. Планетарния дух, съвсем съзнателно е приел, че за да се изиграе тази игра на душите, той трябва да създаде условия и да позволи, всички поразии, които правят т.нар. хомо сапиенс. Така и душите и планетарния дух, еволюират, но най-вече единното съзнание, изживява част от многообразитето на сътворението. Всъщност, освен вселенско съзнание и енергия, друго във вселената просто няма! Затова е казано, че ние сме Едно и това е буквално.

Неактивен az_skeleta

 • Активен
 • **
 • Публикации: 294
 • Пол: Мъж
Re: Земята е живо "същество"...
« Отговор #14 -: Юни 29, 2017, 09:01:06 am »
edin, аз пък какво си мисля по това което каза.
 Верно е че планетарния дух е разрешил толкова много души да има на планетата, Но поразиите не са разрешени. Това е резултат от свободната воля на всеки един участник в играта, и той си търпи последствията. Ако има само вселенско съзнание и енергия, то какво представлява духа или душата, по висшия Аз?

 RUS. до колкото знам ако нещо някога е направено на земята, то независимо че патента е скрит вдън гори тилилейски, то информацията в астрала си седи и просто трябва да си на същата вибрация за да я прочетеш. Това ме навежда на мисълта че толкова хваления Тесла едва ли е открил нещо повече от това което се знае вече. Просто няма как за толкова време да не е открито от друг.

 Асене, тя, Земята още като ти е дала тялото, те е припознала като съзнателно духовно същество. Не съм сигурен дали ще оцелееш(чисто материално), ако свързвайки се с планетарния дух получиш цялата информация от него наведнъж. На всичкото отгоре, трябва да си на неговата вибрация, а не просто да имаш повече енергия. А традицията с гробове кладенци и други подобни, мисля че беше за да преодолееш страха от смъртта, понеже той е главна спирачка за "растежа". Така мисля аз.
« Последна редакция: Юни 30, 2017, 01:11:46 am от atos »