Животът- начин на употреба! > Неконвенционални практики и учения

Йогически техники за подмладяване (и не само)

(1/15) > >>

GreenHulk:

--- Цитат ---
801: Immortality in Yoga Way
Alternating breath's course from left to right and vice versa,
They who can force breath through spinal Sushumna
Shall know tiring none;
They can abolish sleep for ever
And attain God-awareness;
They die not;
Immortal they shall be.

--- Край на цитат ---

Безсмъртието по Йогически начин

Редувайки посоката на дишане от ляво надясно и обратно,
Тези, които могат да принудят/насочат дъха/праната през централния гръбначен канал Сушумна,
Няма да знаят никаква умора,
Ще се освободят от спането завинаги
и ще придобият Богоосъзнатост
Те не ще умрат,
Безсмъртни те биха били...

 

--- Цитат ---805: Kecari Mudra Leads to Youthfulness
If you can send the breath twain
Into the mouth's upper cavity
You shall then know death none;
And the gates of nectar will open be;
Greying and wrinkling will disappear
For all to see;
Young will the Yogi be
True this, I say, in the name of Nandi Holy.
--- Край на цитат ---


Кечари мудра води към Младост

Ако ти можеш да пратиш дъха/праната двойна
В най-горната кухина на устата
Не ще познаеш тогава никаква смърт;
И вратите на Нектара ще бъдат отворени;
Посивяването и сбръчкването ще изчезнат -
Видимо за всички;
Млад Йогата ще бъде
Истинно е това, аз казвам, в Името на Бог Святи.

Тирумандирам
Сидхар Тирумулар

Смята се, че когато двата канала ида и пингала са напълно хармонизирани, Кундалини се изкачва по Сушумна.

Дишане през едната и другата ноздра -
   УПРАЖНЕНИЕ
Прави, гръбначния стълб изправен.
1. Вдишване през лявата ноздра (дясната затворена) - броим до 4.
2. Задържане на въздуха, броим до 16, двете ноздри затворени.
3. Издишваме през дясната ноздра и броим до 8 (лявата затворена).
4. Вдишване през дясната ноздра (лявата затворена) - броим до 4.
5. Задържане на въздуха, броим до 16, двете ноздри затворени.
6. Издишваме през лявата ноздра и броим до 8 (дясната затворена).
Целия цикъл 1-2-3-4-5-6 се повтаря няколко пъти(примерно 5-6) пъти без прекъсване, сутрин и вечер.Техниката Кечари Мудра – езика се обръща колкото може по-назад към гърлото/отвора на носоглътката и фиксирайки езика в  това положение, едновременно се концентрираме в точката между веждите(Аджна).Опитваме се да стоим в това положение колкото се може по-дълго, и до степен да се прави без отмаляване на езика - трябва редовно практикуване. Да се прави минимум 15 дни без прекъсване всеки ден и после също да е редовно.
Може да се забележи усещане за хлад в горната част на небцето, както и солено-кисело-лютив вкус.  Отделена слюнка да се гълта. Ако усетите силна енергийна активация, избягвайте претоварване и да се спира практиката за този ден, и след това да се прави дишане през едната и другата ноздра и концентрация на триъгълник в кръг за разпределяне на енергията.

www.novosemeistvo.bg/files/kechari_m.doc


--- Цитат ---815: Guard Nectar From Flowing Out
Within the Golden Regions of Cranium
The sparkling nectar flows in cascades silvery;
There it was inside,
In the astral sphere above;
They who can guard it from flowing out,
Will become eternal young;
That its blessing, for sure, for sure.
--- Край на цитат ---

Пази нектара от изтичане навън
Вътре в Златните Области на Черепа
Искрящия нектар тече в изобилна среброта;
Там той беше отвътре
В астралната сфера отгоре;
Тези, които могат да го предпазят от изтичане навън,
Ще станат вечно млади;
Това е благословение, със сигурност, със сигурност...

Тирумандирам
Сидхар Тирумалар

В Хатха Йога Прадипика нектара, изтичащ от жлеза вътре в черепа след интензивна практика на Кечари Мудра, се нарича Амара Варуни - Виното на Безсмъртието.

caduceus:
Поздравления за важния пост! Малко допълнение от мен за яснота:
1. Тирумулар е един от на практика безсмъртните сидхи от традиционната линия на крия йога, написал труда Тирумандирам. Това го казвам за незапознатите. Сидха не означава само свръхспособности, а и название на постигналите такива. В тази традиция са и великия Бабаджи, както и неговия учител Боганатар /с още други имена Богар, Болгар, Бо-Ян, познат още и под името Лао Дзъ от китайското му пребиваване/. Не е съвсем ясно, но много вероятно това е наш човек, ако се съди по името  :) Може би Боян Мага е пак той.
2. В текста за най-горната кухина на устата става въпрос за тавана на устната кухина и това над него, което се свързва директно със зоната на третото око. Коментирано е от Борис Сахаров.
3. Относно Кхечари мудра, има много заблуди. Включително има и такива йоги които приемат нещата буквално и си режат ципата под езика малко по малко, като го дърпат постоянно за да се удължи и да може да се пъхне назад в гърлото  ;D Това е доста сериозно безумие, характерно за маниаците в Индия - те там какво ли не правят за да станат богоподобни, че едно рязане ли ще ги спре  ;D
Махарадж Борис Сахаров, на база личното си познаване на оригиналите на санскрит е описал точно какво означава текста, ще го кажа съвсем накратко - а който иска, ще намери повече.
Първо, "езикът" не е физическият език. При медитация в третото око на даден етап се появява видение на пламък пред вътрешния взор, който трябва да се помести визуално в областта на третото око над небцето.
Второ, при тази техника там се образува т.нар. "амрита" или божествен нектар, който е нематериален и въпреки това прави слюнката сладка. Има описана техника как точно трябва да се преглътне за да има полза за тялото и да се ревитализира то. Който има интерес, да я потърси в трудовете на Б. Сахаров - има ги на руски в нета.
Всичко това го пиша набързо и дано някой любознателен практикуващ да извлече полза от него - дори и само GreenHulk да има такава, ще е чудесно.

Успех!

dmitarp:
На колко години са Тирумулар,  Бабаджи  и неговия учител Боганатар (Болгар)

caduceus:
Цитирам Маршал Говиндан, пряк участник в традицията:
.................
Също така си спомням типичния отговор на много хора от Северна Индия, когато им споменавах, че нашият гуру е Бабаджи Нагарадж. Ако те бяха чели „Автобиография на един Йогин“ те питаха :“Той още ли е жив?“
Ако не я бяха чели и ние им казвахме, че той е жив от векове, те казваха нещо като: „О,
той сигурно има много лоша карма, за бъде принуден да остава в този свят на страдание
толкова дълго.“ Дори и водещите членове на други линии на Крия Йога традицията са
били  неспособни  да  оценят  „новото“  по  отношение  на  Бабаджи  и  Сиддхите.  Шри
Юктешвар  казва  за  Бабаджи:  „Той  е  отвъд  моето  разбиране.“  Това  означава,  че
състоянието му не може да се впише в парадигмата на Веданта, в която той се е обучавал.
Йогананда и други са могли да си го представят само като „аватар“, инкарнация на Самия
Бог и „Христоподобен“,  въпреки това, че Бабаджи никога не се е окачествявал с подобни определения. В Автобиографията си на първата страница от главата, която представя Бабаджи  на  читателя,  Йогананда  споменава,  че  както  Сиддха  Агастияр  той  е  жив  в продължение на хиляди години. Йогананда не успява да разбере колко близки са били тези Сиддхи и това, че както Агастияр Бабаджи е човешко същество, което е станало Сиддха, не Бог, който е станал аватар. Аватарите са изключително редки.
......................
Линка:
http://www.babajiskriyayoga.bg/pdfs/Siddhanta-Advaita-and-Yoga-bulgarian.pdf

Айде още един цитат:
....................
Бабаджи е един от великите и безсмъртни сиддхи, постигнал соруба самадхи
и запазвайки физическото си тяло, живее и сега в Хималаите с учениците си, невидимо подпомага еволюцията на човечеството и вдъхновява, напътства и помага на търсещите Бога искрени души. Той е продължител на традицията "Крийя Йога на 18-те сиддхи", сред които са Агастияр, Тирумулар, Боганатар(Лао Дзъ), Патанджали и др.

Бабаджи е роден на 30 ноември 203г. от н.е., в Парангипеттай (Тамилнаду), в семейството на свещеника на главния селски храм. Когато бил на пет години, Бабаджи бил отвлечен в близост до един от храмовете в селото и продаден на един богаташ в далечно пристанище. След известно време, богаташът върнал свободата на Бабджи и той в течение на няколко години, присъединявайки се към група саниясини,  странствал с различни последователи, изучавайки свещените индийски книги - Ведите, Упанишадите, Махабхарата, Рамаяна и Бхагаватгита. Бабаджи имал дълбоки познания за свещената литература и често го канели да участва в спорове с пандитите(учените) и духовните водачи, но след време осъзнал, че всичките тези знания не го доближават до самореализацията му и само достигането на пълна трансформация на съзнанието, само постигането на Бога може да сложи край на търсенията му. Станал ученик на Боганатар и Агастияр, от които получил посвещение в Крийя Йога. Агастияр го посветил в тайната на крийя пранаяма и условията, които трябва да се спазват при изпълняването на практиката, след което дал указание на Бабаджи да се отправи към Бадринат в Хималаите и да стане "най-великият от сиддхите, които светът някога е познавал". Според учените Бабаджи използва сидха Гупта или някаква способност за дематериализиране на тялото или за създаване на ново тяло благодарение на повишени вибрационни процеси. Съществуват много истории за сидхи, които са на стотици години. Става дума за 1000 годишни хора, променящи физиологията си по свое желание и явяващи се в каквото тяло искат – мъж или жена, и често в младежки вид. В Индия и днес се разправя за сидха, който е на хиляди години, който дематериализира и отново материализира тялото си по свое желание, като често се явява по-млад от последното си проявление. Сидха може да създава физическо тяло, чийто пол, състояние или положение зависят от изискванията на висшата му духовна мисия. Тези тела са "истински", а не ектоплазмични, незавършени форми, каквито са създаваните от окултиста или психичния медиум. Тези тела не са съставени от външни сили, а от вътрешната воля. С напредъка на технологията учените успяха да създадат ускорители за усъвършенстване на тялото ни. Но сме уверени че жените и мъжете, които не се хранят с материална храна са първа стъпка към еволюцията на човека.
.................
Линк:
http://www.spiralata.net/kratce/index.php/spodeleno-chit/284-miro

Който търси, намира  :)  Поздрави

EDM electronics:
Може ли малко примери с практикуващи, колко години живеят и т.н.?
Доколкото ми е известно йогите не са сред дълголетниците. Такива предимно са овчарите. Явно практиката на гледане на овце прави повече от йогийската практика на насищане на организма с прана.  :D Това сочи статистиката във всички книги за дълголетието.

Легенди има всякакви за източната медицина, но реалността е друго нещо. Има неща които наистина работят, но има и такива които са твърде пресилени. Личният ми опит с иглотерапията показва, че няма никаква полза от нея или поне е незабележима. Така мислят и мои познати, които са пробвали. Йогийските пък упражнения успешно могат да бъдат заменени със стандартни западни такива, които ми се струва дават по-добри резултати за тялото. Бягането, плуването, коремните преси и вдигането на тежести правят перфектен масаж на всички вътрешни органи, бих казал по-добър от йога.

Убеден съм, само с дишане през ноздрите и прекарване на въздуха от едната в другата няма да се стигне не само до дълголетие, но и да се подобри здравето въобще, ако не се подходи комплексно - пречистване, хранене, двигателна активност, настройка на психиката и премахване на стреса и т.н.

Ако някой легне на тая кълка да си диша през отворите на носа и да не се уморява, да няма нужда да му почива мозъка, да не спи и да чака дълголетието, ще остане разочарован, убеден съм!

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия