Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Соларни източници - фотоволтаици, нагревателни и др.

Домашна електроцентрала

(1/156) > >>

ELPUNTO:
Отварям темата с идеята тук да се публикуват данни от
изградени и действащи системи за добив на ел.енергия.
От заглавието е ясно, че става въпрос за ел. енергия използвана
за битови цели : осветление, отопление, топла вода, готвене и пр.

Системите за добив на домашна ел.енергия стават все повече.
Те могат да са ветрогенератори, фотоволтаици, микроводни турбини,
парни турбини, парни двигатели, термодвойки и т.н.

Домакинствата, които ползват такива системи в БГ стават все повече.
Това някак не се забелязва, но то е факт.Не е далече момента, когато
пазарът на ел.енергия ще се освободи и малки и големи производители ще
продават ел.енергия за ужас на динозаврите ЧЕЗ, ЕВН, ЕнергоПро.

Сега няколко думи за моята електроцентралка  :)
Тя е още пеленаче, няма и три месеца  :)
Намерих изгодно 8 броя фотоволтаични панела с мощност 235 Wp.
Или сумарна мощност 1 900 Wp.Монтирах ги на покрива си.

Покривът е двускатен, с ориентация изток - запад.Това  НЕ е добра ориентация
за ФВ панели, но . . .друг покрив нямам.Покривът е изграден от греди и дъски,
покрит с керемиди.Конструкцията която носи ФВ панели се състои от скоба пъхната
под керемидите.Скобата е захваната към дъските на покрива чрез болтове.Върху скобата ляга алум. шина, върху шината лягат ФВ панели и се закрепват към шината
чрез "П" образни планки.Детайлите на конструкцията са от алуминий, без скобата, тя е
от черна ламарина 3 мм.Крепежите са от неръждавейка.Конструкцията се получи много
здрава, сравнително лесна за монтаж.Не се наложи да се разкриват изцяло керемидите.
Освобождава се само един ред, където лягат скобите, след това керемидите се връщат.

Аtos:
Най- накрая отвори тема ;D
Кажи сега какво успяваш да захраниш?
Контролер ползваш ли, акумулатори?

ELPUNTO:
atos много бързаш, централката ми е още пеленаче  :P
Нямам контролери, нямам акумулатори, няма инвертор  :(
Дядо Коледа ме подмина  :-\, а щедрите Спонсори се спотайват  8)

Имам 8 броя ФВ панели. групирани са в 2 групи х 4 панела в група.
Източна група - 4 панела, западна група - 4 панела.
Във всяка група панелите са свързани последователно.

От всяка група съм изтеглил ел. линия завършваща с ел. контакт.
Източната група захранва контакта в кухнята, а западната контакт в северната стая.
В кухнята към "слънчевия контакта" съм включил фурничка е два реотана, с обща мощност 600 вт.
В стаята "слънчевият контакт" захранва маслен радиатор с мощност около 500 вт ?

Двата "слънчеви контакта" захранват ел. уреди от 27 октомври 2014 г.Уредите са включени постоянно
и когато има достатъчно слънце, "слънчевият ток" вкарва топлина в жилището, free  :)

От 11 януари до днес 17 януари, има серия от последователни слънчеви, студени дни.
Започнах да измервам ел.енергия, която ФВ централка подава на ел. уреди.
Напрежението измервам с мултицет, а тока с шунт (резистор 0,01 Ом).Неудобно и трудоемко . . .
Какво показа измерването, какви са резултатите ?

В кухнята, при включена фурничка с двата реотана, напрежението на "слънчевия контакт" е
от 130 до 138 V.Токът е от 1,5 до 1,7 А.Мощността на фурничката е от 210 до 235 W.
Това е при слънчево време в периода от 11:00 ч. до 15:30 ч.
Преди 11ч и след 15 ч. мощността пада.До 10:30ч и след 16:45ч практически няма топлина.
Това е добивът на ел.енергия от източната група ФВ панели.

Западната група ФВ панели се държи по различно.
"Слънчевият контакг", който захранва масленият радиатор даде следното:
Напрежение от 125 до 140 V.Ток от 1,25 до 1,40А.Мощността на масления радиатор е
от 160 до 195 W.Това е в периода от 11:00 ч до 14:00ч.
До 10:30 ч. и след 15:15 ч. няма топлина.

Тези измервания са устойчиви, т.е. не се изменят за периода от 12 до 17 януари.Има минимална разлика,
която вероятно се дължи на мъгла или запрашеност на въздуха.

Това е само начално измерване, за да се получи пълна картина на добива от ел. енергия трябват още измервания, други ел. уреди, обединяване на ФВ и т.н. 

GreenHulk:
Ако не е тайна колко ти излезе инвестицията заедно с транспорт, монтаж и др.?

Аtos:
ELPUNTO, а не си ли пробвал да ги свържеш последователно?
Ще имаш от 250 до 270 волта.
Вярно,че е прав ток, но за отопление или осветление няма значение, уредите няма да се повредят.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия