Алтернативни енергоизточници > Стефан Маринов

Ще се прави филм за Стефан Маринов - помагайте!

<< < (2/2)

GreenHulk:
Според мен е важно да се намерят независими доказателства(ако такива има),  че г-н Маринов е автора на Тестатика, доколкото разбирам, от Метернита твърдят, че Тестатика е създадена единствено от техния лидер Пол Бауман.
От друга страна снимката с двете устройства е косвен знак, че той може да е имал някакво участие или отношение към това устройство, и ако не се намерят директни доказателства, за това може да се направи поне загатващо допускане.

ELPUNTO:
Ето един човек, който е бил състудент със С.Маринов, познава го лично и може да
даде оценка на разработките му.
Това е проф. Страшимир Мавродиев, ядрен физик, работил дълги
години в изследователския център Дубна, край Москва.

ел. поща : mavrodi@inrne.bas.bg

Проф. Мавродиев работеше в БАН преди 1-2 години.

Gaitan:
Благодаря.

Навигация

[0] Списък на темите

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия