Справочници, схемотехника, теория > Химия за начинаещи

Химията с прости думи - въпроси и отговори

<< < (6/8) > >>

mind:
Предвид наличието на необходимата апаратура, от поне 2 години насам и благодарение на българско участие, би следвало да има вече прецизни 4-измерни (3 + времето) снимки описващи случващото се на квантово ниво.

"Днес готовото компактно рентгеново устройство произвежда свръхбързи импулси без аналог в световната
практика. Нито най-модерните синхротрони, нито дори лазерите със свободни електрони могат да генерират
такива импулси – по-бързи дори от времето за създаване и разрушаване на химичните връзки на веществата,
по-бързи от най-бързите частици извън ядрото на атома – електроните.

Компресията във времето, която също става автоматично, е с времева продължителност 100 атосекунди
(1 атосекунда е равна на 1 милиардна от милиардната от една секунда) и може да се подобрява до още
по-къси времеви интервали, ако се прибавят допълнителни невидими рентгенови цветове.

Ако камерата на мобилен телефон би могла да „замрази” във времето свърхзвуков самолет, то се очаква
тези квантови рентгенови лъчи да “замразяват” във времето дори и най-бързите квантови обекти извън
ядрото на атома – електроните."

http://bulbg.cloudaccess.host/?p=1126

Винаги съм си представял следната аналогия: С въже 1 метър правиш окръжност 30см. Ако пришиеш още 20см. въже става окръжност 40см. Ето ти външен електронен слой  :)
Аз все пак, оставам на мнението, че всяка елементарна частица е сбор от различни кванти (фотони) енергия, носещи информация за крайният продукт. Както с тези два елемента / ) в микро мащаб може да се изпишат всички познати ни символи и дори да се рисува. Или както на принципа "тука има - тука нема", може да се предава и получава информация неограничено. То на практика не е задължително да са 1 и 0, а може да са 0,8 и 0,3, тоест все има, но не достатъчно.
Важното в случая е, че зад всичко това стои РАЗУМ, който арогантните, атеистични учени упорито отричат. Продължават да обясняват, че ако върху 10 кубика дъски изсипя една кофа с гвоздеи, все някога ще стане къщурка. Но то това е за хората наблягащи на бирата, фейса и гледането на предавания от типа "Шоуто Невада"  :)

PyroVeso:
Защо никога не бих погледнал сериозно на човек, който твърди, че съществува вода с молекулен състав H4O32?

Може би за едно дете или за един недоучил човек буквичките и цифричките в една молекулна формула могат да бъдат някакви произволни – защо вместо H2O или H2O2 да не е H2O16 или дори H4O32? Каква е разликата? Никаква! Все водород и кислород, и никой не може да „види“ молекулите и да каже точно кой атом как и с кого е свързан…

Да обаче… в природата съществуват някои закономерности, които не можем с толкова лека ръка да пренебрегнем. За да вникнем в тях обаче са ни необходими малко по-задълбочени знания и разбирания за нещата…

Да започнем малко по-отдалече: Кислородът има в най-външния си електронен слой 6 електрона (заради което е поставен в 6-а група на периодичната система). Тези 6 електрона са поставени на 4 орбитали, като 2 от тях са запълнени (всяка от тях с по 2 електрона), а другите 2 са полу-запълнени (с по 1 електрон на тях). Тези два несдвоени електрона определят много от химичните и физичните му свойства. Във физически смисъл примерно те правят кислорода парамагнетик (това са тези материали, като например алуминият и платината, които във външно магнитно поле се намагнитват и придобиват временни магнитни свойства). И наистина – течният кислород се привлича от силен магнит. Нещо повече – втечненият въздух може да бъде разделен на кислород и азот чрез магнитна ректификация. От химична гледна точка, 6-те електрона в най-външния електронен слой определят кислорода като ОКИСЛИТЕЛ, който може да осъществява единична или двойна ковалентна химична връзка с други химични елементи (или със себе си), образувайки съединения. Така в молекулата на кислорода имаме двойна връзка между двата атома: O=O, при която двата несдвоени електрона от единия атом образуват две запълнени молекулни орбитали с двата несдвоени електрона от другия атом. При водата, понеже водородните атоми имат само по един електрон, който могат да отдадат, получаваме структура H-O-H, при което електронната конфигурация на кислорода се запълва до стабилното число 8. Възможна е и конфигурация H-O-O-H (перхидрол, кислородна вода) – това е все едно кислородна молекула, на която обаче една от двете връзки е разкъсана, и в нейните краища е закачен по един водороден атом. Групата –O-O- се нарича ПЕРОСКИДНА, тя е високоенергитична, поради което е нестабилна и силно ЕКСПЛОЗИВНА. НЕ съществува група –O-O-O- (освен в озона, където трите атома са „зациклени“ в триъгълник). Така че структури от сорта на H-O-O-O-H или H-O-O-O-O-H са практически невъзможни (биха се разпаднали още в процеса на получаването си…). Забележете и нещо друго – поради факта, че кислородът има две „дупки“ (две полу-запълнени орбитали, на които може да дойде още по един електрон отвън), а водородът има само един електрон, който лесно може да бъде отдаден, съответно кислородът може да образува само по две връзки с други атоми, а водородът – само по една. От тук следва, че няма как да съществува съединение между водорода и кислорода, което да е с повече от два атома водород (разположени съответно в двата края на кислородната „верига“). Няма как и кислородната „верига“ да е разклонена, та да образува примерно нещо като: (виж прикачената картинка), защото кислородният атом може да образува само 2 връзки (а за да се образува такава разклонена верига трябват 3 или 4 разклонения, тръгващи от един кислороден атом…).

Да обобщим: от водород и кислород могат да се „сглобят“ само 5 вещества, които реално могат да съществуват в природата: H-H (водородна молекула), O=O (кислородна молекула), -О-О-О- (зациклени в триъгълниче – озонова молекула), H-O-H (водна молекула) и H-O-O-H (перхидрол, водороден пероксид). Толкоз! (Тук разбира се не включвам разните йони H+ и OH-, които са продукти от дисоциацията на водата. H3O+ също има в силно кисела среда.)

H-O-O-O-H е много съмнително дали изобщо би могло да бъде синтезирано (дори и да е възможно – това ще се взривява само от поглед), а H-O-O-O-O-H – това е просто абсурд…

И никакви други водородно-кислородни съединения няма как да съществуват. Изобщо да не говорим за някакви си H4O-незнам-си-колко, дето предполагат разклонена кислородна верига…

Да погледнем нещата и от друга (физична) гледна точка:
Кислородът има атомна маса ~16. Водородът има атомна маса 1. Водата е с молекулна маса 18, а прехидролът – 34 (при това изглежда мазен като олио!). Ако съществуваше съединение с молекулен състав H4O32, то би имало молекулна маса 516! Да видим какво представляват съединения с подобна молекулна маса, само че съставени от други елементи. Примерно въглеродът, който се намира на 2 кутийки преди кислорода в периодичната система, и понеже има 4 „дупки“ в най-външния електронен слой е склонен да образува дълги вериги с по 2, 3 и 4 разклонения. Та да започнем с въглерод-водородните съединения:

CH4 – метан (блатен газ, газ гризу), молекулна маса 16, газ при обикновени условия
C2H6 – етан, молекулна маса 28, също газ
C3H8 – пропан, м.м. 34 (като на перхидрола…), все още газ
C4H10 – бутан, м.м. 58, газ но много лесно втечним под невисоко налягане
C5H12 – пентан, м.м. 72, силно летлива течност, „петролеев етер“
C6H14 – хексан, м.м. 86, течност

Дотук въглеродната верига се състои само от 6 въглеродни атома (C6). Нататък следват все по-тежки течности като бензин (C6-C10), керосин (C10-C16), нафта (C14-C20), след което следват лигавите восъкообразни (клонящи към твърди) вещества като мазут, гудрон, асфалт… на практика при молекулна маса над 350-400 всичко е твърдо…

При кислородно-водородните съединения това „затвърждаване“ на агрегатното състояние е дори още по-силно изразено, отколкото при въглерод-водородните – виждате, че прехидролът, който има същата молекулна маса като пропана, представлява мазна течност, за разлика от втория, който е газ.

Така че нашата „вода“ с молекулна маса 516 би имала консистенцията в най-добрия случай на животински хрущял, ако не и на кварцов кристал…

Това са само два, сравнително лесно смилаеми аргумента ЗАЩО вода с молекулен състав H4O32 не би могла да съществува, или ако можеше да съществува какво би представлявала тя (твърдо вещество с безумно експлозивни свойства).

P.S. Любопитните от вас могат да обърнат внимание на едно друго супер-екзотично съединение, на базата на азота, което след получаването си се взривява спонтанно, дори от инфрачервения лазер, с който изследователите се опитали да измерят коефициента на пречупване на кристалите му… Нарича се „азидоазиден азид“ и има молекулен състав C2N14. Структурната му формула е на втората приложена картинка :) Съществуването на подобно съединение е възможно, понеже азотът, за разлика от кислорода, може да се свърза с до 3 други атома, да образува двойни връзки, цикли и т.н...

edin:
Прощавай Pyro Veso, но покажи ми къде прочете да се говори за молекули. Написани са формулите на водите, относно техните вълни.
Ще го кажа и го разберете, веднъж за винаги!

Тюрен е изследвал вълни, не молекули!!!!!!!

Ако искате да разберете физикалната радиестезия, мислете единствено за вълни.

 Pyro Veso, ползваш ли хомеопатия и ако ползваш, мислиш ли, че в препаратите има химически формули? Ако няма, защо тогава препаратите имат имена и се получават от определени вещества. Например Natrium Mur. Това е морска сол. Та питам, има ли морска сол в този препарат? Ако няма, какво има, че работи, така както е описано?

99% от хората, не са способни да разберат вълните и техните свойства. Това от лични наблюдения и аз съм озадачен.

Аtos:

--- Цитат на: edin в Август 18, 2018, 05:15:46 pm ---Ако искате да разберете физикалната радиестезия, мислете единствено за вълни.

--- Край на цитат ---
Твърде ограничено изказване е това, не мислиш ли?

Вълновите транслации имат характеристиките на аналогова информация, докато матрично - цифровата програмируемост носи качествата на...компютърен софтуер, колкото и невероятно да ти звучи!
Водата е податлива и на двете, макар, че е като "модулатор" (по-точно конвертор), който преобразува матричната информация в аналогова. Представи си компакт-диск плеър, който чете цифрово, а възпроизвежда аналогово ("разбираемо" за ухото).

Иначе, копирането на вълнова характеристика при водата е на над-молекулно ниво!
Подредбата на молекулите една спрямо друга се определя от информацията, придадена на водата!
Самата вода няма друг химически състав или различни вътрешно-молекулни връзки!
Ако се направи аналогия тухла - молекула, то може тоя куп тухли да е просто камара, може да е иззидан комин или къща - все различни неща, но тухлите си остават тухли (водата - вода)!
И нека прекалено прагматично - образното мислене не ви обърква, не говорим за строежи, а за внедрен информационен модел, който се нарича "клъстер"!
edin:
Ограничени сте вие!
Който много говори, малко разбира! На това ме научи животът ;) Който разбира, разбира от две думи.


--- Цитат ---Вълновите транслации имат характеристиките на аналогова информация, докато матрично - цифровата програмируемост носи качествата на...компютърен софтуер, колкото и невероятно да ти звучи!
--- Край на цитат ---

Ти май се ебаваш с мен. В тоя форум първи говорих за тези неща. Сега ще ме поучаваш. Браво.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия