Алтернативни енергоизточници > NEG, импулсни, трансформаторни и резонансни генератори, скаларни вълни

Magnacoaster на Richard Willis

(1/1)

mzk:
Здравейте. Поредната схема, която дори е патентована, която използва самоиндукцията на намотките с цел у-во КПД>1. В момента преглеждам патента и искам да направя резюме на някои важни според мен детайли.

Първо прикачвам патент на Стивън Патрик. Този патент е посочен в патента на Уилис. Не знам дали е само като доказателство за КПД>1 и съответно да послужи пред патентното ведомство или е черпил информация от Стивън Патркик и е преобразил неговото устройство.

В патента на Уилис се разгледат 2 установки. Подвижна и неподвижна. Цялата информация се отнася за неподвижната, но е дадена схема и на подвижната (фиг. 6 в патента).

Тъй като е дадена информация предимно за неподвижната установка, по- нататък в поста ми ще подчертая изрично, ако говоря за подвижната установка.

И така...

Изобретението е добре познатият ни обратен преобразувател. В допълнение, Уилис добавя магнити в краищата на намотката. Горният магнит е долепен плътно до бобината (в горният й край), северният му полюс сочи към бобината. Размерът на намотката и медният проводник зависят от размера на първия и втория магнит!. Първият магнит създава магнитно поле поне около горния край на намотката.

Втори магнит (долният магнит на схемите) е разположен на разстояние от бобината (посочено е 1 см). ИНтересното в случая е следното: магнитното поле на вторият магнит не трябва да попада в полето на намотката; но полетата на намотката, когато е енергизирана и полето на вторият магнит се пресичат. Това не е ясно посочено, но е написано по следният начин:


--- Цитат ---There is also second magnet 50 disposed adjacent the induction coil 30, preferably at the second end 32 of the induction coil 30 at a distance of about 1.0 cm so as to be in the electromagnetic field of the induction coil 30 when the induction coil 30 is energized.
--- Край на цитат ---

Вторият магнит е ориентиран със северния си полюс към намотката.

Тук има противоречие - срещаме изречение, в което се твърди, че вторият магнит създава магнитно поне около вторият край на намотката. (Обяснение 00026)

По- нататък следва кратък коментар, който обяснява следното- горният (първият магнит) създава такова магнитно поле, което се привлича към магнитното поле, създавано от намотката. Долният магнит действа обратно- неговият северен полюс сочи към намотката, като по този начин би трябвало да се отблъсква от намотката.

Интерес прави обяснение 00033- ...управляващият ключ 80 се състои от запалителна система от автомобил (предполагам говорят за дистрибутор) цитирам "защото може да издържи на високи напрежения".

Прави впечатление, че диодите на изходната схема са свързани некоректно (диоди 102 и 104) към греца. Потърсих обяснение. То е под номер 00038, само че са допуснати недопустими според мен грешки, а именно, че 94а и 94б не са отбелязани на схемата. Може и да са ценери, но те се рисуват по-различно.
Моля, ако някой има идея защо свързането на диодите е такова, да пише.

Много интересен е коментар 00042. ще се опитам да преведа:

Установи се, че промяната на честотата от 80 на 600 пулса в минута създава електрическа форма на сигнала в изходна схема 90, която се състои основно от остри и стръмни пикове с период около 20 наносекунди (!!!). Смята се, че импулсите от входа на намотката 30 бързо тласкат магнитното поле в намотката 30 напред и назад, като създават собствени трептения в нея. Разликовите електро-магнитни трептения в намотката създават много по- висока честота в изходната част 90 отколкото във входната част 60.

mzk:
Здравейте. Експериментирах схемата на Уилис по схемата от горния пост (неподвижният вариант).

Източник на захранване е 12 волта 1.4 Аh акумулаор.
Бобината е със следните параметри:
- дължина на намотката 11.7-12 cm
- кабел - UTP - 0.4  (24 AWG кабел с тефлонова изолация; всяка навивка е по 1 мм, т.е. има около 120 намотки)
- 0.8 ома активно съпротивление
- 680 uH индуктивност (сигурно с лека грешка, заради уреда)

Коригирах положението на греца, понеже схемата е леко грешна, но не се получи нищо друго освен обратен преобразувател по схемата, предложена от emm.

Интерес предизвиква втори вариант на схемата, където единият от магнитите е подвижен. При преминаването на магнита в близост до намотката, индуктивността й се изменя (поради изменението проницаемостта на сърцевината) и това дава повод за допълнителни размишления.

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия