Алтернативни енергоизточници > Searl effect

Searl Effect Generator и Inverse Gravity Vehicle

(1/7) > >>

Peacekeeper:
Здравейте :)


Много от вас са чували за английския изобретател Джон Сърл и неговата машина за свободна енергия, наречена SEG (Searl Effect Generator).

Едва на 14 години през 1946 година Сърл създава първия си прототип на генератора. Скоро след това установява, че освен енергията, която машината извлича от пространството, се отделя и гравитационна вълна, т.е. генераторът може да се използва като фундамент за антигравитационен двигател.През 1949 г. Джон Сърл бил нает от “Мидландс борд” като електромеханик. Той бил много ентусиазиран на тема електричество, макар че нямал някакво формално образование, различно от изискваното за работата. Необременен от общоприетите идеи за електричеството, той провел свои собствени изследвания върху него. Докато работел върху електромотори и генератори, забелязал, че малка електромагнитна сила (E.M.F.) била създавана от въртящи се метални части, отрицателна към външната посока и положителна по посока на оста на въртене. През 1950 г. той експериментирал с въртящи плъзгащи ролки и измерил малка E.M.F. Забелязал също, че когато пръстените се въртят свободно и електричеството не се отвежда, косата му настръхва. Заключението му било, че свободните електрони в метала са задвижени навън от центробежната сила, породена от статичното поле в метала. Затова решил да направи генератор, използващ този принцип.

 

Той имал разделен на части роторен диск, преминаващ през електромагнити по периферията си. Електромагнитите получавали енергия от ротора и се очаквало, че ще увеличат E.M.F.
 
До 1952 г. бил създаден първият работещ генератор – около метър в диаметър. Той бил изпробван на открито от Сърл и негов приятел. Рамката била задвижена от малък двигател. Устройството произвело очакваната електрическа сила, но с неочаквано високо напрежение. При сравнително ниски скорости на рамката, възникнало напрежение в рамките на 10.5 волта, както личало от статичните ефекти върху близките предмети.
 
Тогава се случило нещо неочаквано. Докато ускорявал, генераторът се издигнал на височина около 15 метра над земята. Там се задържал за малко, продължавайки да се ускорява, а около него се образувало розово сияние. То съответствало на йонизацията на въздуха при по-високо налягане от около 10.3 мм Hg. По-интересен бил страничния ефект, който предизвикал самостоятелното включване на местните радиоприемници. Най-накрая генераторът се ускорил до фантастични обороти и се смята, че е отлетял в космоса.
   
Оттогава Сърл и останалите са направили около десетина малки летящи устройства, някои от които били изгубени като първото, но в крайна сметка създали някакъв контрол над тях. Построили и по-големи устройства: няколко 3-метрови и две 9 метра в диаметър. Щом машината преминела определен праг на потенциален волтаж, произвежданата енергия превишавала захранващата енергия. Произвежданата енергия изглеждала неограничена!

http://www.searlsolution.com/
http://swallowcommand.com/

Peacekeeper:
Видео на пробен SEG


Допълнение: Това, което трябва да запомните, е че ролките никога не напускат пръстена, дори и ако се въртят с невероятни скорости. В режим на полет напрежението на IGV достига до 10^12 волта (един тераволт). Големината на тока НИКОГА не надвишава 1.5 милиампера. Получава се високоенергийно електростатично поле. То не се различава от гравитацията. Изкуствената гравитация на борда е 1/2 от земната, без значение дали чинията е в дълбокия космос или на Земята, а полето се използва за задвижване и достигане на ВСЯКАКВА скорост, да се правят маневри под всякакви ъгли, дори и да се лети със скоростта на светлината! И понеже няма инерция - може да се развива свръхсветлинна с IGV.
 

Peacekeeper:
Още за IGV

IGV е конструиран с цел да се възползва максимално от неочакваните свойства на SEG като издигане във вертикална посока. В IGV се намира огромен SEG във форма на диск.

Това е идеална форма за емисиите от високоскоростните електрически заряди, движещи се от ръбовете на диска към атмосферата и обратно към центъра. Това довежда до йонизиране на въздуха и получаване на плазма поради енергийните емисии и постоянното отделяне на електрони. По този начин IGV ефективно абсорбира енергия от заобикалящата го среда като отворена система. Електроенергията от куполната част се насочва към големият в диаметър SEG, където електронните заряди се компресират, свързват и ускоряват близо до скоростта на светлината в електрически колектори, тогава се извеждат към заострените външни ръбове на диска. Когато тока в IGV се увеличи, ролките започват да се въртят, а температурата на генератора се понижава пропорционално. След определена точка апаратът става свръхпроводим при температури, близки до абсолютната нула. Това създава много мощна гравитомагнитна сила и едновременно обръща инерцията; разбива конвенционалното разбиране, че гравитацията и инерцията са неизменни сили на масата. Това са ефектите на SEG, когато се претоварва, а това снижава температурите и поражда суперпроводимост, увеличава се капацитета да преобръща външни енергийни източници в електрическа енергия.

http://www.searlsolution.com/technology3.html
(изчакайте 2-3 мин да зареди страницата, че бавно става)

Peacekeeper:
Някои подробности за SEGSEG се състои от три концентрични пръстена, всеки от който е съставен от четири различни материала, концентрично прикрепени един към друг. Трите пръстена са прикрепени към основа. Във всеки един от пръстените, свободно въртящи се около тях, са ролките - обикновено по 10 в първия пръстен, 25 в следващия и 35 във външния. Обграждащи ролките от външния пръстен са бобините, които са свързани в различни конфигурации, за да осигуряват прав или обратен ток с различно напрежение.
Няколко магнитни полюса са вкарани в пръстените и ролките, за да осигурят условие за движение без триене. Наличието на статичен заряд в обратните зарядни гроздове позволява на ролките да се въртят около вертикалната ос на главната симетрия на пръстена (както е показано).

Термините, с които се описва източника на енергия на SEG, са: вакуумна енергия, квантова енергия или енергия на нулевата точка (ZPE). Това е безкраен поток от енергия, който може да се извлече, когато правилни честоти стимулират движение в 'отворена система'.

Идеята да се използва тази гигантска и страшна енергия е обект на много експерименти с различни устройства като 'Lamb shift', Casimir Effect' и работата на руският нобелов лауреат Иля Пригогин. Засега тези устройства съществуват, за да потвърдят съществуването на енергията, но метод за нейното извличане в големи количества все още няма.

Точно тук е момента да се впише името на Джон Сърл, който е открил точно как протича процеса по извличането с помощта на 'Закона на квадратите'. Машина построена на този принцип произвежда необходимото количество енергия.


Определение за начин на работа на SEG- Линеен мотор, работещ с магнити и имащ характеристиките на авто трансформатор. SEG е устройство, напревено от 2 124 компонента, които съставят 3 платки и 66 ролки. 12 от 2 124-те компонента съставят 3-те платки, причислени като реакционни. 2 112 компонента се използват за направата на 66-те ролки, всяка от които има 8 сегмента, изградени от 32 компонента. Всеки сегмент тежи не повече от 34 грама, като според 'Закона на квадратите' това е необходимо условие за произвеждане на ток. Ролката тежи 272 грама.
SEG е нещо като въртящ се трансформатор. Всъщност генераторът представлява три въртящи се трансформатор. Изходящата енергия от вътрешния трансформатор се влива като входяща във втория, което увеличава изходящата на втория, а от там се насочва към третия, и се получава висока потенциална разлика. По този начин SEG е достоен кандидат за производство на чиста електрическа енергия. Изходящият ток трябва да се преобрази в 240 волта за 15-те киловата.От 1946 до 1968 година Сърл ефекта се е обяснявал с магнитни мехури в движение.
През 1968 година става ясно, че тези мехури съдържат частици; имало образец за това колко магнитни мехура са в материала. По-късно терминът мехури е заменен с магнитен квантов материал и е публикуван във вестник, а след това в книга. При лабораторни условия е потвърдено, че материала наистина се променя, когато е в това състояние.

Когато SEG ролките са в непосредствена близост до SEG пръстена, Сърл ефекта създава магнитно поле, което кара негативните йони и електрони да се извличат и ускоряват в машината. Процесът се крепи на високото електронно привличане на материала Неодим. Уникалната конфигурация на SEG кара Неодима (Nd) да отдава и заменя излишните електрони за електрическа или механическа работа, или и двете.Легенда:
Emitter - Предавател
Accelerator - Ускорител
Gate - Проход
Collector - Колектор


Готов вариант на SEG
УстройствоПластовете се състоят от Неодим, Тефлон, постоянен магнит, а най-външния - OFHC мед. Тези концентрични пластове, заедно с магнитните полета, се използват да създадат 'твърд магнитен диод', който ускорява електронна двойка правилно към външната периферия и излизат в околното пространство (въздуха или вакуум).

Peacekeeper:
Законът на квадратите / The Law of the Squares

Законът на квадратите или магическите квадрати не е нова технология, а стара, която се ражда наново, след като Джон Сърл я открива и разбира като три измерна матрица, която показва квантовите енергийни нива и маса във времето и пространството.

Професор Джон Сърл е писал много книги за този закон и неговото използване за енергийния генератор SEG.

За да може Seаrl Effect Generator да функционира ефективно, много от магнитните елементи трябва да са естествени, тегло и измерност, и трябва да бъдат конфигурирани, така че да съвпадат с изискванията на самия закон.

Има три групи квадрати - група едно, две и три без други. Група едно се състои от разнообразни числа. Всички равни числа, които се делят на четири са във втора група. Останалите равни, неделящи се на четири са в трета група.

Когато матрицата от произволни числа даде сума от същите стойности, когато са добавени напречно, надолу и диагонално, тогава законите на термодинамиката остават непокътнати и това демонстрира как всяка стойност може да бъде пренесена към сумата от използваеми непроизволни състояния на квантовото състояние на произволността.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия