Справочници, схемотехника, теория > CNC машини

Драйвъри за биполярни стъпкови мотори с ШИМ ограничение на тока

(1/1)

Радeв:
Управление на стъпкови мотори с Н-мост, следене и регулиране на тока с токов резистор (sense resistor) и ШИМ (PWM).

Най-добра динамика имат електромоторите, когато честотата на ШИМ е 5-10 пъти по-голяма от тази на въртене. източник
RPM/60 = RPS = честота на въртене.
Fpwm>=RPS*5÷10

getca:
Радко, пауза (dead time) при превключване рамената на H моста не е нужна, просто транзисторите ще се включат при почти нулеви напрежение и ток върху тях, защото ще бъдат шунтирани от диодите, през които се връща в захранването натрупаната в намотката енергия.

ШИМа или Кзап на импулсите е най-добре да се определя чрез следене на тока през намотките на степера. Компаратор изключва рамото при достигане на максималната стойност и го включва при минималната зададена.

Така токът през намотката ще има трионообразна форма и средната му стойност ще съответствува на максималния за мотора. Допълнителното предимство е възможност за работа при повишени напрежения и съответно бързодействие на степера. На този принцип може да се направи и ограничаване на тока в статично положение, когато степера не се върти, за да не грее излишно.

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия