Автор Тема: Връзката между свободната енергия и антигравитацията  (Прочетена 23607 пъти)

Peacekeeper

 • Гост
Re: Връзката между свободната енергия и антигравитацията
« Отговор #15 -: Декември 11, 2008, 12:06:31 am »
Мисля, че това изображение дава точна представа за какво става дума


mi68

 • Гост
Re: Връзката между свободната енергия и антигравитацията
« Отговор #16 -: Декември 13, 2008, 09:03:15 am »
В предишната побликация има малка грешка и моля да ме извините
кинетичната енергия е E=m.v^2/2
работата е =на енергиятаА=Е=F.s ;s e изминат път
цетробежната сила е F=m.v^2/R;R e радиус :m e маса,за да получим работата умножаваме по пътя в случая радиуса
Е=m.V^2.R/R=m.V^2=m.c^2 ;c e скороста на светлината
ЕДН=А/Q;Q e заряд;А е работа(енергия) заместваме
ЕДН=m.c^2/Q=5,7.10^-12.9.10^16/1=511kV случайно толкова е масата на покой електрона 511кеВ.Извесно е,че масата на покой в еВ на протон,неотрон е около 1геВ(гига) в горната ф-ла заместваме със скороста на дарките v=1,4.10^19m/s
ЕДН=5,7.10^-12.1,9.10^38=11.10^26V числото е с 26 нули и е огромно следователно с лекота маже да подържа масата
Може да се използва скороста на разума(логиката) а тя е
v=1,6.10^70 число с70 нули но гръмването на платка не променя скороста само локално я променя за това мисля е не корекно да се смята ЕДН с тази скорост.Извесно е,че движението на кола в тунел(магнит в траба) е различно от обикновенна среда за това ако създаваме(разрушаваме)тунел ще модулираме информацията.
Създаването на тунел става с аксиално поле(двойно ротиращо магнитно поле;въртящо се магнитно поле;три фазен ток)популярно
торсионно поле.Да обобщим имаме три скорости за радио връзка
c=3.10^8m/s електромагнитни вълни
v=1,4.10^19m/s гравитационни(електрогравитационни) вълни ЕН антени
v=1,6.10^70m/s информационни(торсионни) вълни.
А сега ф-ли за теслов траф с вторична намотка от изолатор(полупроводник) характеризиращ се с много голям коефицент на трансформация.
U=E=(EL^2+ER^2)^1/2=|(4,44.w.f.Ф)^2.(1+Q^-2)|^1/2
EL-индуктивна съставяща на Е;ЕДН
ER-омична съставяща на Е;ЕДН
w-брой на навивките
Ф-магнитния поток
Q=f.L/R качествен фактор
L-индуктивност
f-работна честота
R-омическо съпротивление
В трансформатори с меден проводник R-е пренебрижимо малко и
U=E=4,44.f.w.Ф
Вторичната е рибарски конец R-е значително получаваме
U=E=4,44.w.Ф.R^2/L^2 за к-коефициента на трансформация е
k=w1.f.L2^2/w2.R2^2
Ф-ли те са упростени но к=10^12 тези упростявания не влият на резултата и този трансформатор може да замени електростатичните
генератори.По- горе изчислихме максималното напрежение 11.10^26V и използването на полиетилен е на границата и може трафа да не работи.За това е хубаво да е полупроводник(диод;диоди) или дестилирана вода в
шлаух(мед.система),броят на навивките е малко.

« Последна редакция: Декември 13, 2008, 04:20:17 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Връзката между свободната енергия и антигравитацията
« Отговор #17 -: Декември 14, 2008, 07:35:43 pm »
Въпроса за свободната енергия се свежда да преобразуване на кинетичната енергия на високо скоросната среда на вакума.
A=E=m.c^2=F.s=p.V=R.T=U.Q=U.I.t
A=E-работа,енергия
m-маса
c-скорост(светлина и др.)
F-сила
s-път,разтояние
p-налягане
V-обем
R-универсална газова константа
T-температура(келвини)
U-напрежение
Q-заряд
I-ток
t-време(сек)
Най-интересно е A=F.s.cosa при  a=0 то  A=F.s при
а=90 градуса А=0
а по-малко от 90 градуса А е положителна(съпосочна)
а по-голямо от 90 градуса А е отрицателна(разнопосочна)
Да разгледаме гравитацията тя е под 90 градуса и работата е нула,ако
е остър ъгъла то тя е положителна(пада надолу).Ако завъртиме маховик ъгълът вече е остър и А е положителна,при критични обороти(ъгъл) работата(силата) се изравнява с теглото и тялото полита в пространството.Аналологично става в ел.верига.За да се разбере ще
разгледаме СТАЦИОНАРНО електрично поле(СЕП) и електростатично
поле(ЕСП).СЕП е поле на което интензитета не се изменя с времето
въпреки движението на зарядите.Това поле е сходно с ЕСП но ще напишем измененията  при СЕП
-интензитета на полето вътре в проводника е различен от 0
-повърхноста на проводника НЕ е еквипотенциална
-силовите линии са под ъгъл спрямо повърхноста на проводника и от тук + з-н за запазване на енергията следва з-н на Ом за цялата верига E=I.R+I.r r e вътрешно съпротивление.В електрическа верига използваме кулонова сила вместо гравитациона.При определена сила на тока(ампераж) следва прилив на енергия.(виж отрицателна индуктивност)
« Последна редакция: Декември 14, 2008, 09:26:22 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Мисля,че гравитацията е взаимодействие на заредено тяло с неотрално тяло(земята има заряд 600 000кл).Следва,че може да се бори:
-чрез подходящо зареждане на тялото
-чрез ротиране(въртене) и създаване на променливо магнитно поле,а то
съответно индуцира вихрово електрично поле,зарежда тялото и се получава на ток на отместването.От тук става ясно как си взаимодейства гравитацията с електромагнитната вълна(светлината).
Може да се направи извод:
-тежката(гравитационната)маса се дължи на кулоновата сила
-инертната е веберовата сила(магнитната)
Тези сили са дуални но НЕ равни к=9.10^9 срещу м=1.10^7.От тази
разлика е видно,че има поток от енергия както течение на река,а не
статично езеро където вихровите и постъпателни движения са равни.
Тази енергия идва от НЕОТРИНОТО ОСНОВНО идващо от слънцето.То е квант надлъжна вълна взаимодействаща си със заряда и променливо магнитно поле(гравитация).Проявлението е в постоянния
магнит при удар се разцентрира и магнита губи своиства си.Явно е в сила триединния принцип неотрино и гама квант раждат електрон стабилна частица кондензирана материя(стояща вълна)
« Последна редакция: Януари 28, 2009, 07:08:27 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Някой общи положения с надлъжни вълни въз основа на литературни данни и собствен опит.На тяхна основа се основава мигновенната радио връзка т.е. към всеки радиопредавател се включва ЕН антена.Надлъжните вълни се наричат електрогравитационни(гравитационни) или ефирни има всякъкви трактовки поради новоста на материята и неясни моменти.Преобразуването на напречна електромагнитна вълна в надвъжна ефирна вълна става като на електромагнитнана вълна се премахне(нулира)магнитната съставка.  Устройства за получаване са две.
-Теслов трансформатор с топче накрая.При него магнитното поле от
първичната намотка ражда вихрово електрично поле.Токът във вторичната намотка клони към 0 и нямаме магнитно поле.Сферата се
зарежда,което води до изменение на масата и се получава надлъжна вълна.
-Бифилярна намотка.При нея магнитното поле е компенсирано(нулирано),скороста на разпространение на електромагнитната вълна
клони към 0 и амплитудата на електричното поле клони към безкрайност.Видно е,че трябва да се извежда ел. тока за да не пробие
изолацията./Решението може да се онагледи геометрично,площа на енергията е const,а амплитудата(мащостта)разте,честотата е const.имаме явлението пречупване и пълно вътрешно отражение/(стояща вълна).
Според литературни източници скороста на разпространение на ефирните вълни е 10^19-10^21m/s и ако ги модулираме с 1Mhz то дължината на вълната ще от земята до слънцето,а такава радио антена не можем да направим,затова имаме честотен резонанс на 1Mhz и радио връзката е мигновенна.По принцип резонанса не е задължителен а само препоръчителен заради заради огромната дължина на вълната.
« Последна редакция: Януари 30, 2009, 12:20:20 am от mi68 »

mi68

 • Гост
Правя следното уточнение бифилярната намотка трябва да е с НЕлинейна форма-конична,пирамидална,плоска(палачинка)и комбинация между плоска и тръбна получава се чашообразна.Целта е да се направи изкуствена разлика в скороста на неотриното и по-лесно тръгва.
« Последна редакция: Януари 30, 2009, 11:51:25 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Гравитационното поле е централно и много прилича на електричното.Интензитета на гравитационното поле е 9,8Н/кг, а на електричното е Н/Кл,за магнитното нямаме но трябва да е Н/Вб.По-популярни са други размерности 9,8м/сек^2(ускорение),за електрично В/м,за за магнитно А/м.Да разгледаме следния опит тяло полита на долу,а балон с водород(топъл въздух) на горе(архимедова сила) следва,че земното гравитационно поле е НЕ еднородно и зависи от височината Т.Е. имаме градиент.Заради този градиент ако поставим конус с върха към небето ще се види разлика в наляганията заради различните сечения(отвори) при условие,че се движи флуида(комин).Земната гравитация ще върши работа.Нямам ф-ли но от изложеното следва,че ефективноста силно ще зависи от височината а по-малко от съотношението на диаметрите тук може да помогне з-н квадратите или златното сечение.
« Последна редакция: Март 08, 2009, 12:57:21 pm от mi68 »

enarei

 • Гост
Здравейте приятели! Предлагам на вашето внимание едно мое писмо до приятел, което реших да превърна във статия , и надявам се да  е ползна за мнозина.
   Свободната енергия и Антигравитацията са двете страни на една и съща монета , затова и изследванията и резултатите вървят паралелно.  Факт е също че при реално действащите устройства на свободна енергия се проявяват антигравитационни сили и това е защото получаването на енергия от пространството или Вакуум-етера е свързано със нарушаване на симетрията между материя и пространство или между атомарната енергия и вакуум-етерната. Черпенето на енергия от Вакуума е свързано с намаляване на плътността или свиване на пространството там където има черпене на
...

 За какво ти е антигравитация - слагаш един Чуканов генератор и си пърпориш цял ден.
 А някои самолети за около месец летене ще могат да се издигнат и до Космоса.

Неактивен teofilius

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 711
 • Пол: Мъж
  • Teosfera - free energy - antigravity
Антигравитацията е моето предизвикателство. За други е мотори и коли, за други е самолети а някои са вманиачени по мода и маникюри. Разликата е че всички се променяме с времето и в резултат остават само нещата с истинска стойност, които малко или повече са и бъдещето ни. Не се съмнявам че идва времето когато автомобилите ще са отживелица или предимно някаква форма на старомодно забавление. Просто защото транспорта ще стане изцяло антигравитационен. Пък генератора на Чуканов е само един добър източник на енергия, топлина и светлина при необходимост. Съчетанието е добър вариант но неговия генератор не е единствения подходящ енергиен източник...

enarei

 • Гост
Антигравитацията е моето предизвикателство. За други е мотори и коли, за други е самолети а някои са вманиачени по мода и маникюри. Разликата е че всички се променяме с времето и в резултат остават само нещата с истинска стойност, които малко или повече са и бъдещето ни. Не се съмнявам че идва времето когато автомобилите ще са отживелица или предимно някаква форма на старомодно забавление. Просто защото транспорта ще стане изцяло антигравитационен. Пък генератора на Чуканов е само един добър източник на енергия, топлина и светлина при необходимост. Съчетанието е добър вариант но неговия генератор не е единствения подходящ енергиен източник...

 За транспортните средства на бъдещето ще трябва да работиш върху програвитационните технологии, че без гравитация лошо им се пише на космическите пътешественици, в тези несъвършени тела.
 Пък като получиш изкуствена гравитация, сигурно ще получиш и антигравитация.
.....

 Да вземем да направим стачка за спирането на АЕЦовете и ТЕЦовете и за въвеждане на Чуканови електроцентрали?
 Ама ще се обидят другите изобретатели.  ::)
« Последна редакция: Май 05, 2009, 03:13:33 pm от enarei »

Неактивен teofilius

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 711
 • Пол: Мъж
  • Teosfera - free energy - antigravity
Антигравитация и свободна енергия , алтернативна медицина - всички тези технологии ги има че и много повече. Временното неудобство е че са засекретени и се ползват най-вече от тайни правителствени и неправителствени организации на най-силните държави в света.  Когато обикновени хора създадем такива тухнологии макар и не на-съвършенни  и ги изкараме на светло пред целия свят, също и на пазара. Тогава и тези които за засекретени ще бъдат пуснати, защото това ще е начина да се конкурират с нас "по-обикновените" изобретатели и експериментатори. От друга страна , това означава революция в технологиите по целия свят, а моята и на други хора роля е единствено на катализатори за промяната. Вероятно на мнозина би изглеждало невероятно но факта че организации вече ползват антигравитационни и етерни енергийни технологии, означава че вече и отдавна се осъществяват полети в дълбокия космос , и най-малко в нашата галактика.  Времето ще покаже че думите ми са истина , макар че не това е целта ми. Иначе и аз обичам хумора, но замърсяващите природата енергоизточници няма да бъдат прекратени със стачки а когато някой представи пред цялото общество действаща алтернатива. Както някой е казал: "  Не проклиняй тъмнината а запали огън"! 

Неактивен smsi-h

 • Подготвен
 • **
 • Публикации: 169
teofilius,

Знаеш ли колко си прав? Болшинството от хората няма да ти вярват, но тук давам линк, където съм превел един страхотен материал, за технологиите и пътуванията от Земята в нашата галактика, които се извършват с... ИСТИНСКА СТАРГЕЙТ ТЕХНОЛОГИЯ.

http://www.xnetbg.com/new/content/view/597/40/

Две статии в два файла, които се намират в дойлния край на страницата.

Неактивен teofilius

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 711
 • Пол: Мъж
  • Teosfera - free energy - antigravity
Защо така мислиш? Където има дим(приказки) има и огън(алтернативи). Може да е повече дима сега, докато става раздухването и разпалването но няма да е дълго времето и огъня ще е най-явен и най-много.
  Другото - хич не вярвам че сме продукт на извънземен експеримент. Като цивилизация , директно сме създадени от Бог, но няма да се впускам в теология. Мисля също че като потенциал превъзхождаме другите цивилизации. Недостатъка ни е че не осъзнаваме с какво разполагаме, също и склонноста към саморазрушение. Въпреки всичко съм оптимист за бъдещето и всички избиращи истинската Светлина на Живота.

Неактивен teofilius

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 711
 • Пол: Мъж
  • Teosfera - free energy - antigravity
Ами аз също неискам да водя дебати свързани с превъзходство и прочее тъпотии. Просто не ми допада когато някои твърдят че сме продукт на извънземен експеримент , което първо че не е вярно и второ - ни принизява като цивилизация. Като че ли сме някакъв експериментален продукт , държан на тъмно и в изолация. Нещата са много по-различни. Но предпочитам да правя неща  отколкото да бърборя, защото в многото си приказки , казваме и много глупости...

Неактивен RUS

 • Сериозно Активен
 • ***
 • Публикации: 335
 • Трябва ни БЕЗПЛАТНА енергия.
smsi-h  свършил си страхотна работа с превода! Комплименти и поздравления!