Алтернативни енергоизточници > Testatika, електростатични генератори

Testatika - принцип на работа и основни схеми

<< < (62/62)

epwpixieq-1:

--- Цитат на: mi68 в Февруари 23, 2019, 01:45:41 pm ---СЕ топлинна машина
...
СЕ машина
..
СЕ топлинна машина

--- Край на цитат ---
Колега mi68, за смислена дискусия, нека да избегнем термина "СЕ". Това е много разтегливо и криво разбрано понятие, което според мен е грешно да се използва в каквито и да са дискусии с някаква техническа насоченост. Ако желаете да го използвате според мен трябва да го дефинирате  първо и чак след това да го въвеждате в експлоатация, така да се каже :) .


--- Цитат на: mi68 в Февруари 23, 2019, 01:45:41 pm ---     В заключение параметричното усилване (нелинеен капацитет) и обръщане (инверсия) на заряда са ключови фактори за самовъртенето на дисковете на Testatika.

--- Край на цитат ---
Нелинейния капацитет е интересно виждане, както вече споменах, заслужава си да се включи в осмислянето не само при електрическите (електростатични) машини но и при други електрически феномени.


--- Цитат на: mi68 в Февруари 23, 2019, 01:45:41 pm ---      В Testatika имаме импулсен ток, виждат се общи и различни неща във възможните опитни постановки.

--- Край на цитат ---
Под импулсен ток, мислите че има еднопосочни разреждания на кондензатори, което е по принцип стандартна установка при Тесла или имате в предвид нещо различно.


--- Цитат на: mi68 в Февруари 23, 2019, 01:45:41 pm ---      Ако се разбере логиката на машината (блокова схема), то може да се спретне друга машина, примерно диск на Сърл в магнитен вариант.

--- Край на цитат ---
Аз не  бих прехвърлял така лесно от електрическа към магнитна установка. Според някои опити, част от които съм репродуцирал сам, взаимствани от опитите на Ерид Долард ( https://www.youtube.com/watch?v=6BnCUBKgnnc , експеримента се базира на схемата дадена на 27:00 ), магнитната система е дегенерираща. Тоест ако имаме система работеща на електрически принцип ( електростатика ), не мисля че е разумно да се мисли че магнитния вариант ще "работи" на подобен принцип.

mi68:
Здравей колега epwpixieq-1,
СЕ топлинна машина, разглеждам климатик (термопомпа). От охладителя околна среда се взима примерно 80 единици топлина, вкарва се 20 единици механична работа и на изхода имаме 100 единици топлина или 80+20=100. Спрямо механичната работа 80:20=4 имаме 4 пъти увеличаване на енергията или СЕ.

Перпетум мобиле или вечен двигател няма, защото по дефиниция двигателя преобразува вид Енергия в механична работа. Следователно може да се направи перпетум машина ползваща СЕ от пространството (ефира). Пример за това е СЕ топлинна машина - климатик. Тази машина за отопление става но, за производство на ток не става на този етап, това е главния недостатък.
 
Използване на средата и параметричното усилване е ключово за СЕ електрическа машина.
В предишния пост разгледах "електростатични " методи, нелинеен капацитет и обръщане (инверсия) на заряда. Този метод изглежда има недостатък малката дивиация и без механично въртене не може да се реализира.

Извън темата и съпоставка мога да разгледам "динамични" методи за параметрично усилване. Идеята я разработих като обединих различни познати идеи, а именно резонатор на Хелмхолц, антени с бягаща вълна и ТТ с допълнителна "екстра" бобина, по терминологията на Тесла.
Идеята е параметричното усилване да дойде основно от изменение на параметър честота. Разглеждам средата (ефира) за статичен, в определено пространство с увеличен обем да почне да трепти заедно с възбуждащия вибратор и да се образува бягаща вълна, от която да се свали  СЕ. Условия
-източника до е точков, т.е. размерите да са под четвърт дължина на вълната, лесно се постига в практиката, имаме и висок качествен фактор, "скъсена" антена, същата трудно излъчва електромагнитни вълни, следователно имаме малки загуби.
-източника (дипола) да работи с бягаща вълна, идеята е да се увеличи обема на трептящата среда да имаме събиране и параметрично усилване. До сега работех само със стояща вълна, единичен ТТ L-C, но се оказа груба грешка.

Обяснявам как става усилване в антени с бягаща вълна. Ако в единия четвърт вълнов участък тока е в една посока то в следващия е в противоположен, но ако в този участък тока се измести на 90 градуса той няма да влияе. В следващият участък тока е в същата посока и имаме събиране на токове, един вид изправяне.
Това се постига при ТТ с допълнителна бобина L-C-L-C.   

mi68:
Здравейте,
Прилагам схема на разряд на два конданзатора с различен капацитет. За примера единия е 10F (фарада), а другия 1F, заредени до 10В. Кондензаторите не са разреждат напълно, примерно ако са свързани паралелно, но най-важното свойство малкия кондензатор сменя поляритета си при протичане на ток (енергия). Това обръщане на поляритета при протичане на ток може да се въведе ПОВ и електростатичната машина да се самоускорява.
Ако се проследи времедиаграмата на заряд-разряд на два кондензатора с различен капацитет, се вижда че образуват нелинен капацитет. Според мен това е трика на тестатика.

epwpixieq-1:

--- Цитат на: epwpixieq-1 в Февруари 10, 2019, 08:25:01 pm --- Тези машини не работят на принципа на триенето (поне по начина по който стандартно се разбира, но за това по-долу) а на съвсем друг, както вече споменахме, удвоителен/умножителен принцип. Това е много добре показано в линка на които е обяснено нагледно "удвоителния процес", още повече, липсата на сектори при Bonetti е идеален пример за това.

--- Край на цитат ---


--- Цитат на: epwpixieq-1 в Февруари 03, 2019, 11:07:21 pm --- попаднах на добре забравен материал, които ако се прочете внимателно дава представа за фундаменталното явление което се използва при така наречените "електростатични" машини поне от така наречения въртящ се тип, най-добрия пример за които се знае е машината на Уимшърст.

Това така добре забравено познание на електростатичния ефект онагледен с електрофорус, и най-вече удвоителния ефект на зарядите, при определена геометрична конфигурация (или може да се каже и последователност на свързване)  се явява явлението, което според мен е и в центъра на Тестатика. Тези машини от самото начало са били наричани "удвоители" и само по себе си това наименование дава представа за явлението на удвояване на зарядите. След това са били преименувани на машини на "влияние", като до нас достига термина "електростатични". Интересното е че термина "електростатична" прикрива много от динамиката на това което става във самата машина, а то е, поне до колкото съм го осъзнал за сега, се проявява математически функция на удвояване зарядите във определени участъци на конструкцията само на база на електростатичната индукция и моментно, динамично, прегрупиране на капацитивните метални елементи.

--- Край на цитат ---
Ето още един колега който има разпространеното погрешното разбиране (оставам на  страна тези които коментират на неговия канал) че електростатичните машини работят на принципа на триенето, и си мисли че заряда, които трябва да дойдат от някъде (и погрешно се казва че са във диелектрика), е източна на енергията, а не напрегнатостта на самото поле, която се проявява при разделянето/отдалечаването на другите два диелектрика в трети диелектрик, въздуха (като въздуха и стъклото имайки съответно различни диелектрични  константи):
https://www.youtube.com/watch?v=WP_KRgNuvfw
Това което той прави е абсолютно класически принцип на електро-умножителните машини, но понеже не се четат оригиналните източници и не се търсят пръвичните експериментални установки, а се осланяме на неправилните неща недоразбрано преписани по учебните пособия, елементарно направени експерименти показват каква голяма каша става в главата на хората.

Навигация

[0] Списък на темите

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия