Автор Тема: Генераторът на Капанадзе - всички мнения и конструкции на едно място  (Прочетена 3212339 пъти)

Неактивен VITAN

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 464
 • Невежеството ражда химери...
Тесла е обяснил за кълбовидната мълния и за получаването и.

https://teslauniverse.com/nikola-tesla/articles/fireball-production-tesla-coil
mi68, ще ти изгорят палачинките бе брат  :D 8)

The oscillator ran at 58 Hz with peak power around 70 kW.

The Corums tuned their circuit so that, in distributed resonator mode, the lower frequency coil would output a maximum voltage of 2.4 MV at its resonant frequency, 67 kHz; and the higher frequency coil, 200 kV at 156 kHz.

Това е за нищо по-малко от групов проект при пословичното българско трудолюбие. NPN и PNP тук ще дадат само UFO  :)

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 779
Здравейте,

Енергията на трептяща точка е еквивалентна на А^2 и на F^2. А е амплитудата (количество), а F е честототата (качество).
Увеличаването на количеството е свързано със ЗЗЕ, следователно за СЕ трябва да се обърнем към качеството или увеличаване на честотата и параметрично усилване. За постигането на тази цел трябват две важни цели.

I Съществуване на  нелинейна среда. Това става чрез въртене, да запишем у-ние на оклъжност X^2+Y^2=R^2 където R e  радиус. Вижда се нелинейност от втора степен, ако R=1 то у-нието е X^2+Y^2=1. Средата придава въртене (спин) и ъглово ускориние.
Постигането на нелинейна среда става най-лесно с униполярна машина. Както всяка ел машина униполярката работи в два режима, двигателен и генераторен (динамо).
Униполярката има две вериги едната е електрическа, а другата магнитна. Интересното е, че магнита може да е статичен или динамичен, но униполярката работи и в двата случея, защото магнитната индукция е еднаква В=В`.
Ако ротора с магнита е статичен то почва да се върти статорната ел вирига, просто обратен ефект. Сега ако магнита се замени с бобина за елекромагнити на Тесла нещата не се променят получава се самовъзбуждане от генерирания ток. Така създадохме нелинейна среда но трябва ел верига, която усилва висшите хармоници да кажем до девети хармоник и стигаме до стъпка 2.

II Такава верига е RLL трептящ кръг, той е с обратни свойства на познатия GLC кръг. RLL е последователен, а GLC е паралелен. RLL усилва висшите хармонищи, а GLC  подтиска висшите хармоници.

III От изложеното се работи с променлив ток, но ни нрябва въртене в една посока. Това става с изправителното действие на захранващия транзистор.

IV Ако се застопорят магнитната верига на ротора и ел веригата на статора то почва да се върти "тъмната материя".
Тия които са извървяли пътя до своята голгота, (на български до своя череп) и са отворили третото си око и фонтанерката виждат какво описвам. За тия които са назат с материала следва да го разберат с акъла.
След като се завърти "тъмната материя" настъпва след определено време около една минута свръхкритичен режим и установката светва в синьо от йонизирания кислород изгаря елементи и бушони.
Установен режим не съм постигнал, но сега правя подобрен варянт да свалям СЕ енергия и да управлявам процеса така, че да няма изгаряне.

Ако "тъмната материя" само пулсира няма СЕ имаме мното неустойчив режим с КПД около 100% и няколко единици нагоре и много бял космичен шум. Ако някой постигне тези резултати близо е до СЕ. С въртенето се стига до следващото измерение и започва претакане на СЕ от него. СЕ не е безплатен обяд и трябва да се внимава!     

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 779
Здравейте,
Продължавам с опитите да се схване връзката между материята и "тъмната материя".
Тъмната материя реагира на въртене и поражда центробежна сила. Второ реагира на заряд като създава магнитно поле. С магнитното поле има една особеност, за индукция ни трябва променливо магнитно поле.

Направих една четирифилярна палачинкова бобина(с четири проводника). Получиха се два трептящи кръга тип RLL, резонансен трансформатор.
Ако в първичния трептящ кръг се подаде пулсиращ ток от еднопътно изправяне на синусоида с диод, във вторичния  кръг се получава синусоида. Това не е ново, защото трептящия кръг не реагира на формата на тока, но напрактика се подава половин мощност.
Ако се подаде двупътно изправяне с "грец" към първия трептящ кръг се получава удвояване на честотата във втория. Това свойство може да се получи смесител и мазер-солитон. Мазерът няма да работи на микровълни, а в радиодиапазона, примерно 200-1 000 кХц. Мазер-солитон може да се получи и на инфраниски честоти, примерно при Сърл Електрически Генератор (СЕГ). При ниски честоти амплитудата е по-висока от високите честоти, защото втора производна или ускорението е по-малка величина. Мазер-солитона е изкуствено творение на кълбовидна мълния, но логиката е еднаква. Безпорядъкът се превръща в порядък и се нарушава втория закон на термодинамиката, получава се СЕ. С тези опити и теория се доближавам до заветната цел управление на процеса кълбовидна мълния.
Времето напредна и прекъсвам. Благодаря за вниманието! 

Неактивен dmitarp

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 293
 • Пол: Мъж
mi68 голямо развитие претърпя от страница 2 до страница 204, от космически лъчи, през етера та чак до тъмната материя стигна, очакват те гравитационните вълни, успех.

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 779
За много Години!
Днес побликувам резултати от проби на нелинейни и параметрични вериги. Слагам под общ знаменател тези вериги защото разширяват честотния спектър на сигнала.

Експеримента е прост, да се изследва тъмната материя или магнитното поле.

Методически указания: Ако на един трансформатор се подаде синусоидално напрежение на първичната на вторичната се получава синусоидално напрежение. Ако синусоидалното напрежение се замени с пулсиращ ток на изхода се получава пулсиращ ток.

Този трик го прилагам към палачинковия четирифилярен трансформатор, като включвам една бобина или две бобини в RLL резонанс. Така имам четири варианта.

Захранвам първичната бобина с еднопътно изправен синусоидален ток с импулсен диод 2Д5607 и двупътно изправен ток с "Грец" съставен от същите диоди. Така се получават 4 по 2, 8 комбинации.

Тъй като бобините са палачинкови имам центробежно и центростремително движение на постоянната съставка. Така се получават 16 комбинации.

Целта на изследването е да се определи оптималната комбинация. За приемник се ползват два червени светодиода, навремето струваха по 6ст. Не съм ползвал оцилоскоп но ако трябва ще го ползвам. Светодиодите са свързани паралено и насрещно, така че двата ако два  светят липсва постоянна съставка. Търсеха се варянти на входа се пуска пулсиращ ток на изхода да светят двата светодиода, т.е. пулсиращият ток да се превръща в синусоидален.
Получи се интересен резултат, при еднопътно изправяне тока трябва да се движи центробежно. При двупътно изправяне обратно трябва да се движи центростремително.

Този факт доведе до необходимост да се направи спектрален анализ.
Направих изследване до двайсти хармоник с натоварване и безнатоварване, при двата вида изправяне.

При двупътното изправяне спектъра напрактика е равномерен и слабо зависи от посоката на тока, центробежно, центростремително. При двупътно изправяне би трябвало да няма основната честота, но се получи почти с еднакво тегло с другите хармоници.   

При еднопътно изправяне основната честота е с висока стойност, като спада е около два пъти на декада или 6 децибела на декада.

При двата вида изправяне 20 хармоник приблизително е с еднакво тегл0.

Идеята на тези изследвания да се получи сферична вълна или солитон вълна, или ротационна стояща вълна, казано просто кълбовидна мълния, разбира се в радиообхвата.

На базата на тези изследвания, ще подобря схемата на генератора, така че да няма взривове, това е най-вече целта на изследването.
 

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 779
Здравейте,
 
Продължих с изледванията палачинковите бобини като използвах оцилосграф, но да припомня електромагнитни факти за вакума (тъмната материя).
-вълново съпротивление =120.пи=377ома; скорост на разпространение на електромагнитна вълна 300 000км/сек.

Ако се подава синус на една бобина се получава синус в друга бобина, познатия  трансформатор. Ако се увеличава честотата в бобината настъпва резонанс поради паразитния капацитет. Ако се направи бифилярка и се свърже тип Тесла, резонасната честота спада 4-5 пъти, изводът е по мой измервания и имам трептящ кръг RLL.
 На този трептящ кръг подавах еднопътно и двупътно изправен синус, пулсиращ ток. Осцилосграфът показа трионобразно напрежение. Опитът го проведох само с единични бобини (трансформатор), пак имах трионобразно напрежение. Тъй като бобината може да се разглежда като диференцираща RL верига то е нормално да се получи диференциращ импулс с обратна полярност. Трионът е линеен и никъде не се виждаше експоненциално изкривяване, това го отдавам на ниското входно напрежение 2-3 В и коляното на силициевите диоди.
При еднопътно изправяне след стигане на оста на времето на оцилосграмата се виждаха затихващи свободни трептения (В.Ч. резонанс). След затихването тръгва триона. При двупътно изправяне имам само трион без затихващи свободни трептения.
Ако се размени начало и край на приемната бобина сменясе наклона на триона. При еднопътно изправяне се изменяше фазата на свободните затихващи трептения. Спрямо оста на времето ставаше завъртане (размяна), също и наклона на триона.
Правих опити с RLL бобини (трансформатор) като проверих взаимната индуктивност. Мога да направя извод за по-голямата ефективност на RLL свръзката от RL единична бобина. Наблюдавах повторно напречни и надлъжни електромагнитни вълни, което е предпоставка за възникване на въртяща се стояща вълна (солитон) и възникване на кълбовидна мълния.

Проведеното изследване има огромно практическо значение. За генератори и усилватели се работи с метода на отсечката, т.е. те работят в клас В или С да имам високо КПД и се подават полусинусоидални импулси, обект на настоящото изследване.

Антигравитационни ефекти не съм изледвал или наблюдавал примерно подскачане на
платки. По литературни данни, трябва да имам трета производна или експоненциален трион, а в случея имам линенен трион. Явно с увеличаване на амплитудана ще имам нелинейност и трета производна, така че осезаеми антигравитационнни ефекти ще имам.   

Неактивен EDM electronics

 • Global Moderator
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 480
 • Z - Оркестър Вагнер
предпоставка за възникване на въртяща се стояща вълна (солитон) и възникване на кълбовидна мълния.

 така че осезаеми антигравитационнни ефекти ще имам.
 

Колега, започваш да ме притесняваш с твоите открития.  :)
Гледай тая кълбовидна мълния да не я вкараш в някоя черна дупка, чрез антигравитационния ефект, защото може да затриеш цялата планета от матрицата в която извънземните са ни вкарали да живеем, че така ще ни пратиш в някое друго измерение и ще се затрием безвъзвратно.  :D

Тия опити с осцилоскоп и трионообразно напрежение са опасна и много сложна работа.  :D

Неактивен mi68

 • Експериментатор
 • Много Напреднал
 • ***
 • Публикации: 1 779
Здравейте,
Споделям една информация, която е интересна.
Направих максуелов трансформатор. Първичната намотка е палачинкова бобина, вторичната е две палачинки работещи като кондензатор, илиминирам вихровите токове в плочите на кондензатора. Първичната намотка е индуктивен товар и се включва генератор, вторичната е капацитивен товар и се включва товар, светодиоди. Светодиодите на честота 750 кХц светят. Наблюдава се ясен напрежителен RLC резонанс. Следващият резонанс се получи на утроена честота 2 135 кХц. Това ми е най-високата честота на генератора и не е най-точна, но светеха светодиодите. Този многократен резонанс не е изследван напълно. Не е ясно дали работи на нечетни хармоници, 3, 5, 7, 9 и т.н или 3, 9, 27 и т.н.
Решението на проблема е да намеря друг сигнал генератор или да направя по-голени бобини, съответно по-ниска резонансна честота и да се включа с моя честотен обхват от 0,2-2 100 кХц.

Бифилярната палачинка е токов GLC резонас включих паралелно плочите и магнитно свалям енергията. Тази схема даде лоши резултати:
"508-1464 кХц право включване
"640-1318 кХц кръстосано включване 
Тази лента на пропускане е измерена при спадане 1 дБ, а трябва да се мери при спад 3 дБ. Каческвения фактор на кръга е много нисък примерно 2 и няма смисъл. Явно трябва серийни напрежителни резонанси.   
По този въпрос приключих.

Пробвах една генераторна схема в клас D ключов режим и се оказа сполучлива.
Палачинките като се свързват резонансно имат два извода, а транзистора има три извода. От тук следват едни сложни двуизводни генераторни схеми. Последната схема ползва средната точка на палачинката и е двутактна и ми харесва. Има проблеми защото печат транзисторите, но ще се опитам да я настроя.
С това приключвам интересното с което искам да ви запозная!

Неактивен alvion

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 524
 • Пол: Мъж
 • Dum spiros ,spero
Перевод на това, което приказват на грузински език във видеото:

<a href="https://www.youtube.com/v/N0yGWWi9c7k" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/N0yGWWi9c7k</a>

Зураб Миндели (бывший министр энергетики грузии): Это тот же самый вариант? выполненный с прочными контактами...
Капа: Нет, мы изменили его, у нас шас прочные контакты и потеряли где-то 15-20 кВт...
...
Капа: Многие думают что аккумулятор лежит здесь ...
Вова (человек с усами =): Да, но он тогда будет таким тяжелым, что даже если попитаемся, не сможем его поднять...
...
Капа: Пускай поработает до утра, сколько там, 12 часов ...
Вова: Ну, если представить... одну такую лампочку подключенную к автомобильному аккумулятору, 1 кВт, и посмотреть как долго аккумулятор продержится... У меня очень большой двигатель в машине, 5.6 там. Автомобиль имеет аккумулятор емкостью где-то 108-112 ампер/час. С одной такой киловатной лампой аккум сядет через 20-25 минут.
Вова: Это с одной лампой, а с тремя лампами он сядет очень быстро. да и поднять такой аккумулятор, непростое дело, он тяжелый..
Капа: Давайте, Мустафа-Бей, поднимите его... (Темо и Мустафа поднимают установку, держат его в руках, Мустафа убеждается, чтo она легкая)
Капа (Когда на видео видны измерительные припоры): Вот держит 50 Гц.... я даже этому удивляюсь, я думал что он на 50 Гц не протянет.
(Перед включением устройства)
Зураб Миндели: Лучше снимать вот с этого места, чтобы все три фазы и первичка тоже попали в кадр...
Капа (начинает объяснять, пока устройство еще не включили): Единственное, что нужно объяснить, это то, что это устройство мы называем приемником свободной энергии. Принцип его работы: Вот этой 9-вольтовой кроной даем мы даем первичный импульс, затем и крону снимаем, устройство дает нам энергию и от полученной энергии он сам и работает.
Я не буду объяснять все это детально, первичную катушку, вторичную катушку... Раньше у нас была совсем другая система ...
Вот щас включаем крону... и устройство включилось... Глянем на приборы... Нагрузки нету, ток у нас есть. 3 фазы тут приходят, напряжение есть.. вот 50 Гц.. 480 Гц на 3 фазы, 230 вольт между фазой и ноль, 410 вольт на трех фазах. Шас включаем нагрузку... Нагрузка и нас 3 киловатт... Шас включится трехфазный двигатель. Теперь мы можем стоять тут до тех пор, пока что-то не выйдет из строя, пока не сгорит какая-нибудь деталь... Давай поднимем установку вместе со столом, он очень лёгкий... Тут г-н Зураб уже знает одну вешь... что тут, значит, самое главное... вот быстро снимем нагрузгу, ничего не произойдет, напряжение остается ... Темо, выключи оба.. (Темо отключает нагрузку) ... Вот напряжение осталось...
Зураб Миндели: У нас нет токовых клещей?
Капа: Померим... где он?!
Кто-то: Дома оставили... тут еше один был у кого-то...
Капа: Теперь давайте посчитаем, какая у нас нагрузка... Вот отключили одну фазу, а другую включили... которую мы (Капа включает лампочки) ... (Нашли клеши) ... что померить?
Темо: Померим на провод нуля... (мерят) ничего там нет, почти ничего ...
Кто-то: как и должно быть...
Капа: На трехфазном на нуле разве что-то должно быть? все правильно ...
Капа: ... Темо, теперь попробуй померить всю нагрузку целиком... (Темо мерит) .. Сколько там амперов?
Темо: 4.4 ампер...
Капа: Вобшем там один киловатт ... значит, 3 киловата у нас будет где-то 12 ампер...
Темо: (одевает клеши сразу на все три фазы сразу ) Он не может измерить всех троих вместе ...
Капа: Темо, теперь давай включай двигатель, посмотрим сколько он берет... Г-н Зураб, у нас последный раз было 21.6, 20.6 и 20.4 ампер на фазах... Последнее время он начал жрать больше...
(включают двигатель)
Капа: Сколько там Темо?
Teмo (проверяет клешами на фазы двигателя): 19.9, ну 20 ампер ...
Капа: а на второй фазе как?
Темо: Ой провод фазы оторвался... (двигатель останавливаю, ищут чем заменить тот кабель)
Кто-то: А какое впечатление у нашего гостя? (переводчик переводит Мустафу Бей)
Мустафа Бэй: Мы оказали нужную поддержку, и мы продолжаем делать то же самое... Остальное, они сами тоже должны действовать...
Капа: Все правильно...
Мустафа Бэй: 9 февраля в Турции, и в интернете и в технических журналах уже писали об этом аппарате...
(двигатель опять включают)
Капа: сколько там Темо?
Тема: лампы и двигатель вместе ... 20...21...22 ампер ...
Капа: Значит, 21, 20.5... Скажем, 60 - 62 ампер на все 3 фазы, у нас значит 12-13 киловатт ... Одну семью ведь это хватит г-н Зураб?
Вова: Ведь можно это поставить где-то в горах, в семьях, для пограничников, военных... Разве есть что-то лучше этого?
Капа: что может быть лучше этого...
...
(разговор на политическую тему)
...

Кто-то: Вот когда вы вопросы с патентами решали, я позвонил одному в Академию военной науки, в Совет Безопасности, он сказал мне что они знают что у нас есть, и то что уже все над этим работают.
Капа: Мельниченко открыто идет в мою сторону, единственный человек, который ходит по моим стопам. Он сказал очень правильную вещь - "держите резонанс". Его тогда ученные засмеяли. Но потом сама академия наук дала ему добро для работы над «Двигателем Мельниченко» ... Создали ему все условия ...

(Приехали новые гости из Турции)

(Идет разговор на Турецком, турки упоминают слово резонатор ...)
Капа: Это система Теслы, трансформатор Теслы ... Сегодня весь мир знает схему Теслы, за исключением резонатора ...
(Турецкий посетитель дотрагивается до черного ящика)
Капа: Внутри есть изолятор, трогать его не опасно. Это кнопки (указывает на переключатели на коричневом яшике), включают/отключают резонатор. Если я шас выключу обе из них (указывает на переключатели), то нечего уже не сможет его (установку) включить.
Капа: Если тут ничего не сгорит, оно будет работать и работать...
Капа (переводчику): Теперь объясни ему то что мы потеряли 15-20 киловатт ...
Капа: 200 киловатт тут мерили перед государственной комиссией, вывод сделали - просто отпад...
Переводчик (Тариэлью): Теперь на простом языке можешь объяснить принцип этого устройство, чтобы мы все поняли?
Капа: Весь мир знает про систему Тесла и что он делал... Он имел первичную и вторичную катушку. Первичный импульс подавался на первичную катушку, созданный тут электромагнитный импульс (прим. думаю он имел ввиду поле) передавался вторичной катушке. Вот как раз, рассеивание электромагнитных импульсов в первичке и во вторичке и есть тот самый резонанс. Вот после этого вторичная катушка начинала получать энергию. Это хорошо известная система.
Турецкий посетитель: Есть ли тут химические вещества?
Капа: Нет, нет ... только электро...
Переводчик (Тариелью): Из пространсва получает энергию, верно?
Капа: Да, наше пространство наполнено энергией ... Мы торопились и вот почему... Есть такой Русский человек, Мельниченко. Я много слышал о том что сделали, что-то все еше делают и т.д., но никто так хорошо не сказал как Мельниченко... он большие двигатели крутил малой энергией. Вот Мельниченко говорит одну вешь что держите резонанс, и у вас будет энергии сколько захотите... Этот Мельниченко говорит еше одно: то что я шас делаю, это ничего, вы смотрите что будет когда я трансформатор Теслы сделаю, один трансформатор хватить на освешение пол-Москвы...
Все это поверхностное описание этого энергетического устройства, а то, что стоит за ней - это секрет ... Ксати, Российская академия наук дала этому человеку добро чтобы продолжить работу над вечным двигателем. Обратились к правительству, попросили чтобы следить за этим человеком, и никуда его не пускать. И он сегодня работает где-то в секретной фабрике... где это, я не знаю... Но мы уже взяли приоритет, шас нужен патент, и можно уже думать о серийном производстве ... Мы сделали заявление в Турции, у нас есть там уже есть приоритет, нам шас только нужно получить патент, и я начну делать это в Турции.
Капа: Нам нужна одна лаборатория, и через 2-3 месяца будет видно что мы можем делать...
Переводчик (Тариэлью): У вас много вариантов устройств... Неужели вами интересовался только Турция? Почему не интересовались из Америки, из Китая?
Капа: Я не смог выйти на них... а так, конечно, они интересовались, еше как... Меня блокировали, просто не было такой возможности...

Източник от руски форум.

Неактивен alvion

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 524
 • Пол: Мъж
 • Dum spiros ,spero
Ново Видео от Руснаците:
<a href="https://www.youtube.com/v/yHzPYxrqT6w" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/yHzPYxrqT6w</a>

Неактивен MTM

 • Сериозно Активен
 • ***
 • Публикации: 420
alvion това видео няма нищо общо с Капанадзе.

Неактивен mindos

 • Наблюдаващ
 • Публикации: 41
Защо да няма обосновете се.

Неактивен teofilius

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 712
 • Пол: Мъж
  • Teosfera - free energy - antigravity
забелязвал ли е някой, да изчезва рисунък от тръбата на Тесла бобина!
За един приятел питам... 8) 8)

ЕФЕКТА МАНДЕЛА - КАТО ПРЕРИСУВАШ НА РЪКА НЕЩО ВАЖНО СЕ ЗАПАЗВА И НЕ СЕ ПРОМЕНЯ

Неактивен alvion

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 524
 • Пол: Мъж
 • Dum spiros ,spero
teofilius, привет радвам се да ви видя!

Теория на Капанадзе: Aко разгледаме класически Трансформатор на Тесла. Hа който първичната е отвън на вторичната намотка в която възникват свободни колебания. При всеки токов импулс на разряд на кондензатора  в първичната намотка се създава магнитно поле от нея около вторичната намотка намираща се вътре в първичната. След рязкото затихване на импулса в първичната и вторичната се създава условия за възникване на енергиина черна дупка, която засмуква енергия във вторичната намотка. Там навлиза освен енергията от електромагнитния импулс (която не е много - генератора който зарежда кондензатора с високо напрежение е с малка мощност около 40-50 вата) от първичната намотка, също и така наречена енергия от околната среда около нас, която бива засмукана във вторичната намотка работеща в режим на свободни колебания. След натрупването на достатъчно малки порции енергия се появява голяма искра /светкавица/ разряд, която разрежда събраната екстра енергия натрупана от средата и енергията от генератора на електромагнитните импулси в първичната намотка. Ако ние успеем да си върнем тези енергии и да захраним отново генератора с вече генерирана от вторичната енергия ще имаме самозахранване и генерация на излишна енергия, източника на която е въздуха/ефира/средата около установката. Това според класическата електротехника е невъзможно, защото в нея средата не е носител на енергия, а просто се приема за празно/пусто пространство и тази гледна точка на класическата електротехника не се е променила от повече от 300 години насам. И въпреки, че в модерната физика отдавна е прието и се знае, че вакуума не е просто пусто/празно пространство, а е наситен с тъмна материя и тъмна енергия в електротехниката тази тема все още е табу.
И аналогия понеже българите сме слаби на аналогиите: да приемем че се намираме на дъното на океяна навсякъде заобиколени с вода в момента на електромагнитния ипулс първичната изпуска все едно мехур с въздух който бързо бива запълнен отново с водата от океяна като вътре се получава неимоверно високо налягане което се създава от океяна в стремежа си да запълни празнината която ние сме образували на дъното му всичката тая вода която нахлува с бясна скорост в вторичната намотка като електромагнитна енегия се натрупва и като достигне достатъчно голямо количество енергията се отдава под формата на разряд с голяма дължина по-голяма от възможното ако е създадена само от генератора който само инициира процеса на образуване на условие за вливане на енергията в вторичната намотка или разсейването на магнитната енергия в първичната и вторичната намотки ни дава допълнителна сила енергия която се събира в вторичната намотка.
« Последна редакция: Март 25, 2022, 10:39:09 pm от alvion »

Неактивен Радико

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 7 263
 • Пол: Мъж
 • Потребителя не съществува
  • http://martinov-radiko.blogspot.com/
 • Скайп: radiko1a
Ристе.
Аналогията ти с Океана е много точна и показва къде точно е изначалната грешка на опитите за създаване на такива устройства. Водата викаш ще нахлуе с огромно налягане в мехура. Да но водата е била със същото налягане и преди създаването на мехура. За да създадеш мехура ти е необходимо да приложиш налягане малко по голямо от това ма водата сиреч да изразходиш същата дори и малко по голяма енергия за създаване на мехура от тази която ще получиш при свиването му.  Значи трябва ти някаква друга енергия която безплатно да разшири мехура и после ти да прибереш енергията от свиването му. Схващаш ли???