Алтернативни енергоизточници > Теории, хипотези, физични опити

НАЧАЛА ФИЗХИМИИ МИКРОМИРА

(1/2) > >>

Smileface:
Здравейте Приятели!
За съжаление едва от скоро съвсем случайно ви открих.
Беше споменато в един пост за книгата на Ф.М.Канарев - НАЧАЛА ФИЗХИМИИ МИКРОМИРА. Качена е свободно за сваляне на руски и англиски. http://www.guns.connect.fi/innoplaza/energy/story/Kanarev
Описани са и са доказани грешки в досегашните физични закони и противоречия в съществуващите теории. Описани са някои направени от Канарев и компания опити.
Понеже не съм съгласен с твърденията на някои от вас ще кажа, че:
-електроните не се въртят около ядрото! Имаме само трептене(нулево трептене).
-енергията необходима за разбиването на водната молекула е енергията за откъсването на електрон от атома на водорода. Енергията може да бъде всякъква: звук, елктричество, всякъкво лъчение, температура... Добавяме енергия и електрона скача на ново "енергийно ниво" 110нива (отдалечава се от ядрото) и започва да излъчва по-висока темп.. след като отдаде енергия се връща ниво на долу. За да се разбие молекулата елктрона трябва да прескочи през всичките нива
-енергията в същноста си е пулсации. Това важи и за правият ток.
-Във вселената няма отрицателна стойност. Тяло което е с температура 0гр.Келвин излъчва фотони носещи топлинна енергия 0гр.К. от където следва, че щом винаги има фотони, а те носят заряд, не съществува енергиен вакуум. Значи всичко излъчва енергия...


Аз я принтирах февруари 2008г. Подвързах я и прочетох. Написана е на достъпен език за да може всеки да я разбере.
Това е почти основата на всичко.


Прикачените файлове са посочената книга, съответно 7-мо и 10-то издание (на английски език).
На руски език, както и други публикации на проф. Канарев можете да намерите тук:
http://www.guns.connect.fi/innoplaza/energy/story/Kanarev/#Russian

Smileface:
В книгата има не само теория, а и схеми на работещи модели - конструкция, захранвания и резултати. Описал е всичките си патенти.
Това е съдържанието на руското издание.

Предисловие
Введение
Точные науки на рубеже тысячелетий
Краткий анализ состояния квантовой физики
Аксиоматика точных наук
Аксиома Единства пространства – материи – времени
Поиск модели фотона
Начальные элементы корпускулярной оптики
Некоторые вопросы астрофизики
Модели электрона, протона и нейтрона
Теория спектров атомов и ионов
Модели ядер атомов химических элементов
Модели атомов и молекул
Анализ некоторых физических законов, явлений и эффектов
Новая теория электролиза воды
Вода – источник энергии
Плазменный электролиз воды
Холодный ядерный синтез при плазменном электролизе воды
Вода как источник электрической энергии
Закон сохранения кинетического момента
Заключение
Приложение
Литература

Цитат 243 стр. Ф.М. КАНАРЁВ - НАЧАЛА ФИЗХИМИИ  МИКРОМИРА
Суммируя полученные  результаты,  имеем  175332,81 кДж/л. Это -  потенциальная энергия, которая может выделиться при описанном последовательном синтезе одного литра воды. Количество этой энергии почти в шесть раз больше энергосодержания одного литра бензина (30000 кДж).

Ако искате парно с високо КПД това е книгата!

Smileface:
Това е кратко филмче с работещи опитни образци на плазмоелектрически клетки. Източник http://guns.connect.fi/innoplaza/energy/story/Kanarev/

jhonjhon:
Благодаря за информацията. Като се порових малко, намерих всичко писано от Канарев на руски за свободно сваляне.

Enjoy!

http://kubagro.ru/science/prof.php?kanarev

mzk:
Проф. Канарев има нов сайт: http://www.micro-world.su/

Много се радвам, че трудовете му придобиварт по-голяма популярност, и на новия му сайт също. В него ще намерите и 15-то издание на Начала физхимии микромира!

Приятно четене!

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия