Алтернативни енергоизточници > Генератори на Tariel Kapanadze и Donald Smith

Роман Карноухов aka Akula0083

(1/1)

suliko:
Избрани видео от Роман Карноухов "Акула83":
https://www.youtube.com/watch?v=mi-D6g9O3OU
https://www.youtube.com/v/mi-D6g9O3OU
https://www.youtube.com/watch?v=3GrnLstskAc
https://www.youtube.com/v/3GrnLstskAc
https://www.youtube.com/watch?v=Nq9Toj1jBgM
https://www.youtube.com/v/Nq9Toj1jBgM
https://www.youtube.com/watch?v=WCIE_S6WNgg
https://www.youtube.com/v/WCIE_S6WNgg
https://www.youtube.com/watch?v=0lNK1rbE104
https://www.youtube.com/v/0lNK1rbE104
https://www.youtube.com/watch?v=CdmKjRQzcWk
https://www.youtube.com/v/CdmKjRQzcWk
https://www.youtube.com/watch?v=Ltf3UEv1Wnk
https://www.youtube.com/v/Ltf3UEv1Wnk

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия