Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Соларни източници - фотоволтаици, нагревателни и др.

Ограничител на напрежение за слънчев панел на празен ход

(1/1)

EDM electronics:
Когато слънчевият панел не е натоварен, изходното напрежение превишава номиналната му стойност, а тя обикновено излиза извън обхвата на инвертора по максимално входно напрежение и или го поврежда, или влиза в авариен режим.

Идеята в конкретния случай е, когато напрежението се повиши над 430 V, да се включи автоматично товар - няколко лампи, който да свали напрежението в рамките на работното на инвертора. Примерно повишава се на 470 V и се включва товара. Изключването трябва да става с хистерезис, за да не се получава дребезг. Примерно изключва на 410 V.

Схемата е компаратор с ПОВ, която определя дълбочината й, т.е. хистерезиса.
Настроена е в Proteus при следните параметри:
С RV1 се избира прага на сработване в границите 400-450 V.
С RV2 се избира хистерезиса от 10-30 V.

Захранва се от първата слънчева клетка от 42 V през ценер и стабилизатор 15 V.
Не е нужно отделно импулсно захранване.
Консумацията е минимална 2-3 mA.
Много важно е да се спазят точно стойностите на резисторите, за да отговаря на горните данни.
Може да се преработи за всякакви напрежения на панели.
Схемата работи в ключов режим.

При така дадените стойности, ако тримерите са в средата, компаратора включва лампата на 430 V, а го изключва на 415 V.

Физически не съм я правил схемата, само в Proteus, но гарантирам работа от раз и настройка от два.

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия