Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Соларни източници - фотоволтаици, нагревателни и др.

Фото Волтаичен Енергиен Оптимизатор

(1/2) > >>

ELPUNTO:

                                                     Фото Волтаичен Енергиен  Оптимизатор

Днес 18 май, аз и IT специалиста Евгений свързахме и пуснахме устройството ФВ Енергиен Оптимизатор.
Оптимизаторът работи през целия ден, който като по поръчка се случи облачен с кратки проблясъци на слънце около обяд.

Идеята на това устройство е да включва/изключва ел. уреди в зависимост от добива на ел. енергия от ДЕлЦ – 2.
За ескперимента бяха включени три ел. нагревателни уреда с обща мощност 2 кВт.

Въпреки оскъдното слънце ДЕлЦ – 2 успяваше от време на време да произведе достатъчно енергия и да захрани и трите уреда.
При плътни облаци или дъждец Енергийният Оптимизатор изключва един по един уредите докато намери този товар, който
ДЕлЦ може да захрани.

Времето на скрининг се настройва от 1 до 99 мин. При ясно и слънчево време скрининга може да бъде 10 – 20 мин., когато има
облаци и вятър времето може да се намали. Това предстои да го усвоя.
"Праговете" на включване/изключване т.е. напрежението което е оптимално, също може да се настройва и зависи от слънцегреенето за конкретния ден и сезон. Ще ми трябва известно време за да намеря оптималните "прагове".

Мониторинга и настройките се правят от Домашния РС, може и от смартфон дистанционно.

ФВ Енергиен Оптимизатор все още е в "насипен" вид т.е. във вида в който правих експериментите.
Трябва да го приведа в "спретнат и търговски" вид. Да пусна няколко "слънчеви ел. кръга" във всяка стая, както и до
буферния съд, в който планирам да поставя ел. нагреватели за следващия отоплителен сезон 2022–2023 г.

ФВ Енергиен Оптимизатор през 5 мин. изпраща данни за работата си в сайта Thing Speak.com в графичен вид.
На графиките се показва изходното напрежение на ФВ панели и броят на включените консуматори/ел. уреди.

Влизането в сайта Thing Speak.com  става по същия начин както за "Слънчевото парно" разделът е Solar - Gas Heating под него е добавен раздел  PhV Energy Optimizer.


 


 

valex:
ELPUNTO
Поздравлеия за постигнатото!
Ако мога да дам идея за развитие:
Както са само активни товари спокойно може да се използва ШИМ за управление и така ще можеш по-лесно
да разпределяш мощност към няколко консуматори в различни стаи. Така и електроуредите може да не са
разделени на 'секции'.
Може и MPPT алгоритъм да се вкара.
А управлението пак да си е оп ПК-то.

ELPUNTO:

Днес беше слънчев ден. Поиграх си с настройките на праговете за включване/изключване на ел. уредите.
Все още не мога да намеря оптималните прагове.
Въпреки слънцето, през деня не беше никак топло, въздухът в Банкя беше влажен, в стаите също.
Така че ел. уреди съвсем на място изсушаваха въздуха и поддържаха температурния комфорт в стаите. Разбира се с Еко чиста и БЕЗПЛАТНА слънчева енергия.

По обяд включих за 30 мин. ел. готварска печка, ДЕлЦ – 2 успешно захрани двата ел. котлона на печката.
ФВ панели поемат товар от 2,5 кВт, поддържат право напрежение около 210 V и ток около 14 А.
Все още не мога да свикна с новите ФВ панели. Те се държат като стабилизатор на напрежение, без значение от товара
на изхода на панелите напрежението е 210 – 220 V.
При ДЕлЦ – 1 не беше така, с увеличаване на товара, напрежението рязко падаше.

Пускам графиките от сайта Thing Speak, снимки от настройката на Оптимизатора през домашния РС и общия вид на
Енергийния Оптимизатор в "насипно състояние". 


valex:
Преди няколко години начертах графики на фотоволотаик с различни режими на работа.
Правите които излизат от '0' са при различни товари и се пресичат с графиките на фотоволтаика при различни осветености.
В точките на пресичане е моментната мощност, коята се 'вади' от фотоволтаика при този товар.
C-B кривата е максимума на мощността , който може да се изкара от фотоволтаика при различни осветености.
Той се постига с MPPT алгоритми.

ELPUNTO:

valex ако можеш дай тези МРРТ алгоритми, било в текстови или графичен вид.
Ще ги сравним с програмата на Оптимизатора, ако тези МРРТ алгоритми не са много сложни и тежки,
Евгений ще се опита да вкара тези алгоритми в микрокомпютърчето на Оптимизатора.

Целта е да се получи най високата ефективност от ДЕлЦ.
Или както казва Мечо Пух : Колкото повече . . . . толкова повече . . . .   :)

valex ако ти можеш да разработиш компютърче с МРРТ алгоритъм, направи го, ще бъде от полза за твоята ДЕлЦ
за моята и за всички, които ще изграждат ДЕлЦ.


Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия