Алтернативни енергоизточници > Теории, хипотези, физични опити

Теоречитни и праткични постулати при флуидната динамика

(1/19) > >>

epwpixieq-1:
Създавам тази тема за дискусия на процесите и явленията които протичат при движение на флуидите (флуидната динамика).

Отварям я с няколко постулата които се надявам да се дискутират аналитично и логично:

1. Флуида губи енергия при нарастване на импеданса при движещия се флуид, като това може да се раздели на два случая, които не са взаимно изключващи се:
    1.1 При образуване на вихри ( независимо как ), като вихрите са флуидния израз на третия закон на Нютон.
    1.2 При съпротивление от физически обект, на пътя на флуида, като това съпротивление явно също създава вихри,

2. Флуид в ограничено пространство (като не е задължително да е ограничено, просто това го казвам за по нагледна визуализация ) се движи най-оптимално, когато се "дърпа", създавайки процес на засмукване (вакум абсорбиране на топлина), а не когто се "бута", което създава процес на компресия (налягане, отдаване на топлина). При процеса на "дърпане" флуида се самоорганизира така че да минимизира вихрите или, еквивалентно, минимизира динамичното съпротивление (импеданса).

3. От 1 и 2 логически следва че за оптимално, с възможно най-малък импеданс, извличане на енергия от движещ се флуид вихрите трябва да се минимизират като същевременно трябва да се организира така движението му, че да се създаде под налягане (сравнено с налягането на флуида) което да дърпа флуида и така да му даде възможност за самоорганизация и съответно минимизиране импеданса ( и респективно вихрите ).

4. От 3 логически следва че когато се вземе една тръба и се потопи във флуид ( с определено съотношение между външен и вътрешен диаметър, като това съотношение има определени зависимости по отношение на вискозитета на флуида и релативната скорост на тръбата към него, но засега оставяме тези специфики настрана ) и започне да се движи, със определена скорост, импеданса който тя ще среща ще различен в зависимост дали тръбата е отпушена или запушена ( в двата края ).

Разбира се (4) се вижда с просто око и може да се демонстрира много лесно, ( което е всъщност потвърждение на теорията!) но едно е нещо да се демонстрира с опит при определени условия, а съвсем друго е да се изведе логически и генерално, и да е приложимо при голяма група от физически вариации!

Очаквам несъгласните с тези основни постулати да изразят своето критично виждане или допълнения по един интелигентен начин.

Радико:

--- Цитат --- 2. Флуид в ограничено пространство (като не е задължително да е ограничено, просто това го казвам за по нагледна визуализация ) се движи най-оптимално, когато се "дърпа", създавайки процес на засмукване (вакум абсорбиране на топлина), а не когто се "бута", което създава процес на компресия (налягане, отдаване на топлина). При процеса на "дърпане" флуида се самоорганизира така че да минимизира вихрите или, еквивалентно, минимизира динамичното съпротивление (импеданса). 
--- Край на цитат ---
Определено не съм съгласен с това изказване. Най малкото защото при флуидите за разлика от твърдите вещества е невъзможно да се осъществи "дърпане"
Флуидите, независимо газообразни или течни могат само да бъдат избутвани.

montanar:
z

VITAN:

--- Цитат на: Радико в Април 20, 2021, 08:18:12 pm ---Най малкото защото при флуидите за разлика от твърдите вещества е невъзможно да се осъществи "дърпане"
Флуидите, независимо газообразни или течни могат само да бъдат избутвани.
--- Край на цитат ---
Да се забрани словосъчетанието: сърбам ракийка  :D 8)
и израза: да сръбнем по 1 ракийка  :)

montanar:

--- Цитат ---Определено не съм съгласен с това изказване. Най малкото защото при флуидите за разлика от твърдите вещества е невъзможно да се осъществи "дърпане"
Флуидите, независимо газообразни или течни могат само да бъдат избутвани.

--- Край на цитат ---
Това не е вярно - никой не отменя налягането и свързаните с него ефекти ....  демек ако имаме един съд и от него изтича някакъв флуид по две тръби с различна дължина сещай се по коя тръба ще мине повече флуид.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия