Алтернативни енергоизточници > Други генератори на електрическа енергия

Получаване на ел. ток от електрет

(1/51) > >>

Vale:
Започвам темата, защото попаднах на документи, които не са известни на широката публика. С две думи - електретът се отнася към активните диелектрици и е способен дълго време след като е зареден в ел. поле, да съхранява електрическия си заряд. Ако е необходима обща информация за електретите, мога да поставя допълнително подробно описание на свойствата на електретите. Тук говорим за начина на употреба на електрета, за получаване на електрически ток. Общоприетия начин на генериране на ел. ток от електрет може веднага да бъде намерен в интернет. На български език по въпроса е публикувана книга от Георги Мекишев. Ще поставя от нея само главата, в която се разглежда въпроса за "Електретни генератори и мотори".
Схемата за електретен генератор е показана на Фиг. 10.27 и съдържа електрет, към който е прикрепен един електрод, а вторият електрод е подвижен. Наричат го "колекторен електрод". Ел. ток се снема чрез последователно приближаване и отдалечаване на колекторния електрод към електрета. Тази схема може да се намери във всички учебни материали и публикации в интернет. На английски език напоследък е много популярна темата 'Electret Energy Harvester', където движението на колекторния електрод се получава в резултат от човешка активност - например ходене.
Също така практически всички публикации на руски и български език представят електрета като "електричен аналог на постоянните магнити".
Обаче, за ползващите английски език в Wikipedia, електретът освен на магнит, е оприличен на кондензатор. Ще поставя само цитат, който може да се провери на адреса:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electret
"There is a similarity between an electret and the dielectric layer used in capacitors; the difference is that dielectrics in capacitors have an induced polarization that is only transient, dependent on the potential applied on the dielectric, while dielectrics with electret properties exhibit quasi-permanent charge storage or dipole polarization in addition."
Тук е интересен изразът "quasi-permanent", което трябва да значи почти непрекъснато.
Още малко светлина по въпроса може да се намери
на друга страница пак на английски език:
http://www.keelynet.com/electret.htm

"QUESTION: Can the Electret effect be used to generate power directly?
ANSWER: The general concensus of the experts is no, but there are some new techniques that raise doubts about their certainty. One new technique is to mix ferrite granules into the dielectric when it is formed. A magnetic field applied at a right angle to the resulting electret's field has a dramatic effect in maximizing and recharging the electret effect."

Мисля, че вече няма съмнение, че става въпрос за кондензатор, който с определена скорост си възстановява заряда. Тези два цитата ме накараха да преровя целия интернет, за да намеря схема, в която кондензаторът (т.е. електретът), да се ползва през транзистор, а не да му размахват единия електрод. Също забелязах, че в теорията електретите ги делят на "едностранно метализирани" и "двустранно метализирани". Разбира се "двустранните" са пълноценни кондензатори, а "едностранните" са подготвени за подвижен електрод. Всички места, на които казват че се прилагат електрети са подходящи за едностранно метализирани електрети. Такива са - микрофон, говорител, клавиатура, сензорен датчик, слухов апарат и др.

Накрая попаднах на реална схема, която по много странен начин не е популяризирана и не е известна, въпреки че е много стара. Става въпрос за авторско свидетелство от Съветския Съюз от 1982г. на името на един мастит Съветски учен, който е работил за военната промишленост. Интернет е пълен с хвалебствия по негов адрес. През 2002г. е публикувал патент в Беларус на подобрен вариант на схемата, като там са написани и повече подробности за конкретните резултати. Като предназначение на устройството е посочено - космоса и средства за връзка (предполагам за военните, понеже ние ползваме батерийки на телефоните). Схемата се управлява със микро-електронен ключ, който на руски се нарича "геркон", а на английски - "reed switch". Оказа се, че в Съветския Съюз има един единствен завод за геркони, който е на военната промишленост. А въпросните геркони за разлика от транзисторите не се поддават на радио-електронни смущения и за това са предпочитани за честоти до 1 kHz.
Най-интересното е, че на английски език не можах да намеря аналог на тази схема, което трябва да означава, че руснаците са я публикували по грешка. Тъй като електретът е измислен в Япония, и американците са научили за него след 1945г. и са го пазили в тайна, колкото са могли, предполагам че няма начин да не познават тази схема. Предполагам, че те не изпускат да се разпространява подобна информация.
Сега ще поставя двата документа, защото стана много късно, а утре ще добавя какви изводи могат да се направят и какви други схеми, подобни на публикуваната може да се направят.

Документа от 1982г. има номер 978329 и името на файла е:
"Способ генерирования тока электретом - 978329".
Втория документ от 2002г. има номер 5549 и името на файла е:
"Устройство генерирования тока электретом - 5549".
Първият документ е взет от адрес:
http://www.findpatent.ru/patent/97/978329.html
Втория документ от адрес:
http://bypatents.com/4-5549-ustrojjstvo-generirovaniya-toka-elektretom.html
Аз имам навика всички документи да съхранявам локално във файлове, защото на сървърите може да ги изтрият.

Vale:
Преди да продължа с изложението на темата, виждам че от трите файла, които поставих в attach, остава само последният. Моля да ме извините.
Веднага ще поставя двата недостигащи файла, и после ще продължа с темата.
Извадката от книгата на господин Георги Мекишев носи името:
"Електретни генератори и мотори-1.pdf"

Vale:
Сега поставям авторското свидетелство от 1982г.
Още веднъж моля да ме извините за пропуска. Подлъгах се от текста "Ограничения: 10 брой на файлове".

Vale:
Сега може да продължа по темата за устройството. От разясненията на автора става ясно, че първата половина на синусоидата (диаграмата на тока), е резултат от електрета, втората половина е резултат от натрупания заряд във въпросния "титанит на стронция". Т.е. за времето на втората половина от синусоидата, заряда на електрета се възстановява и цикълът започва от начало. Избраната честота от 500 Htz. е продиктувана от характеристиките на въпросния "титанит на стронция". Както разбирам, той работи като кондензатор, но ако не му ползваш заряда, изглежда заряда се губи. За разлика от кондензатора цикълът на зареждане и изпразване е по-дълъг - 1 kHtz. Вероятно материалът е подбран, защото работи като много бавен кондензатор. При всички случай, мисля, че този материал не се намира лесно и за това може би е трудно да се повтори същата схема. Възможно е това да е причината, че такъв документ се намира в публичен достъп. Обаче, схемата може да служи като образец, за разработване на други подобни на нея схеми, който да ползват същия принцип. Ако направим анализ на предложената схема, виждаме, че тя консумира енергия, само за управление на микро-релето. Първото, което може да се направи, е да се захрани ел. звънец от електрет. Ако на електрическия звънец се премахне камбанката, чукчето, което трябва да бие камбанката, може да служи за превключвател. Честотата на звънците е от няколко херца до 1 kHtz. Т.е. звънецът може да служи за управление на работата с друг електрет. Възможно е да се ползва само цикъла от електрета и получения импулсен ток да се прекара през 'импулсен блок на захранване'. Също така има 'импулсни трансформатори', за да се направи напрежението подходящо за блока на захранване. При всички случаи, може да се ползва факта, че електрета е кондензатор, и да се включват паралелно или последователно 'n' електрета по схемата за свързване на кондензатори.
Никъде не намерих информация, каква е пределната честота, на която електрета си възстановява заряда. Възможно е, тя да варира в зависимост от напрежението. По въпроса намерих само един човек, който на форум, беше задал въпрос - 'как да записва звук от прилепи'. Всички отговори го уверяваха, че електретния микрофон ще запише 40 kHtz, и даже говореха за 100 kHtz. Логично е да се очаква, че микрофона ще работи поне на 20 kHtz. Това означава че може да се мине и на работа с транзистор и кондензатор. Има няколко схеми за управление на трансформатор с транзистор, като захранването е от прав ток. Само ще изброя тези, които знам. Възможно е да има повече.
Meissner oscillator или още е известен като Armstrong oscillator.
Блокинг генератор.
Авто-колебателен контур или на руски му казват "генератор на транзисторе".
Също за 'качер Бровина' има много схеми, в който е добавен кондензатор, така че да му се регулира честотата. Вероятно оригиналната схема е много бърза - за нея казват че работи в диапазон на mHtz.
Има схема на генератора на Flynn обединен с блокинг генератор, за която твърдят че е способна да се самозахрани. Ако захранването е от електрет, въпроса за 'самозахранване' отпада и предполагам това би облекчило реализацията.
Освен схеми с транзистори, от електрет трябва да може да се захранват всякакви импулсни схеми на двигатели и генератори. Например MEG на Thomas E. Bearden; Трансформатора на Flynn; Импулсен двигател на Adams; Импулсен двигател на Bedini. Също така има схеми на магнитни мотори, които на определено место ползват електромагнитен импулс, за да преминат проблемно място в конструкцията.
Освен това има много схеми на електро-статични мотори, които имат мизерна консумация на ток, а се нуждаят предимно от високо напрежение. Те могат да бъдат реализирани чрез серийно свързване на захранващите електрети.
За електретите има много инструкции, как да се приготвят в домашни условия. Те обаче не отчитат факта, че електрета е кондензатор. За това успешните опити рапортуват за 8-10v измерено напрежение. И заряда изглежда е много малък поради големите размери на направените електрети. Вероятно е възможно да се извадят електрети от изделия, в които са монтирани и се използват електрети. Например клавиатури работещи без кабел. В една стара клавиатура трябва да има около 100 електрета, които ако се включат паралелно ще представляват голяма сила.
Най-накрая вероятно е възможно електретите да бъдат купени. В Пловдивския университет четат лекции по електрети и е възможно да правят някакви експерименти. Възможно е да имат информация, как такова нещо може да се купи, ако те си купуват.
При всички случай предполагам, че наличието на електрет трябва да реши въпроса със свободната енергия.   

Аtos:
От всичко написано дотук, ми се потвърждава собственото усещане, че магнитът по своята същност е акумулатор/кондензатор на етерна енергия...
Това явно е начина "да се бръкне" в етера...

П.П.Говоря за прекогнитивност, нека никой да не иска да му обяснявам или доказвам каквото и да било - просто споделям лично усещане...

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия