Измерителна и генераторна техника - практически схеми и софтуер

Теми

(1/4) > >>

[1] Дигитален честотен генератор (с DDS)

[2] Дигитален волт-ампер метър с ATMEGA8

[3] LCFG метър

[4] Измервателен генератор-приставка за измерване на LC резонансни кръгове

[5] Детектор на инфразвук

[6] Усилване на 25kHz правоъгълни импулси с MOSFET

[7] Генератор на ултразвук

[8] Генератор на високо напрежение с IR2153D

[9] Детектор на лъжата

Навигация

[0] Едно ниво нагоре

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия