MEG, INKOMP, комутатори на магнитни потоци, магнитни усилватели

Теми

<< < (2/2)

[1] Какво е това магнитен комутатор

[2] Електромагнитно устройство - патент на Giampaolo Maccanti

[3] GAP power - Magnetic Amplification and Neutralization

[4] Опит за помощ на експериментаторите с Флин - мотор

[5] Неподвижен малък ел. генератор от Jean Louis Naudin по метода на STEORN

[6] Електростатична комутация на ПМ - неуспешен

[7] MEG на Tom Bearden - оригинална схема

[8] TPU MEG на Гундерсон - репликация на Страшимир

Навигация

[0] Едно ниво нагоре

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия