Автор Тема: ‘Save the Planet’ - управление на отпадъци, рециклиране и екология  (Прочетена 2824 пъти)

Неактивен viaexpo

  • Наблюдаващ
  • Публикации: 17
  • Рейтинг: 0
Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на отпадъци, рециклиране и  екология

28-30 март 2012, София
Организатор Виа Експо


Целта на  международното специализирано изложение ‘Save the Planet’ е да представи новостите в  направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. Тенденцията към изчерпване на суровините и увеличаването на парниковите емисии налагат насочване на инвестициите към тези сектори. В световен  план все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата и се превръщат в ценни ресурси. Необходимостта от  прилагане на нови решения на пазара в Югоизточна Европа създава отлични възможности за бизнеса и общините. Паралелната конференция ще представи интересни теми: предотвратяване /минимизиране на образуването на отпадъци, рециклиране, енергия от отпадъци, депониране и екологичните аспекти на технологиите за третиране на отпадъци.

Сред партньорите на изявата са:
Европейска асоциация за биомаса (AEBIOM), Eвропейски доставчици на технологии за производство на енергия от отпадъци  (ESWET), Конфедерация на европейските предприятия за производство на енергия от отпадъци  (CEWEP), План за прилагане на екологичните технологии към ЕК (ETAP), enviMV e. V., Българска асоциация по рециклиране и др.

Профил на делегати и посетители:  представители на държавната  и общинска администрация;  инвеститори;  финансови експерти;  оператори на  депа; специалисти, работещи в областите: управление на отпадъци, рециклиране, екология, строителство, преработвателна промишленост и др.

Изданието през 2011
- Групово участие на австрийски компании – Австрия беше фокус-страна на събитието
- 84 % увеличение на изложбената площ в сравнение с 2010 г.
- 33 лектори от 20 държави
   
Статистика 2011
http://www.eco.viaexpo.com/bg/exhibition
Организатор: Виа Експо, www.viaexpo.com, 032/945 459, office@viaexpo.com
« Последна редакция: Септември 27, 2011, 02:16:05 pm от viaexpo »

Неактивен viaexpo

  • Наблюдаващ
  • Публикации: 17
  • Рейтинг: 0
Конференция и изложба за Югоизточна Европа ‘Save the Planet’ - управление на отпадъци, рециклиране и  екология

29-31 май 2013, София
Организатор Виа Експо


Профил на изложителите: технологии и оборудване за събиране на отпадъци, третиране на отпадъци, депониране, компостиране, транспортни средства, енергия от отпадъци, технологии и системи за рециклиране, консултантски услуги

Профил на делегати и посетители:  представители на държавната  и общинска администрация;  инвеститори;  финансови експерти;  оператори на  депа; специалисти, работещи в областите: управление на отпадъци, рециклиране, екология, строителство, преработвателна промишленост и др.

През 2012 ‘Save the Planet’, SEE Solar и ЕЕ & ВЕ се реализира с голям успех:
   - 20 % ръст на участниците в сравнение с 2011 г.
   - 12 % увеличение на изложбената площ
   - Австрийски и американски павилиони; голям интерес предизвикаха груповите участия на фирми, работещи по проекти, финансирани от европейските фондове
   - 412  изложители от 33 държави

Събитието през  2013

    - Лектори от Международната асоциация за твърди отпадъци (ISWA), Международната федерация за управление на отпадъците и екологични услуги (FEAD), Европейските доставчици на технологии за получаване на енергия от отпадъци (ESWET) и др.
    - Още по-голямо участие на компании на Австрийския павилион

Статистика 2012
Фотогалерия
Мения на участници
http://www.eco.viaexpo.com/bg/exhibition
Организатор: Виа Експо, www.viaexpo.com, 032/945 459, office@viaexpo.com
« Последна редакция: Юни 01, 2012, 04:07:56 pm от viaexpo »

Неактивен viaexpo

  • Наблюдаващ
  • Публикации: 17
  • Рейтинг: 0
'Save the Planet' - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране

5-7 март 2014 г. Организатор: Виа Експо

5-то издание


Международното специализирано изложение ‘Save the Planet’ ще покаже нови тенденции, продукти и технологии за управление на отпадъци, рециклиране и опазване на околната среда. Събитието спомага активизирането действията на местните администрации и инвестициите на бизнеса в подновяване на системите за събиране, изграждане на инсталации за сортиране, сепариране, рециклиране и компостиране, както и такива за оползотворяването на биогаза от сметищата.

Организаторите от Виа Експо очакват отново силно международно присъствие – през 2013 г. 60% от изложителите бяха чуждестранни компании. Австрийските постижения ще бъдат представени на традиционния Австрийски павилион.

Политики по отношение на управлението на отпадъците, тяхното приложение, ефективна инфраструктура, методи и технологии за рециклиране, компостиране, производство на биогаз, третиране на опасни и медицински отпадъци – това ще са основните теми в конференцията.

В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, третират се по начин, щадящ околната среда, осигуряват икономически и екологични ползи чрез превръщането им в нови ресурси за икономиката.

Изложба    Конференция

Виа Експо
http://via-expo.com/bg/
http://www.youtube.com/watch?v=cCYsfLu65zQ
« Последна редакция: Септември 25, 2013, 09:58:32 am от viaexpo »