Автор Тема: Трифазен мотор-генератор на Гого?  (Прочетена 48213 пъти)

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #30 -: Април 24, 2008, 08:16:42 pm »
От опита на А. Ампер 1820 г. е извесно,че съпосочни токове се привличат,а разнопосочни
токове се отблъскват т. е. бифилярка.Това е еквивалентно на едноименни заряди т. е.
кулонови сили.Работата е положителна и потенциалната енергия пада /охлажда се и екранира гравитацията /антигравитация//.Силата е близо до 90 градуса и е ускоряваща
/лоренцова сила/.Кондензатора е без вътрешно съпротивление и при сериен резонанс се
увеличава амплитудата т.е. скороста.Тя се влияе от аплитудата и честотата.Значение има
размера т. е. дължината на вълната.

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #31 -: Април 27, 2008, 11:14:00 am »
Извесно е ,че скоростта на светлината в различните среди е различна и зависи от М и Е.
Във вакум е 300 000 км/сек,във вода 225 000 км/сек,в симетрична кабелна линия 270 000
км/сек,коаксиален кабел 150 000 км/сек,в електронна апаратура още по-ниска,когато е 0
поражда ел.ток.От формулата следва,че скороста е безкрайност и бифилярката работи
като ЖИРАТОР/инвертор/ с коефицент на предаване/коефицент на трансформация/ т. е.
индуктивноста се превръща капацитет и обратно капацитета в индуктивност.Ще дам пример:имаме бобина от 100 навивки/нав./ и подаваме 100в следва,че между две съседни
навивки напрежението е 1в,а при 1000нав.е 0,1в.При бифилярката напрежението между
навивките е 100в но трябва да се вземе половината т.е.50в е напрежението между навивките.В първият случей разликата е 50 пъти ,а във вторият е 500 пъти.Енергията на
кондензатора зависи квадратично от напрежението и в първият случей имаме 2500 пъти,а
вторият 250 000 пъти по - голяма запасена енергия т.е. магнитната енергия се превръща в електрична и ефекта е по - осезаем при по-големи намотки.Тъй като във вакум скороста е 300 000км/сек,при бобина 1метър честота е 300Мхц,при 0,1метра е 3Гхц,при 2 метра е
150Мхц,при 10 метра е 30Мхц.Следва диаметъра/дължината/ от1-2метра е най-оптимална.
Ако бифилярката се навие на метална траба/конус/ в средата се постави проводник и се подаде високо напрежение кулоновата сила ще се яви лоренцова под 90 градуса но тя е
само отклонителна при пускане на ток силата е различна от 90 градуса и ако са едноименни зарядите е ускоряваща,а при разноименни заряди забавяща.Видно е,че капацитета се преобразува в индуктивност,при променлив ток ще се получи трансформатор.Подържането на зареден кондензатор изисква нищожна мощност.Проблем е управлението при ниски честоти може да се използва варистор или два насрещно свързани ценер диоди т.е.нелинеен симетричен елемент по-мощен.Другият по- перспективен начин е инпулсно подаване на високото напрежение и чрез честота,коефицент на запълване и амплитуда се регулира мощноста във външната верига.Още по-просто,земята е заредена отрицателно и с плоска бифилярка на повърхността трябва да се произведе ток.С три и повече бифилярки може се направи летящо КИЛИМЧЕ.Насладете се на свободата и независимоста ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
« Последна редакция: Май 01, 2008, 03:31:48 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #32 -: Април 27, 2008, 06:45:31 pm »
Искам да направя следната аналогия и ПРЕДОПРЕЖДЕНИЕ.Оттеорията е извесно,че да синтезираш индуктивност са нужни 3 неща:1съпротивление;2кондензатор;3активен елемент(операционен усилвател) следва,че индуктивноста е следствие а не причина по
аналогия 1 е масата(пространството);2 електрично поле;3 е БОГ.Всяка мъдрост е причинена от СТРАХА към БОГА и злоупотребите водят до плачевни резултати това трябва
да се запомни.
Време константата на една RC верига е Т=R.C.През бифилярката тече ток безкрайно дълго
следва,че капацитета е безкраен;L=0 от формула на Томпсън за резонанс следва,че честота е безкрайност;значи бифилярката работи в честотният диапазон от 0 до безкрайност.Тъй като скороста на светлината не може да е повече от 300 000км/сек следва,че амплитудата ще се увеличава за сметка на честотата.Обратна задача стабилизирането на амплитудата ще стабилизира резонансната честота.
Ще споделя моят опит.На ПВЦ траба ф140 дълга 1метър от външната срана е положено АЛ
домакинско фолио(станиол).Нави се еднослойно аранжирна жица 0,5(телефонна жица)
UTP-0,4може разплетена усуканата двойка бифилярно плътно едно до друго.Дължината на
жицата от 90м стигна за 20 см намотка;в центара коаксиално на изолатор се закрепи траба ф50 обвита със станиол пробита дупка ф3 и стегнато ухо с болт ф3 към станиола
съответно и към голямата траба ф140.Подаде се високо напрежение от монитор 25Кв -подложката(голямата траба) +централната траба(малката).На бифилярката се включи НЧ
у-л 40Вт;подаваха се правоъгълни и други инпулси и нищо.Взе се кондензатор 10нФ включи се серийно и у-лят изпуши после се възтанови и ексериментите приключиха 1г до измисляне на теория сега са възобновени но бобината е пътен конус. 

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #33 -: Април 28, 2008, 08:14:19 pm »
От правилото на дясната ръка следва,че бифилярката работи като помпа и създава вятър.
Ако се сложи в съд ще се повиши налягането и може да се получи реактив(архимедова сила).Тъй като материята е сповишен обем т.е. с по-малка плътност,при повишаването на
налягането се повишава плътноста и от Архимед следва,че тялото ще тръгне към по-голямата плътност(към ефира).При опитите трябва да се почва с по-малки мощности.
Видно е,че енергията тръгва от по-висок потенциал към по-нисък.Сега по същата технология навивам пътен конус с височина 0,8м и диаметър 0,56м в центъра поставям
шпилка ф3 и се подава високо напрежение от лампов ТВ 16кВ веднъж изключен високо-
волтов изправител(DY86,1Ц21П) с цел да е пулсиращо високото напрежение и да се дроселира процеса евентуално може и постоянно(включен диод).Изпозването на конус
намалява използваният проводник получава се градиент и по-лесно се създава вихър.
Високоволтовите диоди са с ток до 0,3mA може и TV-18 на цена 0,9лв но успоредно трябва да са проводниците да не пробие.При готова каскада входа е 6кВ изход 25кВ  регулирането става от захранването т.е. 5В до 24В.Може и електростатична машина или
генератор на Ван де Граф. Бифилярката се свързва с кондензатор и лампа серийно.Първо-
начално кондензатора се зарежда от батерия или токоизправител и се включва във веригата и системата се настройва лампата да свети след това има възможност за творчество.

Неактивен teofilius

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 710
 • Пол: Мъж
  • Teosfera - free energy - antigravity
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #34 -: Април 29, 2008, 09:49:56 pm »
          Здравейте!
 Говорейки за индуктивност и съпротивление то добре е да сме наясно че самата индуктивност в същността си е съпротивление или по точно магнитно съпротивление. В един проводник имаме два вида съпротивление: активно и индуктивно. Активното съпротивление върху електронния поток-ток в проводника се дължи на топлинните фотони, които постоянно бомбандират електроните в неговия състав и така ги отклоняват от посоката в която се движат от електрическото поле подавано в краищата на проводника. Индуктивното съпротивление и индуктивността са едно и също нещо, тъй като индуктивноста е пропорционална на  интензивноста на магнитното поле около електронния поток. Всеки електрон има спин(въртящ се момент) . Електроните се въртят така че около оста на въртене се създават във вакуум-етера вихрови силови линий и това е собственото магнитно поле на електрона.  Когато електрон се движи в електрическо поле имаме ел.ток или електронен поток при което интензивността на магнитното (вихрово) поле и силови линий около електрона се увеличават пропорционално на напрежението(напрегнатостта) на полето спрямо двете страни на оста му. Знаеме че магнитното поле е перпендникулярно на електрическото поле (посоката на движение на електроните). Мога да направя една проста аналогия за обяснение на механизъма и същността на магнитното поле. Имаме една лещовидна форма потопена във вода и въртяща се с голяма скорост около ос на въртене. Всъщност всяко тяло потопено във вода и въртящо се създава във водата вихър около себе си , увличайки я във посоката на собственото си въртене. Също се наблюдават и стоящи вълни които можем да сравним с магнитните силови линии. Ако това въртящо се тяло по някакъв начин го задвижим във водата с определена скорост то взаимодействието му с водата ще се увеличи като интензитет и съответно ще наблюдаваме много по-мощно и интензивно завихряне. Това е и което става при протичане на ток през проводник. Електроните се движат формирайки електронен ток в електрическото поле чиито силови линии са успоредни на осите им на въртене. Самото електрическо поле представлява градиент на плътността на вакуум-етера така че електроните винаги се движат в посока на по-ниската плътност стремейки се да я компенсират. Връщайки се на аналогията със въртящото се във вода тяло, добре е да схванем че водният вихър около него е резултат на съпротивлението на водната среда. Средата се съпротивлява на всяко движение все едно дали е равномерно или ускорително.  Така разбираме че магнитното поле е вакуум-етерен вихър около електрона и по всяка токопроводяща линия. Електрическото поле е градиент на плътността на вакуум-етера, която също има вихрова структура тъй като то  е едно и също с магнитното поле само че погледнато от перпендникулярна на него плоскост(позиция).  Затова като цяло имаме електро-магнитно поле но магнитната съставка е тази която оказва съпротивление на движението на електроните в пространството а електрическата съставка(поле) им действа ускоряващо. Магнитното поле е като стена която се съпротивлява на въртенето и движението на електроните , така че колкото повече токови паралелни линии имаме , толкова е по-голямо магнитното (индуктивно)съпротивление, какъвто е случая при една бобина. Електлическото поле винаги е електрогравитационно, което е и обяснението на ефекта на електрогравитацията. Единствената разлика между електрогравитацията и земната(планетарна) гравитация е че електрогравитационното поле е вихрово и около него винаги се наблюдава магнитно поле по перпендникуляра. Земната планетарна гравитация не е вихрова  но и при двата случая имаме градиент на плътноста на всемирната  пространствена среда; Вакуум-етера.
   Нека се върнем на електромагнетизъма! Вече ни е ясно че магнитното поле е вихрово съпротивлително поле спрямо движението на електроните в пространството. Около всеки проводник, по който протича електронен поток има магнитно поле което е причина за неговото индуктивно съпротивление. Знаем че колкото по-слабо е магнитното поле в една бобина или около проводник, толкова по-малка е индуктивноста, толкова по-малко е и  индуктивно съпротвление, и толкова по-голям ток може да протича през тях. Знаем че индуктивното съпротивление също зависи и от честотата на електронния поток. При постоянен ток в проводник имаме не-нулево индуктивно съпротивление характерно за безкрайно ниска честота което е в пряка зависимост от скоростта на електроните в проводника и интензивноста на околното магнитно поле(съпротивление) създавано от тях при движението им.  Знаем че при прав проводник а  не навит на бобина също имаме магнитно поле, индуктивност и индуктивно съпротивление при все че са малки, но проявяващи се при големи токове. Това което е характерно за бифилярната бобина е че при нея магнитните полета взаимно се унищожават или по-скоро отслабват и то значително и резултата е липсата на индуктивно съпротивление и на индуктивност. При каквато и да е честота на електронния поток във една стандартна бобина и една бифилярна със същия брой навивки и други параметри, при последната нямаме индуктивност, магнитно поле и индуктивно съпротивление а тока е значително по голям като следствие. Същия резултат ще имаме и при постоянен ток но вече ще ни е нужно прецизно замерване на съпротивлението тъй като то е пряко зависимо от честотата на тока.
   Всеки проводник има свое специфично съпротивление така че при постоянен ток и напрежение и при всички еднакви условия като температура, дължина и сечени на проводника от един и същ метал, при стандартна бобина специвичното съпротивление е по-голямо от колкото при бифилярна бобина със същата дължина и сечение на проводника.
    Отбелязвам че при бифилярната бобина и при постоянен ток и при променлив имаме по-голяма скорост на електронния поток отколкото при стандартна бобина или прав опънат проводник.  При стандартен проводник скоростта на електрическото поле е 300 000 Км/сек. А при бифилярен проводник скоростта на електрическото поле става по-голяма от 300 000 Км/сек. Което означава че при свръх-проводима
Бифилярна бобина скороста на електроните става свърхсветлинна, а тока клони към безкрайност а напрежението става нула. Такъв експеримент вече би ни дал възможност да наблюдаваме реални и значителни пространствено-времеви и гравитационни аномалии. Тук вече се откриват големи потенциални опасности но също и възможности както за получаване на свободна енергия, така и за овладяване на гравитацията в неограничени мащаби.
     Дори при работа без използуване на свръхпроводими материали, пак възможностите са големи , но при всички случаи трябва да се работи с големи токове.  При използуване на бифилярни бобини се променя плътността на вакуум-етерната среда което води и до промени в характеристиките на самото време-пространство и на самите константи. Използуването на бифилярни навивки и протичането през тях на големи токове създава аномалий в пространство-времевия континиум , които могат да ни позволят да черпим чрез тях свободна енергия.
   Последното пояснение което желая да дам е за това какво представляват електроните. Електроните са вихрови структури наподобяващи водовъртежи , спрямо вакуум-етерната среда(субстанция). По тази причина тяхната плътност спрямо Вакуум-етерната околна среда е отрицателна. Те поглъщат околният етер като през сифон. Може да ги сравним с черни дупки, вортекси поглъщащи околната среда и пространство но в действителност това става в минимална допустима степен тъй като скоростта им на въртене е огромна, което обуславя големи центробежни сили поддържащи критичен баланс и граница на поглъщаната етерна среда. Ако скоростта на въртене на един електрон се забави, той започва да поглъща повече от етерната среда и масата му става по-голяма. В последствие скоростта на въртене и балансиращите центробежни сили отново се увеличават и баланса е възстановен.
   При възможност за по-голяма от критичната скорост на въртене на електрона , той би излъчвал или по точно изхвърлял от недрата си етерна субстанция в околното пространство което ние бихме наблюдавали като електромагнитни или други вълни и полета. Граничната скорост – ъгловата скорост на въртене на електрона определя стрелата на времето минало-настояще-бъдеще , така че имаме много тънък баланс при който ако скоростта на електрона се ускори над критичната , то стрелата на времето би се забавила или обърнала . Предполагам че това е възможно да става в локален мащаб. Също, когато при експериментиране със свободна енергия имаме реално получаване на енергия в големи количества а също и при успешни експерименти с анти-гравитация.

Тони

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #35 -: Април 30, 2008, 10:45:46 am »
 Не мисля, че електрона е като черна дупка а енерго балансираща система. При бифлярката индуктивноста е няма имаме само ел. поле. Получава се ускурение, но при по специфична геометрия на бифилярката /целата е да се измени ъгъла на ел. полето/. Ние получаваме енергия дали полужителна или отрицателна няма значение, важно е да е натрупаме от един вид в достатъчно количество. Присуканата бифлярка за сега се оказва отрицателно съпротивление.
« Последна редакция: Май 01, 2008, 10:25:38 pm от altium »

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #36 -: Май 01, 2008, 08:40:21 am »
Трябва да разберем единство и борба на противоположностите.Имаме праволинейно(ламинарно,електрично поле)движение и криволинейно(турболентно,орбитално,вихрово,магнитно поле)
движение.Материята обича праволинейното движение а полето криволинейното.Тъй като
полето е по-силно имаме кръгово(орбитално) циклично движение.Извесно е,че лоренцовата сила под 90 градуса не върши работа само отклонява.Тя има магнитна и електрична съставка.Този трик се използва при отклонителни с-ми на кинескопите.Извесно е,че магнитните са по-ефективни следва,че вихровата структура на електрона се
запазва,което е спротивление.Чрез бифилярка намаляваме вихровото движение,а увеличаваме ланинарното т. е. тока.При протичане на ток електростатичното поле преминава в стационарно електрично поле и важи з-н на Ом за цялата верига.Силовите
линий падат под ъгъл различен от 90градуса.Следва при едноименни заряди ускоряваща
негативна(отрицателна)индуктивност;при разноименни заряди забавяща обикновенна(положителна)индуктивност.Няма да доказвам,че токът е синусоидален, а не експоненциален т.е.ще имаме прехвърляне на най- голяма мощност.Получат се и биологични ефекти т.е.удължаване на живота.
Теорията за възникване на стояща вълна разглежда 2 случея:1вълната стига по-твърда среда и се връща с 90 градуса закъснение;2средата е по-еластична(бифилярка) вълната се връща с 0 градуса и
вълната се усилва.
« Последна редакция: Май 01, 2008, 05:14:43 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #37 -: Май 01, 2008, 09:43:00 am »
Ще направя следната аналогия:Имаме една количка без спирачки(с-мата е опростена няма
клапани т.е. спирачка).Колелата са вихровото магнитно поле и са на 90градуса.При ъгъл
различен от 90градуса количката тръгва(съпосочно или разнопосочно).Съпосочното спускане ще доведе до катастрофа(взрив).Дискусията искам в това да се състои.Предлагам да се използва променливо високо напрежение т.е. спускане изкачване
така,че спускането да надвишава изкачването,евентуално методика ф-ли.Не съм изследвал при каква стойност на капацитета тръгва синусоидалната генерация и константата на усилване.Всичко зависи от високото напрежение и разтоянието т.е. с-мата
е многоелементна и трябва да се търси опростени експлоатационни х-ки и настройки.
Благодаря за вниманието.
www.skif.biz/index.php?name=pages&op=page&pid=110
« Последна редакция: Май 01, 2008, 03:35:48 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #38 -: Май 02, 2008, 11:45:43 pm »
От главната страница:Содержание;Энергетика;Электрические и резонансные генераторы
Проект ПРОИСХОЖДЕНИЕ(Отрицательная индуктивность).
Ще потърся патента на Н.ТЕСЛА от 1898 г. за бифилярката,попаднах на нови реставрирани
цветни снимки на ТЕСЛА с плоски бифилярни бобини с диаметър около 2м.Много интересно
и просто са навити.
« Последна редакция: Май 03, 2008, 12:29:11 am от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #39 -: Май 05, 2008, 02:10:02 pm »
Отговор на част от нещата дава патента:
www.matri-x.ru/energy/pat_00512340.shtml
На същия сайт има и други много-интересни патенти и снимки разгледайте го!Снимките са
черно бели(на други сайтове са цветни).Трябва да започнем да пишем за творчеството на
Н. ТЕСЛА защото ми е пътеводна светлина.Моля поставете подходяща тема.В сайта отрицателна индуктивност съседна тема е нелинейна индуктивност и този патент трябва да се разглеждат едноврененно при оразмеряване на схемата.
p.s. Исмам да представя редактираният от мен варянт на статията с няколко формули, които ги има в
английският текст но има проблем с ЕИМ ще видя да се справя.
« Последна редакция: Май 06, 2008, 11:50:30 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #40 -: Май 06, 2008, 10:23:52 pm »
Качвам една авторска схема.Това е с-ма на ТЕСЛА електромобил,реализирана с 12 електронни лампи.В началото е малко отрязана и не се вижда RC генератора с мост на
РОБИНЗОН-ВИН(паралелно и последователно RC звено).Използвам го защото:1лесно се възбужда К над 3 пъти;2честотата е изключително стабилна;3амплитудата е стабилизирана с обикновенна лампа.После две лампи усилване по напрежение;две лампи фазовъртящи(протитотакни/на180градуса) и накрая мощно изходно стапало (4лампи).С-мата е пополярна през 30-те години получава се високо входно и малко изходно съпротивление и захранва двигателя в резонас около 300Хц 18000об/мин асинхронен двигател двуфазен.Две лампи реализират ВЧ генератор за високо напрежение 20кВ синусоидално(с-мата е с индуктивна обратна връзка/Хартлей двутактна).Двигателя използва напрежителен резонанс и имаме отрицателна и положителна бобина разположени на 90 електрически градуса,използват като пясъчен часовник ламели с цел да се увеличи индуктивноста.Около двигателя има два кожуха изолирани от шасито и се подава високо напрежение с цел да се реализира отрицателна индуктивност без изправяне.
 Автомобила работи по следния начин :От акумулатора лампите се подгряват включва се стартера и от
остатъчния магнетизъм се индуцира напрежение изправя се от селена и RC генератора тръгва и високото
върти се потенциометъра и се дига честотата.След възбуждане стартера се изключва и акумулатора се
зарежда от намотка и селен.Газта е свързана с реостат в отоплението на високото и чрез него се регулира мощноста трансмисията е стандартна.Двигателя е 10кВт но при резонас е 80кВт(110к.с.)
постигнато е фантастичната скорост от 150км/ч.
 С-мата може да се модернизира с транзистори като се използва токов резонас и двуфазният двигател
става на 180електрически градуса,както са универсалните колекторни двигатели само ротора трябва да е на късо свързан,високото и кожусите се запазват.
 
« Последна редакция: Май 10, 2008, 07:46:14 pm от mi68 »

Тони

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #41 -: Май 08, 2008, 10:06:43 am »
 Имам няколко въпроса:
1. Всеки монофазен асинхронен двигател с ротор на късо работи дефакто като двуфазен.
Дефазира се ток и напрежение на 90 градуса и се създава елептично кръгово-въртящо се магнитно поле. Коя наматка тук е полужителна и коя отрицателна?
2. След развъртане на електродвигателя от стартер той се възбужда  от остатъчен магнетизъм
в генераторен режим. Схемата се захранва и генерира някакво напрежение с определена честота, което създава условия за последователен резонанс. Електрическото поле от 20кV
създава еднополусно поле за ориентация на зарядите в проводника. Но намотките имат индуктивност плус реакцията на котвата и как тук се получава отрицателно съпротивление?
3. Генерираната отрицателна енергия в каква посока тече?
 
Доказано е от Гебриел Корн, че потока на енергия е двупосочен. Аз правя експерименти на
бифлярка навита върху ниудимов магнит.

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #42 -: Май 09, 2008, 05:37:09 pm »
Най-важният въпрос е от къде идва енергията.Отговорът е от НЕЛИНЕЙНИЯ характер на вакума.В реактивни елементи енергията също е не линейна величина:в бобинаW=0,5.L.I^2 нелинейно (квадратично) зависи от тока;в кондензаторW=0,5.C.U^2 нелинейно зависи от напрежението.В затворена верига енергията е константа.Извежда се най-важният извод:
събират се амплитуди а енергията е квадратична.0,5.Е^2.e.V=0,5.H^2.м.V където:е е енулево на вакума;м е мюнулево на вакума;Е интезитет на елполето;Н интензитет на магнитното поле;(двете величини са квадратични);V е обем на полето.Правя следната аналогия:ако имаме вълна сърфиста тръгва ако е спокойно не тръгва.Трябва да се събират амплитуди.Този трик
се използва при МЕГ генератора;имаме постоянен магмит и променлив(бобина).В бифилярка магнитното поле се преобразува в електрично(няма магнитно поле) за това го събираме с електростатично и се получават отлични резултати.От горната ф-ла(V const.) лесно се определя ампернавивките.
За получаване ефекта при с-ма на ГОГО трябва да се направи извод примерно 0,3 от броя
на навивките и се свърже тримеркондензатор и всяка бобина се настройва финно тогава
амплитудите ще скочат 6 пъти а енергията 36 пъти.Пространствената интерференция е малко по-капризна от обикновенната(резонас) в ел. верига но нарушава локално з-н за запазване на енергията. 
« Последна редакция: Май 14, 2008, 07:52:57 pm от mi68 »

mi68

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #43 -: Май 10, 2008, 09:24:30 pm »
Синфазната интерференция на електромагнитното поле(ЕМП) и вълни настъпва например,
1: в резонатори-(обемни,диелектрически,коаксиални) а 2: при образуване на стояща вълна-
(в теслов трансформатор/индукционна бобина за ДВГ).При това ЕМП се събира ТОЧНО във фаза(синфазно).
Условно ще считаме енергията на всеки обем(кубика) е W=1Дж.Взимаме три обема по 1Дж.Се едно имаме W=1+1+1=3Дж. Итака,началната енергия е W=3Дж.Сега ще сложиме
всичките три обеми в ЕДИН обем така ,че вектора ЕМП се слага в един обем синфазно.В
този случай напрежението ЕМП нараства в три пъти,а обема на полето се намалява 3 пъти.
Така ние говорим,обема на полето намалява в три пъти,а обемната плътност на енергията
нараства 9 пъти.В резултат получаваме,че пълната енергия на полученото ЕМП е нараснала три пъти и вече е 9Дж,а не 3Дж.Събират се постоянни и/или проненливи ЕМП.
W=0,5.V.X=0,5.V.e0.E^2=0,5.V.м0.H^2 където:
W-енергия на ЕМП;Х-обемната плътност на енергия на ЕМП;V-обем на полето
Х=0,5.е0.Е^2=0,5.м0.H^2 където:е-м са енулево и мюнулево на вакума
Ако се използва диелектрик и/или магнитна среда обемната плътност на енергията ще нарасне.
Е=U/d където: U-напрежение;d-разтояние;Е-интензитет на електрично поле; Н=В/м0; Н-интензитет на магнитно поле;В-магнитна индукция
При бифилярка с лекота се получават СТОЯЩИ вълни и събирането на външно високо напрежение дава
отлични резултати.В магнитните конструкции влияе взаимната индуктивност,изисква се финна настройка и трудно тръгват.А=Е=U.I.t следва да се работи с много ниски напрежения и големи токове за
това магнитните конструкции не са ефективни.Обратно в електростатичните конструкции токът е нищожен и са много ефективни в изповзване на описаното явление.
« Последна редакция: Май 14, 2008, 08:02:55 pm от mi68 »

Тони

 • Гост
Re: Трифазен мотор-генератор на Гого?
« Отговор #44 -: Май 11, 2008, 10:00:14 am »
 Оказва се водния дипол е добър отрицателен резистор. Правих експерименти на електролизер разположен между плочи на зареден кондензатор. Прескочи волтова дъга между
мен и клетката от 15-20 см. Нямах обеснение за това тогава. Схемата на Тесла с радиолампите е интересна. Доброто на радиолампата е, че прави много стръмен фронт.
Бих се заел да експериментирам, но не знам от къде ще се намерят радиолампи.