Автор Тема: Енергията на вакуума е на 15кХц?  (Прочетена 67666 пъти)

@praktik

 • Гост
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #60 -: Януари 22, 2014, 06:08:31 pm »
А защо залеза е червен, някой знае ли отговора. Според мен е така, защото слънчевите лъчи бият косо на атмосферата и атмосферата им действа като призма. Понеже дългите вълни имат по малък коефициент на пречупване, ние наблюдаваме по дългите червени светлинни вълни при залеза.

Активен Радико

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 690
 • Пол: Мъж
 • Без пари толкова. Промоцията свърши
  • http://martinov-radiko.blogspot.com/
 • Скайп: radiko1a
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #61 -: Януари 22, 2014, 06:17:26 pm »
Цитат
А светлината явно има маса. Имаше един експеримент с тъй-нареченото светлинно налягане, което завърташе турбинка, направена от светлоотразително фолио (Al, Ag). Лопатките на тази турбинка от предната страна са светлоотразяващи, а от задната си страна са светлопоглъщащи (черни). Така гърбът на лопатката получава единичен светлинен импулс, а челото двоен такъв. Така светлинното налягане е факт - следователно светлината има маса
Хм по тази логика и звукът има маса. Мисля, че това е ярък пример за неправилно интерпретиране на факти. В по долният линк е показано как със звук се преместват малки предмети, и то в три посоки, но никий не казва звукът има маса всички казват средата в която се разпространява звукът има маса. Е и горният опит показва същото средата в която се разпространява светлината има маса.   
http://m.inews.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA-%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E-_l.a_c.456_i.355003.html

@praktik

 • Гост
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #62 -: Януари 22, 2014, 08:54:21 pm »
Цитат
Е и горният опит показва същото средата в която се разпространява светлината има маса.   
Но защо ли телата като се движат в тази среда, не чувстват масата и ? едно от обясненията е в това че тази среда е лишена от електромагнитни взаимодействия със веществото на движещото се тяло в тази среда . Но по някакъв начин в тази среда се възбуждат електромагнитни свойства, защото тя пренася електромагнитните вълни по тази хипотеза . По точно ЕМВ се възбуждат в тази среда от ускореното движение на заряди в нея, пък и самият потенциал на зарядите се формира пак от тази среда, разликата е само в това че при ЕМВ има динамични променливи потенциали, а при статичните заряди, са само статични потенциали.

Неактивен mzk

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 623
 • Пол: Мъж
 • http://analogov.com
  • analogov.com
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #63 -: Януари 22, 2014, 10:53:52 pm »
@Радико, нарича се "Радиометър на Крукс", който между другото е доста интересна личност.

http://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_radiometer

Мисля, че принципът му на действие е поглъщане и емитиране на енергия от светлинен източник. Бил е много популярна играчка в началото на века.

Неактивен ELPUNTO

 • Експериментатор
 • Сериозно Активен
 • ***
 • Публикации: 375
  • balkanmysteries.com/bg
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #64 -: Януари 22, 2014, 11:53:38 pm »

                                                                                                                           СЪЩНОСТТА НА ВАКУУМА
                                                                                                                                  продължение 4


Между енергийните потоци, определящи различните времена, съществуват определени зависимости. От тази гледна точка наличието на мощно гравитационно енергийно поле в дадена област води до определено изкривяване на време-пространствената структура на останалите видове взаимодействия в тази област. Поради това фотоните изкривяват своята траектория на движение при преминаване покрай масивни звезди и електромагнитното време тече забавено около тях.

Този факт, описан от теорията на относителността, е вече доказан многократно от съвременната физика. Когато едно тяло започне да се движи в пространството в определена посока, векторът на скоростта, определен от радиус-векторите на всеки суивъл, вероятно се наслагва към вектора на скоростта на съответните суивли в невъзбудено състояние. В резултат на това въртящите им моменти се компенсират чрез увеличаване на плътността на съответните суивли.

При много големи скорости, близки до характерната за дадения вид конфигурация, енергетичната плътност в единица обем от пространството нараства значително. Този факт показва защо при много големи скорости, близки до скоростта на светлината, масата на дадено тяло нараства до безкрайност.
Това нарастване е пряко свързано и с увличането на енергията от вакуумните клетки, през които минава тялото. Колкото скоростта е по-голяма, толкова повече клетки участват във вълновото съпротивление на възбуждането за единица време. В този случай вълновото съпротивление на всяка вакуумна клетка вероятно се дължи до голяма степен на влиянието на енергийния поток на гравитационната им конфигурация, който нараства за сметка на енергията, движеща съответното тяло.

Зависимостта между скоростта на дадено тяло и нарастването на неговата маса е квадратична, тъй като вакуумните конфигурации, взети поотделно, и зависимостите между всеки две от тях във всяка вакуумна клетка се описват вероятно от криви задаващи повърхнини от втора степен.
При това осевата и ротационната симетрия на тези конфигурации се запазват в нашето електромагнитно време, с което сме свикнали да разглеждаме процесите в нашия четиримерен свят.

Разгледаните шест вида основни взаимодействия и техните допълнителни биха могли да се опишат и от единен (щрих-метифег) носител, който се движи в дискретно време по траектория, представляваща крива от шеста степен.

Крайната скорост на всеки носител на взаимодействие определя наличието на съответна енергетична бариера за него.
От тази гледна точка на споменатите 12 вида носители (6 основни и 6 допълнителни) съответстват 12 енергетични бариери. Тези енергетични граници определят главния обхват на съответните носители. Колкото един носител е по-скоростен, толкова разстоянието между отделните граници на обхват е по-голямо.

Между тези граници са разположени нива на фазови състояния на съществуване на енергията. Положението на тези нива се определя основно от константата на зарядно свързване, която е реципрочна по стойност на константата на фината структура. Стойността й е близка до корен четвърти от скоростта на светлината във вакуум. Разликата от 4% вероятно се дължи на скоростта, с която се движи Земята в космичното пространство.

Фазовите състояния разделят прехода между енергетичните бариери на две съседни октавни измерения на две части. Горна зарядносвързана зона и долна делта-област. Делта-областта се простира до границата на обхват на допълнителното нискооктавно измерение.

Като пример може да се разгледат две разположени едно до друго октавни измерения на ядрените силни взаимодействия и на електромагнитните взаимодействия.
Ядреното взаимодействие е 137 пъти по-силно от електромагнитното. Горната гранична скорост на ядрените носители е 17315 м/сек. За електричните носители тя е съответно 299792458 м/сек. Между тези две енергетични граници се намира границата на обхват на допълнителните ядрени носители, които се движат с гранична скорост 24486 м/сек.

Фазовото състояние на електричните сили се определя от скоростта 299792458 /137 = 2188262 м/сек. С тази скорост се движи електронът около ядрото на най-простия химичен елемент водорода в нормално състояние. При по-сложните останали химични елементи електроните се движат с много по-високи скорости.
Извън атомите електроните могат да се движат и с много по-малки скорости. При температури, близки до абсолютната нула - от порядъка на 0,46 К, електроните могат дори да спрат своето движение и да замръзнат във възлите на кристална решетка. В случая фазовото състояние на електричните сили, определено от скоростта 299792458 /137, дефинира областта на съществуване на атомите в нашето измерение.

От тази гледна точка може да се предположи съществуването и на други видове зарядносвързани структури като атомите. При скорост над 132.C би трябвало да се наблюдават гравитационно (лептонно) свързани структури.

От разгледания пример се вижда голямата роля на температурата за прехода между отделни фазови състояния на съществуване на материята.
Термодинамичен фазов преход между отделните състояния може да се осъществи по няколко начина: кинетичен, резонансен и потенциален.
Първите два от тях се използват главно при макросистемите. Третият начин може да се раздели на три вида: постоянен, дискретен и носещ.
Начините, по които се осъществява фазов преход между отделните състояния на съществуване на материята, са от съществено значение при извършване на скоковете между измеренията на пространството и времето.

                                                                                                                                        край
                                                                                                     
                                                                                                                      *     *     *     *     *     *     *

Неактивен epwpixieq-1

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 789
 • Пол: Мъж
 • e^(π*ι)+1=0
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #65 -: Януари 23, 2014, 03:00:53 am »
Пък като гледам и Тесла е правил подобни аналогии с флуиди, когато е говорил за същността на електромагнитните процеси.

Не само Тесла а, буквално, всички математико-физици на 19-ти, и самото начало на 20-ти век, са представяли идеите си за динамиката, наблюдавана при електрическите и магнитни явления, като динамика на флуид (етер/ether) който не може да се компресира (incompressible fluid). "Electrical Papers" - 1893, на Heaviside, са изцяло проникнати с тази идея. Интересно как "науката", в началото на 20-ти век, е изкривена,  към обясняването на явленията около нас на базата на движение на частици. Да не забравяме, че всички теории са само това, теории, и те изразяват в по-голяма или по-малка степен нашето разбиране или неразбиране за физическата реалност в която живеем. Тези които им е интересно могат да прочетат противоречивите отзиви които получава Michelson–Morley експеримент, който и до сега се сочи като основният "доказващ" несъществуването на Етера.
Оставяме настрана факта, че уравненията на Maxwell, са базирани на фундаменталното разбиране за съществуването на самия този Етер, съществуването на който, Michelson–Morley експеримент нарицаемо опровергава.
Голямата загадка, която се приема като физическа реалност, без да се търси каквото и да е обяснение, е дълбоката (направо магическа или мистична) връзка между "поле" и "частица".
Да не забравяме, че Maxwell въвежда концепцията на полето само като математическа формулировка, без да се съмнява, че зад тази концепция стои реална динамика на физически процес, който бива представян (в определена степен) от така въведената математическа абстракция наречена поле.
« Последна редакция: Януари 23, 2014, 07:40:04 am от Maistora52 »

Неактивен Иван Димов

 • Експериментатор
 • Стабилен
 • ***
 • Публикации: 951
 • Пол: Мъж
 • Невъзможно нещо е да докажеш, че нещо е невъзможно
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #66 -: Януари 23, 2014, 04:08:31 pm »
   Така. Най-после дойде краят на изкривяванията на времево-ПРОСТранствения континуум! И Радико, защо си толкова дребнав? Много ясно, че ефирът има маса. Понеже Майсторът каза, че фотонът нямал маса, аз за това се сетих за опита със светлинното налягане. Значи фотонът има маса и затова светлината има маса, което като израз може да не е съвсем точно. Нека да кажем така - светлината има импулс и може да го предава на веществото, както и звукът има импулс и може да го предава на веществото. Остава да напълним една кофа с вакуум и да я сложим на кантара за да видим колко тежи вакуумът. Проблемът ще е после да махнем и вакуума от кофата за да направим експеримента като по учебник. А - сетих се! После ще претопим кофата и ще премерим слитъка желязо. Само че ни е нужен много чувствителен кантар и ще трябва да претеглим не кофа, а цяла цистерна. Макар че, твърде вероятно е гравитацията да не натиска вакуума в цистерната поради липсата на триене и да не можем да го измерим правилно.
   А @praktik правилно казва, че ускорението на частиците води и до ускорение на ефира, т. е. до електромагнитни вълни. Тук се сещам за ефекта на Черенков, който е движение на свръх бързи електрони, които също излъчват вълни. Това е нещо като свръхзвуков изтребител, който разпространява ударна вълна. Въобще всяко ускорение или движение на частици, което води до локално сгъстяване на вакуума, е един вид трансфер на енергия от частиците към вакуума. Така енергията преминава във вакуума, а частиците губят енергия. Преминаването на електроните от една орбита на атома на друга по същество е същото. Възможен е и обратният процес - сгъстеният локално ефир да ускори частица като при това да се разреди до гъстотата на околния ефир.
   А за експеримента на Майкелсон-Морли пише и Стефан Маринов. И даже прави много интересен опит за измерване скоростта, с която се движи Земята в космоса. Прилагам информация - има я в почти всичките му книги.
« Последна редакция: Май 19, 2014, 07:06:54 am от Maistora52 »

Активен Радико

 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 4 690
 • Пол: Мъж
 • Без пари толкова. Промоцията свърши
  • http://martinov-radiko.blogspot.com/
 • Скайп: radiko1a
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #67 -: Януари 23, 2014, 07:30:01 pm »
Не може да не си "дребнав" за неща с такова колосално фундаментално значение. защото дребнавото упорство и повтарянето на лъжата за чисто материалния свят вкара науката в девета глуха и така проми мозъците на мнозинството от хората "дори и в този форум" че смятат хората търсещи СЕ за нуждаещи се от освидетелстване.
Успокоява ме единствено мисълта, че на планетата на лудите нормалния го мислят за луд.
« Последна редакция: Януари 24, 2014, 06:42:42 am от Maistora52 »

@praktik

 • Гост
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #68 -: Януари 23, 2014, 08:01:03 pm »
Интересно, как може да се обясни гравитационното взаимодействие от позицията на ефира. Ефирно налягане по-високо в околното пространство на дадено тяло, или дъжд от частици  падащ върху дадено тяло, и идващ от околното пространство.
Има и друг вариант обясняващ гравитацията от гледна точка на концепцията за ефира, например ефирни въртопи, както водният водовъртеж засмуква плаващи тела, така и ефирният вихър засмуква материята. При вихровият вариант обаче масата на телата не би трябвало да е причината за гравитацията, а само да бъде пропорционална на гравитацията, равенството на така наречената гравитационна и инертна маса, се състои в равно ускорение на различни маси във вакуум, при едно и също гравитационно поле, тоест и перото и оловното топче падат с едно и също ускорение в гравитационното поле на земята когато са във вакуум. Това говори че гравитацията и масата са едно и също нещо. Ако се завихри ефир с някакъв метод, ще възникне гравитация без наличието на маса в този вихър. А защо не приемем че масата на веществото и частиците, представлява ефирен вихър, всяка маса се стреми към свиване. Една нова научна парадигма твърди, че всичко се движи по спирала в пространството. Електростатичните полета може да се окажат някаква разновидност на гравитацията.
« Последна редакция: Май 19, 2014, 07:09:55 am от Maistora52 »

Неактивен kalin

 • Наблюдаващ
 • Публикации: 23
 • Пол: Мъж
 • Скайп: kaltchevi
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #69 -: Януари 24, 2014, 02:42:07 am »
Мисля, че за тази тема е това клипче
 http://www.youtube.com/watch?v=ViuQKqUQ1U8
« Последна редакция: Януари 24, 2014, 06:57:41 am от Maistora52 »

Неактивен epwpixieq-1

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 789
 • Пол: Мъж
 • e^(π*ι)+1=0
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #70 -: Януари 24, 2014, 08:01:38 am »
Една нова научна парадигма твърди че всичко се движи по спирала в пространството. Електростатичните полета може да се окажат някаква разновидност на гравитацията.

Интересното е, че това не е нова парадигма а е била предлагана като  част от идеите на десетки теоретици а също така и практици през последните 150-200 години.
Walter Russel, даже е сглобил спирала на химическите елементи: http://uvs-model.com/UVS%20on%20geometrical%20structure%20of%20an%20atom.htm ( на 1/3 от страницата )

Heaviside, има много силна логическа мисъл (със съответните формулировки, които са в предходните параграфи) за ротационното движение (разбира се това е по-общо от спираловидното но определено се вмества в така създадения контекст), които не ми се иска да перефразирам затова просто ще го преведа:

"We have then the remarkable result that the kinetic of the moving liquid can be expressed in terms of its angular velocity in those places where the motion is rotational, and of the corresponding vector-potential. ... that is to say, id there is no rotation there can be no motion of the liquid [except a uniform motion not vanishing at infinity]. Hence, if the liquid fills all space, its motion, whatever it be, cannot be everywhere irrotational. When, however, the liquid is bounded, as by the surfaces of immersed solids, the  motion of the liquid may be everywhere irrotational in itself. If so, the rotation is to be sought at the bounding surfaces, and there it will be found, being represented by the difference of the tangential motion of the liquid passing the surface of a solid and of the solid itself at the same place." - "Electrical Papers" 1893, Volume I, p. 276

"Тогава ние имаме забележителният (аналитичен) резултат, че кинетиката (енергия) на движещ се флуид може да бъде представена посредством неговата ъглова скорост на тези места където движението е ротационно, и съответния вектор-потенциал ( които разбира се е бил дефиниран и разглеждан обширно в предходните параграфи). ... тоест, ако няма ротация няма движение на флуида [освен постоянно движение което не изчезва в безкрайността]. Така, ако флуида изпълва цялото пространство, неговото движение, каквото и да бъде то, не може да бъде навсякъде неротационно. Обаче, когато флуида е ограничен, както при повърхностите на потопени (в него) тела ( представете си планети, звезди както и галактики ), движението на флуида може да бъде навсякъде неротационно само по себе си. Ако е така, то ротационното движение трябва да бъде търсено при граничните повърхности ( на потопените тела ), и там движението ще бъде намерено, представено като разлика между тангентното движение на флуида минаващ на повърхността и това на тялото."

Интересно е как това обяснение на един дъх може да представи ротационното движение на всяко материално тяло, просто като последствие от движението (и взаимодействието) на Етера около него, и в допълнение представя основната идея, за начините, по които неговата (Етерната) кинетична енергия може да се акумулира, чрез създаване на "инерционни акумулатори" които взаимодействат, на диференциална база (по-силно) с Етера, в сравнение с другите материални обекти около тях, и по такъв начин те създавт векторен диференциал (или потенциал) който, в зависимост от времето за неговото акумулиране и съответно нараствщо деакумулиране (понеже не може да има безкрайно акумулиране, а само до степен до която физическите константи на съответния обект позволяват, като след това, трябва да се установи динамичен баланс със заобикалящата среда), може да се използва. А от друга страна погледнато, това универсално движение на Етера, фундаментално представя източника на тъй наречената "свободна енергия" (free energy).

А това дали гравитацията е деривативна на електричните и магнитни полета или обратното може би е рано да се коментира, понеже тепърва ще се разпадат стари догми и с тях натрупани предразсъдъци в "науката".

Ще изразя един въпрос който ми се върти в главата от време. Представете си диелектрическата вълна, която се плъзга по повърхността на метала. Дали вектора ( представляващ острието на фронта на плъзгане) на тази вълна има завихряне около метала ( ако метала се върти, а вектора не, ефекта е същия) или не? Интересен (поне за мен) въпрос, и имайки в предвид, че въртеливото движение (поне практически) се оказва фундаментално разпространено във Вселената, ми се струва, че отговора би трябвало да е положителен. И ако е така, то би трябвало, направата на резки под формата на улеи, по повърхността на удължени цилиндрични метални повърхности да играе някаква роля в разпространението на диелектричната вълна. А доколкото си спомням, един от опитите при монополярния генератор (hompoloar generator) имаше подобни резки ( форми) на повърхността си.« Последна редакция: Януари 24, 2014, 08:40:10 pm от epwpixieq-1 »

Неактивен Иван Димов

 • Експериментатор
 • Стабилен
 • ***
 • Публикации: 951
 • Пол: Мъж
 • Невъзможно нещо е да докажеш, че нещо е невъзможно
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #71 -: Януари 24, 2014, 10:46:34 am »
   Не е лошо да вземем предвид и ефекта на Магнус, който представлява движение на въртящо се тяло във флуид. Също може да се разсъждава за различни видове ефирно излъчване, например в зависимост от електрическия заряд на дадено тяло. Така би трябвало да имаме положително и отрицателно ефирно излъчване, всяко от които да е със специфични свойства. Възможно е частиците едновременно да поглъщат и да излъчват ефир, въобще има голямо поле за изследване и разсъждения. Винаги обаче новите знания се сравняват със старите и се обясняват с утвърдени понятия, които в крайна сметка са базирани върху първичните ни сетива. Студеното и топлото се усещат, светлото и тъмното се виждат, тихото и шумното се чуват, а всичко останало се анализира.

@praktik

 • Гост
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #72 -: Януари 24, 2014, 12:59:47 pm »
Съществуват много хипотези за естеството на фундаменталните взаимодействия, но нито една не е доказана със някаква емпирика . Колкото и да са правдоподобни аналогиите от нашият свят , въртопи( по хипотезата на Рене Декарт) , дъжд от частици (по хипотезата на Лесаж) , позитивна и негативна интерференция (  по ритмодинамиката на Иванов )
...да не говорим пък за фалшивите теории, които не са никак доказани, като стандартният модел, или пък идиотщината ТО .
« Последна редакция: Януари 24, 2014, 07:39:09 pm от Maistora52 »

Неактивен Maistora52

 • I'm first Omnologist in World
 • Много Напреднал
 • *****
 • Публикации: 1 646
 • Пол: Мъж
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #73 -: Януари 24, 2014, 08:05:08 pm »
Практик, хубаво мислиш, но използвай бутончето "РЕДАКТИРАЙ", за да си оправиш или допълниш написаното. Не пускай пост след пост просто защото мислите по темата ти идват "на части".
За теб съкращението ТО е сборно название на две теоретични разработки на Айнщайн - Общата (ОТО) и Специалната теория на относителността (СТО). Но!
Бъди коректен и изписвай коя от двете визираш, защото те в голяма степен са ориентирани и разглеждат различни неща.
Иначе ТО като специализиран термин означава "Техническо Обслужване", а не "Теория на Относителността" - защото такава няма!
Има и друго, което е много важно, фундаментално важно: И ОТО и СТО разглеждат процеси и явления по много оригинален начин, като така (навремето) отварят път за много нови и сериозни открития.
За този негов труд (двете теории) и работата му впоследствие върху Теория на Полето, да не говорим за всички останали статии, изследвания и разработки той надскача с две глави пет поколения след себе си. Айнщайн е Гениален, и в никакъв случай не бива да се омаловажава или дори хули оставеното от него. Айнщайн е велик - и със сигурност много по-велик и от тебе и от мене и от всички нас тук във Форума, затова вземи та прочети поне популярните версии на СТО и ОТО, за да не пишеш, че това са "идиотщини".
Друг е проблема! След почти четири години на умуване над двете му теории разбрах защо те не се разбират правилно - ЗАЩОТО използва понятието "време" в неговия ПРОЗАИЧЕН, ЕЖЕДНЕВЕН, ПОПУЛЯРЕН КОНТЕКСТ... 
Цялата каша се оправя автоматично, ако се замести понятието "време" с понятието "процес".
Така прословутата "време-пространственост" става "процесуална-пространственост" и всичко си идва на мястото. Не бързай да оплюваш Гениите, защото най-напред трябва да ги разбереш.
Мисли!
За да не пълня Форума с известни неща, вземи та си отвори този линк, и ще ти стане ясно всичко за "идиотщините": http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%B9%D0%BD
Иначе правилото е просто - НАДСКОЧИ ГЕНИЯ, за да добиеш правото да го окачествяваш!
« Последна редакция: Януари 25, 2014, 10:57:48 am от Maistora52 »

Неактивен epwpixieq-1

 • Стабилен
 • ****
 • Публикации: 789
 • Пол: Мъж
 • e^(π*ι)+1=0
Re: Енергията на вакуума е на 15кХц?
« Отговор #74 -: Май 17, 2014, 07:24:33 pm »
Голямата загадка, която се приема като физическа реалност, без да се търси каквото и да е обяснение, е дълбоката (направо магическа или мистична) връзка между "поле" и "частица".
Да не забравяме, че Maxwell въвежда концепцията на полето само като математическа формулировка, без да се съмнява, че зад тази концепция стои реална динамика на физически процес, който бива представян (в определена степен) от така въведената математическа абстракция наречена поле.

Правя корекция на коментара си, във връзка със запознаване на добре забравена, или по скоро малко позната теория, подкрепена с експериментални доказателства, която обяснява диелетричните и магнитни ( динамични и „статични“ ) полета и взаимодействия от гледна точка на идеята на пулсираща (или вибрираща) частица и полето около нея създадено на база на движението на несвиваемия етер в основа на тези пулсации (вибрации).

Теорията е на Carl Anton Bjerknes популяризирана и допълнена от неговия син Vilhemlm Bjerknes ( http://books.google.com/books/about/Fields_of_Force.html?id=tXDnAAAAMAAJ )
Теорията е много проста и красива (както всяко нещо в природата ). Всъщност, в допълнение на фундаменталните диелектрични и магнитни явления, тя обяснява и това което знаем като гравитационни привличания на база отново само на честотата на пулсации, но обектите и (относителното) движение на флуида (етера) между тях.

Тесла има референции към динамичните модели на  C. A. Bjerknes, понеже е бил свидетел на  експозицията на експериментите на математико-физика (на изложение в Париж), показвайки как пулсиращи сферични обекти във флуид образуват агрегирани структури ( или по друг начин казано гравитират ) на база на периода на техните вибрации.

В допълнение правя превод на част от публикация на Тесла в  “The Electrical Engineer, June 10, 1892“ страница 569, която има съответствие с теорията (както и с потвърждаващите опити) на  C. A. Bjerknes и  Vilhemlm Bjerknes:

“Демонстрацията на факта – която се нуждае все още от по-добро изследване от експертите – че вибрираща газова колона (стълб, нишка) притежава твърдост, може драстично да промени мнението на мислителите  (теоретиците). Когато с ниски честоти и неголеми напрежения могат да се видят индикации на това свойство, как газов медиум ще се проявява под въздействието на силно електростатично (диелектрично) поле, което може да бъде активно в междузвездното пространство, и което може да вибрира с огромна честота! Съществуването на такава електростатична сила – от  ритмично вибриращо електростатично поле – показва възможен начин как материалните тела са могли да бъдат формирани, от ултра-газова субстанция, и как напречни и всякакви други вибрации могат да бъдат предавани през газов медиум който изпълва цялото пространство. По такав начин, Етера може да е истински флуид, не притежаващ твърдост, и в (относителна) неподвижност (спрямо движението на материалните обекти, но движещ се спрямо пулсациите на два съседни обекта от противоположен период, според теорията на C. A. Bjerknes), бидейки необходим само като свързваща материя позволяваща взаимодействия между материалните обекти. Какво определя твърдостта на материята! Това трябва да бъде скоростта и количеството на движещата се материя. В газова субстанция, скоростта може да е значителна, но плътността на движещата се материя е малка, във флуид, скоростта е малка, но плътността е висока; и в двата случая, инерционното съпротивление на изместване е практически нула. Но при случай на газов (или флуиден) стълб в силно, високочестотно електростатично поле,  частиците вибриращи (или пулсиращи) с много малък времеви период, инерционното съпротивление се проявява осезаемо. Тяло може да се движи с по-голяма или по-малка свобода през вибриращата субстанция, но като цяло ще бъде твърдо.“


Преди това описание, в статията, Тесла обяснява експеримента който той прави и резултатите които получава, които го навеждат на тези заключения.

Накрая, само ще отбележа, че както Тесла така и  C. A. Bjerknes, е бил отявлен критик на Einstein. Така,  Bjerknes, направо е коментирал, че  Einstein е правил кръгови постулати и е маскирал тази нелогичност с математически формулировки, които повечето хора не разбират, но ако всъщност проумеят тези формулировки, ще осъзнаят колко нелогична е теорията му, която всъщност не дава нови познания ( http://www.philosophical-investigations.org/Anderton_versus_Bjerknes ):
“... публикацията на Айнщайн беше в голямата си част безсмислица, но понеже математиката е трудна за разбиране от повечето хора, достатъчно е да затрупаш безсмислеността с математически формулировки така че да заблудиш повечето от тези хора“


Поздрави,
« Последна редакция: Май 18, 2014, 07:53:34 am от Maistora52 »